Öppna huvudmenyn

Fri rörlighet för arbetstagare utgör en del av den fria rörligheten för personer inom Europeiska unionen. Den fria rörligheten för arbetstagare innebär att unionsmedborgare har rätt att ta anställning i en annan medlemsstat på samma villkor som de egna medborgarna i den medlemsstaten.[1]

HistoriaRedigera

Den fria rörligheten för arbetstagare sträcker sig tillbaka till 1950-talet då rätten till att ta anställning i andra medlemsstater infördes. Europeiska kol- och stålgemenskapen (1951) innehöll en rätt för personer inom dessa branscher att få arbetstillstånd i alla deltagande länder. Romfördraget som etablerade Europeiska gemenskapen (EG) 1957 innehöll rättigheter för medborgare i de anslutna länderna att få arbetstillstånd i alla länder.

Rättsliga bestämmelserRedigera

Rätt till anställningRedigera

Varje unionsmedborgare har rätt att ta upp en anställning i en annan medlemsstat på samma villkor som de egna medborgarna i den medlemsstaten. Denna rättighet regleras av förordningen om arbetskraftens fria rörlighet. Arbetstagare har rätt att röra sig fritt mellan medlemsstaterna och uppehålla sig i minst sex månader i en annan medlemsstat i syfte att kunna söka jobb, i enlighet med rörlighetsdirektivet.

LikabehandlingRedigera

Likabehandlingsprincipen är en grundläggande princip som ligger till grund för den fria rörligheten för arbetstagare. Arbetstagare som omfattas av fri rörlighet har samma rättigheter som de inhemska arbetstagarna i en medlemsstat, särskilt i fråga om anställningsavtal, löner och förmåner och sociala trygghetssystemet. Diskriminering baserad på nationalitet är förbjuden.

ArbetsförmedlingRedigera

Inom EU finns ett nätverk av arbetsförmedlingar - Eures - som syftar till att underlätta utbyte av arbetskraft.[2]

Upprätthållande av rättigheterRedigera

Särskilda bestämmelser i direktiv 2004/54/EU fastställer att medlemsstaterna måste underlätta arbetstagares rättigheter i samband med att de utövar den fria rörligheten för arbetstagare.[3]

Införande mellan olika medlemsstaterRedigera

Medlemsstater kan besluta att reglerna inte ska gälla för medborgare i nya medlemsstater som varit EU-medlem i mindre än sju år.

XXXX Arbetstagare omfattas av fri rörlighet i enlighet med unionsrätten
XXXX Arbetstagare är föremål för tillfälliga begränsningar i den fria rörligheten
Europeiska unionens medlemsstater EES-avtalet X
Medborgare från → kan fritt ta anställning i ↓ sedan ↘ 1958 1973 1981 1986 1995 2004 2007 2013 1994 1995 2004
 
BE
 
LU
 
NL
 
DE
 
FR
 
IT
 
DK
 
IR
 
UK
 
EL
 
ES
 
PT
 
AT
 
FI
 
SE
 
CY
 
MT
 
CZ
 
EE
 
LT
 
LV
 
SK
 
PL
 
SI
 
HU
 
BG
 
RO
 
HR
 
IS
 
NO
 
LI
 
CH
Belgien 1960 1960 1968 1968 1968 1973 1973 1973 1981 1986 1986 1994 1994 1994 2004 2004 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2014 2014 2015 1994 1994 1995 2004
Luxemburg 1960 1960 1968 1968 1968 1973 1973 1973 1981 1986 1986 1994 1994 1994 2004 2004 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2014 2014 2015 1994 1994 1995 2004
Nederländerna 1960 1960 1968 1968 1968 1973 1973 1973 1981 1986 1986 1994 1994 1994 2004 2004 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2014 2014 2018 1994 1994 1995 2004
Tyskland 1968 1968 1968 1968 1968 1973 1973 1973 1981 1986 1986 1994 1994 1994 2004 2004 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2014 2014 2015 1994 1994 1995 2004
Frankrike 1968 1968 1968 1968 1968 1973 1973 1973 1981 1986 1986 1994 1994 1994 2004 2004 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2014 2014 2015 1994 1994 1995 2004
Italien 1968 1968 1968 1968 1968 1973 1973 1973 1981 1986 1986 1994 1994 1994 2004 2004 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2012 2012 2015 1994 1994 1995 2004
Danmark 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1981 1986 1986 1994 1954 1954 2004 2004 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2013 1954 1954 1995 2004
Irland 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1981 1986 1986 1994 1994 1994 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2012 2012 2013 1994 1994 1995 2004
Storbritannien 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1981 1986 1986 1994 1994 1994 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2014 2014 2018 1994 1994 1995 2004
Grekland 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1986 1986 1994 1994 1994 2004 2004 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2015 1994 1994 1995 2004
Spanien 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1994 1994 1994 2004 2004 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2014 2015 1994 1994 1995 2004
Portugal 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1994 1994 1994 2004 2004 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2009 2009 2013 1994 1994 1995 2004
Österrike 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 2004 2004 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2014 2014 2020 1994 1994 1995 2004
Finland 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1954 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1954 2004 2004 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2013 1954 1954 1995 2004
Sverige 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1954 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1954 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2007 2007 2013 1954 1954 1995 2004
Cypern 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2007 2007 2015 2004 2004 2004 2005
Malta 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2014 2014 2018 2004 2004 2004 2005
Tjeckien 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2007 2007 2013 2004 2004 2004 2005
Estland 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2007 2007 2013 2004 2004 2004 2005
Litauen 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2007 2007 2013 2004 2004 2004 2005
Lettland 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2007 2007 2013 2004 2004 2004 2005
Slovakien 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2007 2007 2013 2004 2004 2004 2005
Polen 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2007 2004 2004 2006 2006 2006 2007 2006 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2007 2007 2013 2006 2006 2007 2007
Slovenien 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2007 2004 2004 2006 2006 2006 2007 2006 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2007 2007 2018 2006 2006 2007 2007
Ungern 2009 2007 2007 2008 2009 2006 2009 2004 2004 2006 2006 2006 2006 2006 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2009 2009 2013 2006 2006 2009 2009
Bulgarien 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2013 2007 2007 2007 2007
Rumänien 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2013 2007 2007 2007 2007
Kroatien 2015 2015 2018 2015 2015 2015 2013 2013 2018 2015 2015 2013 2020 2013 2013 2015 2018 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2018 2013 2013 2013 2015 2014 2018 2024
Island 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1954 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1954 1954 2004 2004 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2012 2012 2015 1954 1995 2004
Norge 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1954 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1954 1954 2004 2004 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2012 2012 2014 1954 1995 2004
Liechtenstein 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 2004 2004 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2014 2014 2018 1995 1995 2005
Schweiz 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2016 2016 2024 2007 2007 2005

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera