LUA-område, informellt kallat utanförskapsområde eller Urbana Utvecklingsområden, är i Sverige ett bostadsområde där det finns ett stort utanförskap, som förekommer i vissa av miljonprogrammets förorter. LUA är en förkortning för lokalt utvecklingsavtal, som var avtal mellan regeringen och de berörda kommunerna under perioden 2008-2011.[1] Dessa avtal innebar att sätta in extra resurser i syfte att minska arbetslöshet och kriminalitet. Begreppet har sedan 2015 ersatts av socioekonomiskt eftersatt område och av utsatt område, där det senare definieras av polisen.

Historik redigera

Olika nationella satsningar från regeringen med fokus på områden präglade av socioekonomiskt utanförskap har bedrivits sedan slutet av 1990-talet.[1] Dessa satsningar har inkluderat Blommansatsningen, Nationella exempel och Storstadssatsningen. 2006 etablerades regeringens urbana utvecklingspolitik för kommuner med områden som kännetecknas av utbrett utanförskap. Inom ramen för denna satsning bedrevs 2008-2011 verksamhet enligt en förordning[2], där lokala utvecklingsavtal ingick, med fokus på samverkan mellan kommuner och statliga myndigheter. Dessa avtal upphörde vid årsskiftet 2011/2012.

2008-2011 fanns 38 LUA-områden i 21 kommuner. 15 av dessa fortsatte därefter som urbana utvecklingsområden (URBAN 15).[1] Begreppet LUA-område har från 2012 fortsatt haft viss användning för samtliga 38 områden.

Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet år 2016 hade i genomsnitt ca 80% av boende i URBAN-15 områdena utländsk bakgrund [3].

LUA-områden redigera

Följande 38 områden omfattades av LUA 2008-2011, varav 15 fortsatt som URBAN 15-områden från 2012.[1]

URBAN 15-områden redigera

Övriga LUA-områden år 2008-2011 redigera

Se även redigera

Källor redigera

Noter redigera