Huvudsida Deltagare EU-portalen
redigera  

Projekt EU

Europeiska flaggan
Projekt EU är ett Wikipedia-projekt med syfte att förbättra Wikipedias artiklar som har anknytning med Europeiska unionen. Projektets mål är att utveckla nya artiklar, slå ihop artiklar som berör samma ämne och samtidigt hålla EU-portalen levande och uppdaterad.

Länkar och idéer läggs successivt upp på sidan så att alla deltagare kan se vilka ämnen som behövs utökas eller rensas. Vi jobbar också stenhårt med att försöka få artiklarna att vara så neutralt skrivna som möjligt. Hur som helst så ska du vara varmt välkommen till Wikipedias EU-projekt!

redigera  

Önskelistan

  • Skriv en artikel om något av nedanstående ämne:
    Ta bort blåa länkar och ersätt dem med nya "önskeartiklar" (=röda länkar)!
Europeiska unionens relationer med tredje land
Europeiska unionens grannskapspolitik
Kommunikationer inom Europeiska unionen
Sveriges relation med Europeiska unionen
Europeiska smittskyddsmyndigheten
Sjunde ramprogrammet (FP7, en:Seventh Framework Programme)
Programmet för livslångt lärande (en:Lifelong Learning Programme 2007–2013)
Erasmus Mundus (en:ERASMUS Mundus)
Socrates programmet (en:SOCRATES programme)
EU-myndighet
Gemensamma fiskeripolitiken
Polisiärt och straffrättsligt samarbete
Europeiska ekonomiska gemenskapen
Europeiska gemenskapen
Europeiska gemenskaperna
Europeiska atomenergigemenskapen
Arbetstidsdirektivet
EU-målområde
Föranslutningsstöd
Gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
Europeiska unionens militärstab
Europeiska försvarsbyrån
Kommissionen Hallstein
Kommissionen Rey
Kommissionen Malfatti
Kommissionen Mansholt
Kommissionen Ortoli
Kommissionen Jenkins
Kommissionen Thorn
Kommissionen Delors
Kommissionen Santer
Erasmus (utbytesprogram) (en:ERASMUS programme)
redigera  

Mål och vision

Vår vision:

  • Ett svenskt Wikipedia med artiklar som behandlar alla EU:s områden och samarbeten. Artiklarna är välskrivna, sakliga, kompletta, opartiska och strukturerade.

Våra mål:

  • Att alla EU-stubbar ska utökas till artiklar.
  • Att det inte ska finnas flera artiklar som berör samma ämne.
  • Att det ska finnas artiklar som tar upp allt om EU och dess samarbeten osv.
  • Att det inte ska finnas någon EU-artikel som är partiskt skriven, utan objektivitet och saklighet ska prägla artiklarna.
  • Att alla EU-artiklar ska ha ett bra språk och ta upp det som är intressant.
redigera  

Mallar

Om du konstruerar en ny mall så lägg till den i listan nedan:

