Förort

bebyggt område i närheten eller utkanten av större stad

En förort är ett bebyggt område eller en ort som är beläget i utkanten eller i närheten av en större stad. En förort karaktäriseras oftast av att flertalet av dess invånare regelbundet vistas i den närliggande staden, exempel genom att arbeta där.

Förorten Kallhäll, i Järfälla kommun, illustrerar rekordårens stadsplanering med omväxlande villor, låga och lite högre flerfamiljshus
Smedslätten i Bromma i Stockholm.

Förorter i Sverige redigera

De första förorterna började byggas 1890[källa behövs], i Sverige, och lanserades som lösningen på stadens problem. Folkhemmets första förort Traneberg stod klar i mitten av 1940-talet.[1] Exakt vad en förort är råder det ibland delade meningar om. I dagsläget finns bara en statistisk definition av en förortskommun, vilket är "Kommun där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet skall vara någon av storstäderna."[2] I dagligt tal gäller ofta att småorter, tätorter och yttre stadsdelar i en stadsregion (förutom själva centralorten) är förorter, oavsett pendlingsförhållande och kommunindelning. Sålunda kan till exempel Flemingsberg i Storstockholm och Kungsbacka i Storgöteborg anses som förorter till respektive stad.[källa behövs]

Begreppet förort kan också beteckna områden som uppförts under de så kallade miljonprogramsåren. Ett mindre antal förorter uppförda då har en lite högre andel utlandsfödda boende och lite högre arbetslöshet än genomsnittet.[källa behövs] Ännu starkare klang av låg status finns i den franska motsvarigheten banlieue, medan det engelskspråkiga suburb oftast är ett högstatusbegrepp.[källa behövs] I folkmun gör man ofta skillnad mellan villaförorter och betongförorter.

Ordet "förort" kan också beskriva en typ av planerad miljö som varken är stadsmiljö eller landsbygd. En sådan bebyggelse har begränsad hushöjd, och består nästan enbart av bostäder med ett fåtal offentliga lokaler.

Närförort kallas sedan en förort som ligger nära en större stads innerstad. En närförort kan ofta ha en mer innerstadsliknande karaktär än en ytterförort, med en äldre bebyggelse och högre befolkningstäthet. Det finns dock ingen fast definition av vad som är närförort och vad som inte är det.

Se även redigera

Källor redigera

  1. ^ Lilja, Elisabeth (1999). Den ifrågasatta förorten. Byggforskningsrådet. sid. s 5. ISBN 91-540-5839-2 
  2. ^ Sveriges Kommuner och Landsting: Kommungruppsindelning fr.o.m. 1 januari 2005 Arkiverad 4 april 2005 hämtat från the Wayback Machine.

Vidare läsning redigera

  • Att göra stad i Stockholms urbana periferi / Malin Gawell och Apostolis Papakostas (red.). Monografier utgivna av Stockholms stad, 0282-5899 ; 268. [Stockholm]: Stockholmia förlag. 2021. Libris p2v7m5ndmf1517ks. ISBN 9789170313301 
  • Söderlind, Jerker (2000). Stockholms satelliter : rekordåren 1960-1979 / foto:per Skoglund. Stockholm: Byggförlaget. Libris 8377624. ISBN 9179881637