För bostadsområdet i Danderyd med samma namn, se Rinkeby, Danderyd.

Rinkeby är en stadsdel i Västerort inom Stockholms kommun. Rinkeby gränsar till Kista, Tensta och Bromsten samt till Sundbybergs kommun. Stadsdelen ingår i Järva stadsdelsområde.[1]

Rinkeby
Rinkeby maj 1988. Vy mot nordost.
Rinkeby maj 1988. Vy mot nordost.
Rinkeby maj 1988. Vy mot nordost.
KommunStockholm
KommunområdeVästerort
StadsdelsområdeJärva
DistriktSpånga distrikt
Bildad1965
Antal invånare16 914 (2021)

Historia

redigera
 
Nybyggda Rinkeby i början av 1970-talet.
 
Ingången till Rinkebytorget.
 
Fontänen på Rinkeby torg med ett grönsaks- och fruktstånd i bakgrunden.
 
Rinkebyskolan, mars 2011.
 
Rinkebystråkets bro, 2017.
 
Rinkebystråkets nya bebyggelse, 2016.
 
Rinkeby växer mot norr och över Rinkebytunneln, vy från E18, 2018.
 
De nya bostadshusen som uppfördes på Rinkebytunneln, 2021.

Tidig historia

redigera

Namnet Rinkeby kommer från det äldre svenska ordet rinker, som betyder "krigare".[2] Namnet är omtalat från 1347 som Rynkaby då Olof in Rynkaby uppträder som fasteSollentuna häradsting. Ett ting hölls här 1424. I mitten av 1500-talet bestod byn av två gårdar, ett skattehemman och ett kyrkolandbohemman som ägdes av Spånga kyrka. Rinkeby gård låg vid nuvarande Rinkebyplan intill Visbyringen. Några hus finns inte kvar; de sista revs på 1960-talet.

I Rinkeby har många fornfynd gjorts. I samband med att det moderna Rinkeby uppfördes genomfördes arkeologiska undersökningar där bland annat flera vapengravar och rika fornfynd hittades.

Miljonprogramsområde

redigera

Mellan 1905 och 1965 användes hela Järvafältet som militärt övningsfält. År 1965 såldes marken till Stockholm. Fram till 1948 ingick området i Spånga landskommun. Då uppgick Spånga kommun i Stockholms kommun och stadsdelen Rinkeby uppstod 1 januari 1949. Från 1953 uppgick Rinkeby i stadsdelen Järvafältet, men från 1965 är Rinkeby en egen stadsdel.

En generalplan för Rinkeby och Tensta togs fram 1965 av Göran Sidenbladh, Igor Dergalin och Josef Stäck vid stadsbyggnadskontoret. Rinkeby började byggas 1968 och de första invånarna flyttade in 1969. Alla hus var klara 1971 och den 3 november 1971 invigdes Rinkeby centrum.

Rinkeby är en typisk miljonprogramsförort.[3][4][5]

I februari 1992 besökte dåvarande statsminister Carl Bildt och invandrarminister Birgit Friggebo Folkets hus, med anledning av fjolårets och årets elva skjutningar av människor med invandrarbakgrund. Publiken var fullsatt och många ville få sina röster hörda. När Bildt höll ett tal avbröt Friggebo plötsligt honom och vädjade till lugn hos publiken samt att de tillsammans med henne skulle sjunga "We shall overcome". Publiken reagerade först med tystnad, för att strax brista ut i ett gemensamt nejrop.[6]

Stadsplanering

redigera

Bebyggelse och samhällservice

redigera

Bebyggelsen består till största delen av hyreslägenheter som är samlade runt ett centrum, ritat av arkitekt Nils Sterner. Här finns en liten galleria med flera affärer samt ett torg, Rinkebytorget, som omgärdas av låga butikslängor med bland annat vårdcentral och Folkets hus. På torget brukar det vara torghandel med många färska grönsaker under sommarhalvåret.

