LUA-område

utanförskapsområde

LUA-område, informellt kallat utanförskapsområde eller Urbana Utvecklingsområden, är i Sverige ett bostadsområde där det finns ett stort utanförskap, som förekommer i vissa av miljonprogrammets förorter. LUA är en förkortning för lokalt utvecklingsavtal, som var avtal mellan regeringen och de berörda kommunerna under perioden 2008-2011.[1] Dessa avtal innebar att sätta in extra resurser i syfte att minska arbetslöshet och kriminalitet.

HistorikRedigera

Olika nationella satsningar från regeringen med fokus på områden präglade av socioekonomiskt utanförskap har bedrivits sedan slutet av 1990-talet.[1] Dessa satsningar har inkluderat Blommansatsningen, Nationella exempel och Storstadssatsningen. 2006 etablerades regeringens urbana utvecklingspolitik för kommuner med områden som kännetecknas av utbrett utanförskap. Inom ramen för denna satsning bedrevs 2008-2011 verksamhet enligt en förordning[2], där lokala utvecklingsavtal ingick, med fokus på samverkan mellan kommuner och statliga myndigheter. Dessa avtal upphörde vid årsskiftet 2011/2012.

2008-2011 fanns 38 LUA-områden i 21 kommuner. 15 av dessa fortsatte därefter som urbana utvecklingsområden (URBAN 15).[1] Begreppet LUA-område har från 2012 fortsatt haft viss användning för samtliga 38 områden.

Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet år 2016 hade i genomsnitt ca 80% av boende i URBAN-15 områdena utländsk bakgrund [3].

LUA-områdenRedigera

Följande 38 områden omfattades av LUA 2008-2011, varav 15 fortsatt som URBAN 15-områden från 2012.[1]

URBAN 15-områdenRedigera

Övriga LUA-områden år 2008-2011Redigera

Se ävenRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ [a b c d] Urbana utvecklingsområden 2013 - Statistisk uppföljning utifrån 7 indikatorer[död länk], Arbetsmarknadsdepartementet november 2013
  2. ^ Förordning om urbant utvecklingsarbete (2008:348 ); SFS 2008:348 hos riksdagen.se
  3. ^ ”Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden”. Brottsförebyggande rådet. 2016-2017. https://www.bra.se/download/18.37179ae158196cb1723309b/1480436880282/2016_20_Insatser_mot_brott_och_otrygghet.pdf. Läst 14 december 2018.