Gemensamma invandringspolitiken

Den gemensamma invandringspolitiken är Europeiska unionens invandringspolitik. Den innefattar gemensamma bestämmelser om reguljär invandring, integration, bekämpning av irreguljär invandring och återtagandeavtal med tredjeländer.[1]

UppehållstillståndRedigera

 
Den enhetliga utformningen av uppehållstillstånd inom Europeiska unionen.

Den gemensamma invandringspolitiken innefattar vissa gemensamma bestämmelser för utformningen och giltigheten av uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd är en handling som ger en tredjelandsmedborgare rätten att uppehålla sig i en medlemsstat, normalt för att bo, studera och/eller arbeta. Tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till en unionsmedborgare har i enlighet med rörlighetsdirektivet rätt till motsvarande tillstånd i form av ett uppehållskort, utan att de behöver uppfylla några särskilda krav såsom andra tredjelandsmedborgare behöver.

Uppehållstillstånd och uppehållskort ger innehavaren även rätt att röra sig för kortare vistelse (maximalt 90 dagar under en 180-dagarsperiod) i andra medlemsstater än den som har utfärdat handlingen. Ett uppehållstillstånd är enhetligt uformat.[2] Den tredjelandsmedborgare som har uppehållit sig i en medlemsstat i minst fem år kan ansöka om att erhålla status som varaktigt bosatt och på så sätt få tillgång till fri rörlighet på liknande villkor som unionsmedborgare. Det ger då tredjelandsmedborgaren rätt att flytta till vilken medlemsstat som helst med syfte att t.ex. studera eller arbeta, under förutsättning att personen kan försörja sig själv.

Personer som är tillfälligt på besök i unionen för kortare (maximalt 90 dagar under en 180-dagarsperiod) eller längre (maximalt ett år) vistelse behöver visum istället för uppehållstillstånd. Ett visum utfärdat i enlighet med den gemensamma viseringspolitiken ger rätt att resa inom Schengenområdet, men inte att t.ex. jobba eller studera.

Utöver viseringar och uppehållstillstånd finns det även tillstånd som utfärdas i väntan på ett en person ska beviljas eller få förnyat uppehållstillstånd. Sådana tillstånd utfärdas även till asylsökande som ännu inte har fått beslut om uppehållstillstånd. Dessa tillstånd gäller inte som uppehållstillstånd och ger inte innehavaren rätt att resa till andra medlemsstater inom unionen för kortare vistelse.

LagstiftningRedigera

Lagstiftning kring uppehållstillståndRedigera

Lagstiftning kring viseringar för längre vistelseRedigera

Lagstiftning kring återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaternaRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ [1]
  2. ^ [2]
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.