Rinkeby har, i likhet med exempelvis Rosengård i Malmö och Hammarkullen i Göteborg, kommit att stå som symbol för det sena 1900-talets och tidiga 2000-talets tilltagande segregation. Rinkeby hade tidigare en arbetsförmedling, försäkringskassa, post- och bankkontor samt fram till 2008 en egen stadsdelsnämnd. Nedläggningarna har i efterhand kritiserats.[7][8]

En moské vid Rinkeby allé, ritad av arkitekten Johan Celsing[9] ska byggas under andra halvan av 2018 och beräknas bli klar 2020.[10] Efter att tre personer som häktats för ekonomisk brottslighet inom friskolekoncernen Al-Azhar, drog sig byggbolaget NCC ur mosképrojektet i Rinkeby.[11]

Ombyggnad av Rinkebystråket

redigera

Under 2013 påbörjades ombyggnationen av Rinkebystråket för att omvandla det som tidigare var Rinkebys infartsgata med buss- och biltrafik till en handelsgata och mötesplats med butiker, restauranger och caféer.[12] Byggherre var AB Familjebostäder och arkitekt Sweco Architects. Bebyggelsen nominerades till Årets Stockholmsbyggnad 2016 med motiveringen:"Ett stadsutvecklingsprojekt som är det innovativa startskottet på en stadsomvandling med möjlighet att binda samman staden och skapa något nytt utifrån områdets tydliga kvaliteter. Nya Rinkebystråket ger möjlighet till handel, småföretagande, möten och kommunikation. Det ger något till området utan att kräva något i gengäld".[13] Nya Rinkebystråket hamnade på plats fem.

Till projektet hör även nya gång- och cykelbroar som ska sammanlänka bebyggelsen på östra och västra sidan om stråket. På platsen fanns redan fyra äldre betongbroar som kallades ”Första, Andra, Tredje och Fjärde Rinkebybron” (räknat från norr till söder). Gångbroarna över Rinkebystråket är kvar på samma platser som tidigare men byts ut mot nya något högre broar. Arkitektkontoret &Rundquist fick uppdraget av Stockholms stad att rita den nya bron som skall ersätta Första Rinkebybron. Arkitekterna skapade en lätt stålbro med tre spann och en sammanlagd längd av 32 meter. Undersidan är perforerad och belyst inifrån som ger en intressant effekt under dygnets mörka timmar. På brons mitt är gångbanan något bredare. Bron över Rinkebystråket var en av tio kandidaterna till Årets Stockholmsbyggnad 2017.

Det finns fyra grundskolor i Rinkeby: Askebyskolan,[14][15] Kvarnbyskolan,[16][17][18] Knutbyskolan,[14] och Rinkebyskolan.[19][20] Den sistnämnda skolan är en högstadieskola (årskurs 7–9).[21] Bredbyskolan var en grundskola årskurs 1–9 som lades ner 2013.[22][23][24]

Askebyskolan

redigera

Skolan har cirka 380 elever i grundskola årskurs F–6 samt grundsärskolan årskurs F–5.[25] Nästan alla barn har ett annat modersmål än svenska och det talas ca 30 olika språk på skolan.[25] Askebyskolan är en av de få Stockholmsskolor som har kameraövervakning.[15] Kameraövervakningen sker inte på skoltid.[15]

Kvarnbyskolan

redigera

Skolan, ritad 1967 av Kjell Wretling, har cirka 430 elever i grundskola årskurs F–6.[26] Det går elever med bakgrund från 40 olika länder.[27]

Knutbyskolan

redigera

Skolan har cirka 350 elever i grundskola årskurs F–6.[28] Skolans framgångar har fått mycket uppmärksamhet.[28][29][30]

Rinkebyskolan

redigera

Skolan har cirka 350 elever (2007) i grundskola årskurs 7–9 samt grundsärskola[31] årskurs 7–9.[21] Eleverna talar mer än 30 olika språk och det går elever med bakgrund från 60 olika länder.[21] Skolan består av en huvudbyggnad, idrottsbyggnad, träslöjdsbyggnad, fritidsbyggnad och en fotbollsplan.[källa behövs]

Skolan hade 1999 ett samarbete med den muslimska friskolan Al-Azharskolan i Stockholm.[32]

Skolan har uppmärksammats för att med problematiska utgångspunkter kunna skapa en skola med god anda och goda resultat.[33] Rektorn Börje Ehrstrand fick år 2006 Kunskapspriset för sina insatser.[34]

Kollektivtrafik

redigera

Rinkeby trafikeras av Stockholms tunnelbana (blå linjen) och ligger 12,3 kilometer från blå linjens ändstation Kungsträdgården. Stationen öppnades den 31 augusti 1975 i samband med att linjen invigdes. Annars kan Rinkeby nås genom SL-bussarna 540 (Tensta centrum–Universitetet), 514 (Spånga station–Sollentuna station), 179 (Vällingby–Sollentuna station) och nattbusslinje 196 (Hjulsta–Stockholm C).