redigera  

Kvalitetsgranskning

Artikel KK Stub Kort Ok Rekommenderad Bra Utmärkt
Europeiska unionen  Utmarkt Guld.svg
EU:s historia  Pictogram voting neutral.svg
EU-medborgare  Pictogram voting neutral.svg
EU-myndighet  Pictogram voting oppose.svg
EU-målområde  Wiki letter w.svg
EU-språk  Pictogram voting neutral.svg
Europadagen  Pictogram voting oppose.svg
Europeisk integration  Wiki letter w.svg
Europeiska flaggan  Bra alt.svg
Europeiska gemenskaperna  Wiki letter w.svg
Schumandeklarationen  Pictogram voting oppose.svg
Tidsaxel  Pictogram voting oppose.svg
Medlemsstater  Bra alt.svg
Närmare samarbeten inom EU  Pictogram voting neutral.svg
Politiska system inom EU  Pictogram voting neutral.svg
SA-avtal  Rekommenderad.svg
Östligt partnerskap  Wiki letter w.svg
Undantag inom EU  Utmarkt Guld.svg
Europeiska rådet  Rekommenderad.svg
Ministerrådet  Pictogram voting neutral.svg
Lista över ordförande  Pictogram voting oppose.svg
Rådet för allmänna frågor  Wiki letter w.svg
Rådet för ekonomiska frågor  Wiki letter w.svg
Ordförandeskapet  Wiki letter w.svg
Europaparlamentet  Pictogram voting neutral.svg
Dubbel majoritet  Pictogram voting oppose.svg
EP-val  Pictogram voting neutral.svg
EP-valet 1979  Pictogram voting neutral.svg
EP-valet 1981  Pictogram voting neutral.svg
EP-valet 1984  Pictogram voting neutral.svg
EP-valet 1987  Pictogram voting neutral.svg
EP-valet 1989  Pictogram voting neutral.svg
EP-valet 1994  Pictogram voting neutral.svg
EP-valet 1995  Pictogram voting neutral.svg
EP-valet 1996  Pictogram voting neutral.svg
EP-valet 1999  Pictogram voting neutral.svg
EP-valet 2004  Pictogram voting neutral.svg
EP-valet 2007  Pictogram voting neutral.svg
EP-valet 2009  Utmarkt Guld.svg
Medbeslutandeförfarandet  Wiki letter w.svg
Europeiska kommissionen  Bra alt.svg
Ordföranden  Pictogram voting oppose.svg
Kom. Hallstein  Pictogram voting oppose.svg
Kom. Rey  Pictogram voting oppose.svg
Kom. Malfatti  Wiki letter w.svg
Kom. Mansholt  Wiki letter w.svg
Kom. Ortoli  Wiki letter w.svg
Kom. Jenkins  Pictogram voting oppose.svg
Kom. Thorn  Wiki letter w.svg
Kom. Delors  Pictogram voting oppose.svg
Kom. Santer  Pictogram voting oppose.svg
Kom. Marín  Wiki letter w.svg
Kom. Prodi  Pictogram voting neutral.svg
Kom. Barroso  Pictogram voting neutral.svg
EG-domstolen  Pictogram voting neutral.svg
Direkt effekt  Pictogram voting oppose.svg
EU-rätt  Wiki letter w.svg
EU-revisionsrätten  Pictogram voting neutral.svg
Europeiska ombudsmannen  Pictogram voting oppose.svg
EU:s ekonomi  Pictogram voting neutral.svg
EMU  Pictogram voting neutral.svg
ERM 2  Pictogram voting oppose.svg
Euro  Bra alt.svg
Euromynt  Rekommenderad.svg
ECB  Pictogram voting neutral.svg
ECBS  Pictogram voting oppose.svg
EMS  Wiki letter w.svg
Eurosedlar  Pictogram voting neutral.svg
Euroområdet  Pictogram voting neutral.svg
Konvergenskriterier  Pictogram voting neutral.svg
Folkomröstningar i EU-frågor  Pictogram voting neutral.svg
Danmark om Edinburghavt.  Wiki letter w.svg
Danmark om euron  Wiki letter w.svg
Sverige om EU-medlemskap  Wiki letter w.svg
Sverige om euron  Wiki letter w.svg
Frihandelsområden  Pictogram voting oppose.svg
EFTA  Pictogram voting oppose.svg
EES  Pictogram voting oppose.svg
Medelhavsunionen  Pictogram voting oppose.svg
Barcelonaprocessen  Pictogram voting oppose.svg
Artikel KK Stub Kort Ok Rekommenderad Bra Utmärkt
Euratom  Pictogram voting neutral.svg
Europeiska gemenskapen  Pictogram voting oppose.svg
Dublinkonventionen  Pictogram voting oppose.svg
Dublin II-förordningen  Wiki letter w.svg
EU-direktiv  Wiki letter w.svg
EU-förordning  Wiki letter w.svg
GUSP  Wiki letter w.svg
ESFP  Wiki letter w.svg
Europeiska försvarsbyrån  Pictogram voting oppose.svg
Höge representanten  Wiki letter w.svg
KUSP  Wiki letter w.svg
Militärkommittén  Pictogram voting oppose.svg
Militärstaben  Wiki letter w.svg
Stridsgrupper  Wiki letter w.svg
PSS  Wiki letter w.svg
Eurojust  Wiki letter w.svg
Europol  Pictogram voting oppose.svg
Rambeslut  Pictogram voting oppose.svg
EIB  Wiki letter w.svg
Generaldirektorat  Pictogram voting oppose.svg
EU:s institutioner  Pictogram voting neutral.svg
EU:s tre pelare  Pictogram voting neutral.svg
EESK  Wiki letter w.svg
Regionkommittén  Wiki letter w.svg
EU-fördrag  Pictogram voting neutral.svg
Parisfördraget  Pictogram voting neutral.svg
Romfördragen  Pictogram voting neutral.svg
Fusionsfördraget  Pictogram voting neutral.svg
Europeiska enhetsakten  Pictogram voting neutral.svg
Maastrichtfördraget  Pictogram voting neutral.svg
Amsterdamfördraget  Rekommenderad.svg
Nicefördraget  Rekommenderad.svg
EU-konstitutionen  Rekommenderad.svg
Lissabonfördraget  Bra alt.svg
Anslutningsfördraget 2003  Pictogram voting neutral.svg
Anslutningsfördraget 2005  Rekommenderad.svg
Rättighetsstadgan  Pictogram voting neutral.svg
Föranslutningsstöd  Pictogram voting oppose.svg
ISPA  Pictogram voting oppose.svg
Phare  Pictogram voting oppose.svg
Sapard  Pictogram voting oppose.svg
Schengensamarbetet  Bra alt.svg
SIS  Pictogram voting oppose.svg
Europeiskt parti  Pictogram voting oppose.svg
AEN  Pictogram voting neutral.svg
EDP  Pictogram voting neutral.svg
EFA  Pictogram voting neutral.svg
EGP  Pictogram voting neutral.svg
ELDR  Pictogram voting neutral.svg
EPP  Pictogram voting neutral.svg
EUD  Pictogram voting neutral.svg
PEL  Pictogram voting neutral.svg
PES  Pictogram voting neutral.svg
Libertas  Pictogram voting oppose.svg
MER  Wiki letter w.svg
Undergrupper  Sweden road sign A40.svg
ED  Pictogram voting neutral.svg
NGL  Wiki letter w.svg
Partigrupper  Pictogram voting neutral.svg
ALDE  Pictogram voting neutral.svg
De gröna/EFA  Pictogram voting neutral.svg
ECR  Pictogram voting neutral.svg
EFD  Pictogram voting neutral.svg
EPP  Pictogram voting neutral.svg
GUE/NGL  Pictogram voting neutral.svg
IND/DEM  Pictogram voting neutral.svg
ITS  Pictogram voting neutral.svg
NI  Pictogram voting neutral.svg
PES  Pictogram voting neutral.svg
UEN  Pictogram voting neutral.svg
Europeiska unionens utbredning och utvidgning  Bra alt.svg
Island och Europeiska unionen  Pictogram voting neutral.svg
redigera  

Associerad Wikimedia

Wikipedias projekt

AstronomiBiologiDansDjurEUFilmFotbollFotografiGeografiGolfItalienJudendomLatinamerikaLäkemedelMatematikMedeltidenMedicinMusikMytologiOptikPsalmerSpråkSpårvägarStorbritannienTelevisionUSAVägarVäxterWikipediafler...