Grupplösa i Europaparlamentet

ledamöter i Europaparlamentet som saknar partigrupp
Europeiska flaggan Partigrupper i Europaparlamentet
Grupplösa i Europaparlamentet
Förkortning NI
Antal mandat
61 / 705
Grundat 23 juni 1953
Europeiskt parti

Grupplösa i Europaparlamentet (franska: Non-inscrits, NI) består av 49 ledamöter som inte ingår i någon partigrupp i Europaparlamentet. Bland de grupplösa återfinns i huvudsak ledamöter som de andra ledamöterna i partigrupperna inte vill samarbeta med av politiska skäl. Samtidigt är de grupplösa ledamöterna oförmögna att själva bilda en partigrupp på grund av att de inte förmår uppnå kraven för att kunna göra detta.

Historia

redigera

De grupplösa uppkom i samband med att systemet med partigrupper inrättades 1953 i Gemensamma församlingen, Europaparlamentets föregångare. De tre första partigrupperna – Kristdemokratiska gruppen, Socialistgruppen och Gruppen liberaler och deras samarbetspartner – bildades den 23 juni 1953. I samband med detta uppkom också en grupp av ledamöter som inte ingick i någon av partigrupperna.

Efter det första direkta valet 1979 var det få ledamöter som valde att stå utanför partigrupperna. Av Europaparlamentets 410 ledamöter var det endast nio som var grupplösa. Under senare val ökade antalet grupplösa för att nå 37 av 626 efter valet 1999. Antalet minskade därefter i valet 2004 och valet 2009. Under 2007 försökte 23 grupplösa ledamöter att bilda en egen partigrupp, Gruppen Identitet, tradition och suveränitet, men gruppen upplöstes samma år på grund av inre konflikter och splittring.

Efter valet 2014 var ett rekordstort antal ledamöter grupplösa. I juni 2015 bildades Gruppen Nationernas och friheternas Europa (ENF-gruppen), vilken en stor andel av de grupplösa anslöt sig till. Även efter valet 2019 var antalet grupplösa stort, denna gång på grund av att Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa (EFDD-gruppen) upplöstes till följd av att den inte längre uppfyllde kraven för en partigrupp.

Parlamentariskt arbete

redigera

De grupplösa ledamöterna bistås av ett eget sekretariat precis som de ledamöter som ingår i en partigrupp.[1] Historiskt har de grupplösa framför allt samlat högerextrema ledamöter och andra ledamöter som på grund av olika politiska skäl inte har velat eller tillåtits ingå i någon av partigrupperna.

Sammansättning

redigera
Val Historisk mandatfördelning Nuvarande mandatfördelning
1979
9 av 410
 
   Ledamöter tillhörande de grupplösa
1984
7 av 434
1989
12 av 518
1994
27 av 567
1999
37 av 626
2004
34 av 732
2009
26 av 736
2014
52 av 751
2019
57 av 751

De grupplösa innefattar alla ledamöter som inte tillhör någon partigrupp i Europaparlamentet. De bistås av ett eget sekretariat och har rätt att vid talmanskonferensens sammanträden företrädas av en grupplös ledamot, som saknar rösträtt.[2]

Antalet grupplösa ledamöter har varierat sedan det första direkta valet 1979. Från valet 1979 till valet 1999 ökade antalet för att därefter sjunka i de efterföljande valen. Efter valet 2014 och valet 2019 ökade antalet grupplösa ledamöter återigen och nådde rekordhöga nivåer.

Antalet grupplösa ledamöter kan även variera kraftigt under en och samma valperiod på grund av att ledamöter lämnar partigrupperna till följd av konflikter och skandaler. Vissa ledamöter blir grupplösa även i väntan på att få byta från en partigrupp till en annan.

I plenisalen saknar de grupplösa en företrädare närmast talmannen där partigrupperna är företrädda av sina respektive gruppledare.

Parlamentsledamöter

redigera
Medlemsstat Nationellt parti Europeiskt parti Mandat
  Belgien Partilös ledamot 1
  Bulgarien Bulgariska socialistpartiet PES 1
  Frankrike Partilösa ledamöter 3
  Frankrike Reconquête 1
  Grekland Greklands kommunistiska parti 2
  Grekland Partilösa ledamöter 4
  Italien Femstjärnerörelsen 5
  Italien Partilösa ledamöter 5
  Kroatien Partilös ledamot 1
  Kroatien Ključ Hrvatske 1
  Lettland Lettlands ryska union 1
  Litauen Darbo partija 1
  Nederländerna Forum för demokrati 1
  Rumänien Socialdemokratiska partiet PES 1
  Slovakien Republik 1
  Slovakien Riktning – socialdemokrati 2
  Slovakien Slovenský PATRIOT 1
  Spanien Junts per Catalunya 3
  Tjeckien Frihet och direktdemokrati ID 1
  Tyskland Alternativ för Tyskland 9
  Tyskland Centerpartiet 1
  Tyskland Die Partei 1
  Tyskland Partilösa ledamöter 1
  Ungern Fidesz 12
  Ungern Jobbik 1

Se även

redigera

Referenser

redigera
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.