Kriminalitet

redigera

År 2014 rapporterade Sveriges Radio att en procent av invånarna i området bedöms vara kriminella och att företag får svårt att etablera sig på grund av hot mot vittnen, maktdemonstrationer ifrån kriminella grupperingar och narkotikahandel.[35] Polisstyrkan i området tillsammans med Tensta skulle därför tredubblas från 25 till 75.[35]

Särskilt utsatt område

redigera

Rinkeby är enligt polisen ett ur brottssynpunkt problemområde över tid som 2015 klassades som ett särskilt utsatt område.[36] Den 1 september 2020 öppnades en ny polisstation i stadsdelen, planen var att stationen skulle varit färdig 2019, men försenades på grund av att byggbolag samt poliser ansåg att risken för attentat mot byggarbetsplats och hot mot personal var för höga.[37] I samband med byggandet av den nya polisstationen var ett stort problem hur stationens personal skulle kunna ta sig säkert till och från jobbet på ett säkert sätt och man satte därför in en kvällspatrull tänkt att eskortera anställda.[38] Stationens nya byggnad bepansrades med skottsäkert stål och förseddes med säkerhetsglas av bättre kvalitet.[39]

Ett salafist-jihadistiskt nätverk etablerades av den inflytelserika imamen Fuad Mohammed Qalaf som kom till Sverige 1992. Qalaf blev senare en av ledarna för den somaliska grenen av al-Shabaab.[40]

Droghandel bedrivs öppet på gator och torg. Efter att övervakningskameror sattes in på Rinkeby torg i maj 2017 flyttade knarkhandlarna sin verksamhet in i affärsgallerian, där handlare blev hotade och misshandlade när de anmälde till polis.[41][42]

På senare tid har kriminaliteten i Rinkeby successivt minskat och förbättrats på grund av mer övervakning i form av ordningsvakter, övervakningskameror och polis. [43]Polisstationen i Rinkeby har även medfört mer trygghet och att polisen snabbare kan rycka ut och förebygga brott.

Demografi

redigera

Folkmängden uppgår till 16 914 år 2021 och andelen invånare som är utrikes födda är cirka 62,2 procent respektive cirka 92,1 procent med utländsk bakgrund.[44] De två vanligaste födelsekontinenterna för personer med utländsk bakgrund år 2021 var Afrika (51,4 procent) följt av Asien (32,5 procent).[44] År 2011 var den största gruppen utrikes födda i Rinkeby somalier.[45]

Kultur och medier

redigera

Sedan 1993 hålls årligen Rinkeby bokmässa i Rinkeby Folkets hus.[46] Sedan 1988 drivs också projektet Nobel i Rinkeby, där årets nobelpristagare i litteratur besöker stadsdelen för att träffa barn och ungdomar från området på Rinkeby bibliotek.[47][48][49][50] Finalen i poetry slam-tävlingen Ortens bästa poet, som arrangerades av gräsrotsrörelsen Förenade förorter, avgjordes från 2015 i Ungdomens hus.[51]

Begreppet Rinkebysvenska som beteckning på "förortsdialekter" har fått sitt namn från Rinkeby av Ulla-Britt Kotsinas, professor emerita i nordiska språk vid Stockholms universitet. 2003 gav hon ut en bok om den sociolekt som utvecklats i området, En bok om slang, typ.[52]

Journalisten och statsvetaren Christos Pappas har skildrat stadsdelen i boken Ett folkets hus världens mitt: en bok om Rinkeby. [53]

Direktpress respektive Mitt i:s lokaltidningar Vi i Kista-Tensta-Rinkeby och Mitt i Tensta-Rinkeby bevakar Rinkeby. Sveriges Television har sedan januari 2016 en redaktion på Rinkebystråket.[54]

Basketklubben Akropol BBK startades av greker i Rinkeby 1986.[55]Föreningen har ett herrlag som tidigare spelat i Basketligan (nu i division 2), ett damlag samt ett rullstolslag.

Fotbollsklubben Rinkeby United grundades 2013[56] i Rinkeby och kom på första plats i division 6 under 2015. Idag spelar laget i division 4 norra Stockholm.

Se även

redigera

Referenser

redigera
 1. ^ ”Rinkeby – Stockholm växer”. vaxer.stockholm.se. https://vaxer.stockholm.se/omraden/rinkeby/. Läst 1 maj 2018. 
 2. ^ ”Rinkeby, Stockholmskällan”. https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/Stockholmsplatser/rinkeby/. Läst 23 maj 2018. 
 3. ^ ”Rinkeby”. HSB.se. https://www.hsb.se/stockholm/bo-i-hsb/vara-hyresratter/omraden/rinkeby/. Läst 1 maj 2018. 
 4. ^ ”Tillbaka i Rinkeby”. www.familjebostader.com. Arkiverad från originalet den 1 maj 2018. https://web.archive.org/web/20180501231655/http://www.familjebostader.com/hyresgast/aktuellt/nyheter2/2015/tillbaka-i-rinkeby/. Läst 1 maj 2018. 
 5. ^ ”Rinkeby: Betong och brott eller liv och hopp | Fastighetsvärlden”. Fastighetsvärlden. 28 augusti 2017. https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/betong-och-brott-eller-liv-och-hopp/. Läst 1 maj 2018. 
 6. ^ Tobias Sahlén (2 augusti 2014). https://www.svd.se/det-blev-ingen-allsang. Läst 23 maj 2018. 
 7. ^ Forsström, Anders (13 juni 2010). ”Utanförskapet för ungdomar ökar i Rinkeby”. Dagens nyheter. https://www.dn.se/sthlm/utanforskapet-for-ungdomar-okar-i-rinkeby/. 
 8. ^ ”Företag och myndigheter lämnar Rinkeby”. Sveriges Radio. 28 juli 2008. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=2217546. 
 9. ^ ArkDes. ”Nypremiär för ArkDes i juni: storsatsningen Public Luxury och nytt utställningsrum”. Pressmeddelande.
 10. ^ Marijana Dragic (5 juni 2018). ”Bygget av moskén i Rinkeby startar efter sommaren”. https://www.dn.se/sthlm/bygget-av-mosken-i-rinkeby-startar-efter-sommaren/. Läst 5 juni 2018. 
 11. ^ Lodding, Mattias (21 november 2018). ”NCC drar sig ur moskébygge i Rinkeby efter misstänkta ekobrott”. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/ncc-drar-sig-ur-moskebygge-i-rinkeby-efter-misstankta-ekobrott. Läst 5 oktober 2019. 
 12. ^ Rinkebystråket invigt – ett år för sent
 13. ^ Finalister till Årets Stockholmsbyggnad 2016. Arkiverad 15 april 2016 hämtat från the Wayback Machine.
 14. ^ [a b] ”Skolgårdar rustas för miljoner – men blir inte större”. DN.SE. 22 augusti 2017. https://www.dn.se/sthlm/skolgardar-rustas-for-miljoner-men-blir-inte-storre/. Läst 1 maj 2018. 
 15. ^ [a b c] Gustafsson, Anna. ”Nya kameror på 30 skolor | SvD”. SvD.se. https://www.svd.se/nya-kameror-pa-30-skolor. Läst 1 maj 2018. 
 16. ^ ”Skolgårdar rustas upp i Husby och Rinkeby”. Mitt i Stockholm. Arkiverad från originalet den 2 april 2019. https://web.archive.org/web/20190402072033/https://mitti.se/nyheter/skolgardar-rustas-rinkeby/. Läst 1 maj 2018. 
 17. ^ ”Skolbarnen i Rinkeby: Stenkastarna förstör för alla”. DN.SE. 25 februari 2017. https://www.dn.se/sthlm/skolbarnen-i-rinkeby-stenkastarna-forstor-for-alla/. Läst 1 maj 2018. 
 18. ^ ”Tre mord på 300 meter”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article23595642.ab. Läst 1 maj 2018. 
 19. ^ ”M: ”Våga lägg ner skolor som underpresterar””. Mitt i Stockholm. Arkiverad från originalet den 2 april 2019. https://web.archive.org/web/20190402071959/https://mitti.se/nyheter/skola/lagg-skolor-underpresterar/. Läst 1 maj 2018. 
 20. ^ ”Succé när Ishiguro besökte Rinkeby”. www.stockholmdirekt.se. Arkiverad från originalet den 2 april 2019. https://web.archive.org/web/20190402072104/https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/vad-ar-val-en-middag-pa-slottet/repdpnqll!8JgvgQ7XTkCjkLL6QKZWA/. Läst 1 maj 2018. 
 21. ^ [a b c] ”På Rinkebyskolan vändes trenden”. Göteborgs-Posten. http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/p%C3%A5-rinkebyskolan-v%C3%A4ndes-trenden-1.1175563. Läst 1 maj 2018. 
 22. ^ Haraldsson, Anders. ”Förortsskolor läggs ner | SvD”. SvD.se. https://www.svd.se/forortsskolor-laggs-ner. Läst 2 maj 2018. 
 23. ^ ”Bredbyskolan läggs ner 2013”. www.stockholmdirekt.se. http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/bredbyskolan-laggs-ner-2013/Dbbklh!GVZ2i3isA5IVyWAMlpHFcg/. Läst 2 maj 2018. 
 24. ^ ”Utbildningsinspektion i Bredbyskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1–9”. Arkiverad från originalet den 2 maj 2018. https://web.archive.org/web/20180502213616/http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=65468. Läst 2 maj 2018. 
 25. ^ [a b] ”Askebyskolan | Lär för livet”. askebyskolan.stockholm.se. https://askebyskolan.stockholm.se/. Läst 2 maj 2018. 
 26. ^ ”Om skolan | Kvarnbyskolan”. kvarnbyskolan.stockholm.se. Arkiverad från originalet den 2 maj 2018. https://web.archive.org/web/20180502212049/https://kvarnbyskolan.stockholm.se/om-skolan. Läst 2 maj 2018. 
 27. ^ Arnesen, Jonas. ”Tennisshow väcker nytt intresse | SvD”. SvD.se. https://www.svd.se/tennisshow-vacker-nytt-intresse. Läst 2 maj 2018. 
 28. ^ [a b] ”Knutbyskolan”. knutbyskolan.stockholm.se. https://knutbyskolan.stockholm.se/. Läst 2 maj 2018. 
 29. ^ Jelmini, Maria. ”I Rinkeby fördubblades antalet godkända | SvD”. SvD.se. https://www.svd.se/i-rinkeby-fordubblades-antalet-godkanda. Läst 2 maj 2018. 
 30. ^ ”Metodiskt arbete har väckt läslustan | SvD”. SvD.se (TT). https://www.svd.se/metodiskt-arbete-har-vackt-laslustan. Läst 2 maj 2018. 
 31. ^ ”Om skolan | Rinkebyskolan”. rinkebyskolan.stockholm.se. https://rinkebyskolan.stockholm.se/om-skolan. Läst 2 maj 2018. 
 32. ^ Delaktighet för integration – att stimulera integrationsprocessen för somalisktalande i Sverige. Integrationsverkets rapportserie 1999:4. Integrationsverket. September 1999. sid. 34. Läst 21 juli 2020 
 33. ^ ”Kuinka pahiskoulu Rinkebystä tuli eliittikoulu ("hur värstingskolan blev elitskola")”. YLE. http://areena.yle.fi/1-1303717. 
 34. ^ ”Fem frågor till Börje Ehrstrand”. DN.SE. 28 oktober 2006. https://www.dn.se/arkiv/stockholm/fem-fragor-till-borje-ehrstrand/. Läst 1 maj 2018. 
 35. ^ [a b] Claes Aronsson, Ramin Farzin. ”Polisen hårdsatsar i Stockholmsförorter”. Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5781258. Läst 11 februari 2014. 
 36. ^ ”Utsatta områden – sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser Dnr: HD 5800 – 61/2015 sid 29”. Polisen i SverigeNationella operativa avdelningen. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2016. https://web.archive.org/web/20160819054415/https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/%C3%96vriga%20rapporter/Utsatta-omraden-sociala-risker-kollektiv-formaga-o-oonskade-handelser.pdf. Läst 2 juli 2016. 
 37. ^ ”Källor till SVT: Ingen vill bygga ny polisstation i Rinkeby”. svt.se. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/inga-anbud-pa-ny-polisstation-i-rinkeby. Läst 11 mars 2017. 
 38. ^ ”Kvällspatrull ska trygga Rinkebypoliser”. Polistidningen. 5 augusti 2020. https://polistidningen.se/2020/08/kvallspatrull-ska-trygga-rinkebypoliser/. Läst 8 augusti 2020. 
 39. ^ ”Polishuset bepansrat – polis kan få eskort till tunnelbanan”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/krim/polishuset-bepansrat-polis-kan-fa-eskort-till-tunnelbanan/. Läst 8 augusti 2020. 
 40. ^ Mellan salafism och salafistisk jihadism - Påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället. FHS. 2018. sid. 65. ISBN 9789186137748. http://fhs.diva-portal.org/smash/get/diva2:1231645/FULLTEXT02.pdf. Läst 2 september 2019 
 41. ^ Mahovic, Amela (5 april 2018). ”Knarkhandeln har flyttat in till Rinkeby centrum”. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/knarkhandel-har-flyttat-in-till-rinkeby-gallerian. Läst 29 september 2019. 
 42. ^ Stockholm (27 februari 2018). ”Kamerorna hjälper inte: Så göms knarket på butikshyllorna”. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/droghandeln-har-flyttat-in-i-butikerna. Läst 29 september 2019. 
 43. ^ ”Trygghetsarbetet i Rinkeby, Kista, Husby och Akalla - Stockholms stad”. start.stockholm. Arkiverad från originalet den 28 juni 2022. https://web.archive.org/web/20220628070602/https://start.stockholm/om-stockholms-stad/sa-arbetar-staden/brottsforebyggande-och-trygghetsskapande-arbete/rinkeby-kista/. Läst 9 augusti 2022. 
 44. ^ [a b] ”Områdesfakta Rinkeby stadsdel”. Stockholms stad. 2022. https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/utredningar-statistik-och-fakta/statistik/omradesfakta/vasterort/rinkeby-kista/rinkeby.pdf. Läst 6 februari 2023. 
 45. ^ ”Welcome to Rinkeby-kista”. http://www.stockholm.se/PageFiles/297073/Rinkeby-Kista_eng%20ver_final_light.pdf. Läst 11 juni 2018. 
 46. ^ Andersson, Karolina. ”Rinkeby bokmässa ömsar skinn | SvD”. SvD.se. https://www.svd.se/rinkeby-bokmassa-omsar-skinn. Läst 1 maj 2018. 
 47. ^ ”Nobel i Rinkeby – en språklig utmaning:”. https://urskola.se/Produkter/182082-Nobel-i-Rinkeby-en-spraklig-utmaning. Läst 1 maj 2018. 
 48. ^ ”De får Nobelpristagare att hälsa på i Rinkeby”. Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2014-12-05/de-far-nobelpristagare-att-halsa-pa-i-rinkeby. Läst 1 maj 2018. 
 49. ^ ”Ungdomar i Rinkeby tar emot Nobelpristagare”. Radio Sweden på svenska. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=4224058. Läst 1 maj 2018. 
 50. ^ ”Nobel i Rinkeby och Tensta – en tradition sedan 1988”. https://www.nobelirinkeby.se/. Läst 1 oktober 2020. 
 51. ^ ”Tusentals i publiken när ortens bästa poet koras i Rinkeby”. Dagens nyheter. 2 december 2017. https://www.dn.se/sthlm/tusentals-i-publiken-nar-ortens-basta-poet-koras-i-rinkeby/. Läst 30 maj 2018. 
 52. ^ Kotsinas, Ulla-Britt (2003). En bok om slang, typ. Stockholm: Norstedts ordbok. Libris 9175792. ISBN 91-7227-366-6 
 53. ^ Akademibokhandeln. ”Ett folkets hus i världens mitt – en bok om Rinkeby då och nu”. https://www.akademibokhandeln.se/bok/ett-folket-hus-i-varldens-mitt-en-bok-om-rinkeby-da-och-nu/9789185343638/. Läst 30 maj 2018. 
 54. ^ Carlsson-Lénart, Mats (09). ”SVT:s Rinkeby-redaktion: "Vi har satt Orten på agendan"”. https://vipatv.svt.se/204/artiklar/2018-02-09-svts-rinkeby-redaktion-vi-har-satt-orten-pa-agendan.html. Läst 30 maj 2018. 
 55. ^ ”Akropols historia”. Arkiverad från originalet den 2 april 2019. https://web.archive.org/web/20190402072105/http://akropol.nu/akropols-historia/. Läst 30 maj 2018. 
 56. ^ ”HISTORISK STARTELVA”. www.stockholmdirekt.se. http://www.stockholmdirekt.se/sport/historisk-startelva/repdpnrdq!aZlL1zv3hRBEHylC28ajjg/. Läst 1 maj 2018. 

Externa länkar

redigera