Europol

Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning

Europol, formellt Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning, före 1 maj 2017 Europeiska polisbyrån, grundades 1992 för att ta hand om kriminalunderrättelser för hela Europeiska unionen. Den har sitt säte i Haag i Nederländerna och bland personalen finns företrädare för EU:s nationella rättsvårdande organ (polis- och tullväsen, invandringsmyndigheter med mera).

Europol
Europol
Europol
Karta med myndighetens säte utmarkerad
Europeiska unionen EU-myndighet
Säte: Haags vapen Haag, Nederländerna
Grundande
– undertecknad
– inrättad

1998
1 juli 1999
Chef: Catherine De Bolle
Webbplats: europol.europa.eu

Europols syfte är att hjälpa Europeiska unionens medlemsstater till ett närmare och effektivare samarbete i deras strävan att förebygga och bekämpa organiserad transnationell brottslighet och terrorism. [1]

Europol reformerades till fullvärdig EU-myndighet den 1 januari 2010. [2] Den 1 maj 2017 trädde nya bestämmelser i kraft gällande Europol. Detta innebar att byrån blev en del av den överstatliga delen av det europeiska samarbetet i enlighet med Lissabonfördraget. Danmark deltar inte i dessa delar av samarbetet och står därför utanför trots att landet är medlem i EU. Genom ett särskilt mellanstatlig avtal har dock danska myndigheter ett samarbete med Europol.

Inrättande

redigera

Europol inrättades ursprungligen genom en K.3-konvention mellan EU:s medlemsstater. Den trädde i kraft den 1 oktober 1998. Europol var således till en början en mellanstatlig byrå utanför unionens rättsliga ramar.

Förändringar 2017

redigera

Den 1 maj 2017 bytte byrån namn till Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning.[3] Danmark slutade därmed att vara en del av Europol. Storbritannien valde från början, genom sitt undantag på området med frihet, säkerhet och rättvisa, att inte delta i Europol, men valde i ett senare skede att ändå ansluta sig. Europeiska kommissionen bekräftade Storbritanniens deltagande den 6 mars 2017.[4] Danmark, vars regering egentligen skulle vilja fortsätta delta i Europol, står utanför på grund av ett av landets undantag som innebär att överstatliga rättsakter inom området med frihet, säkerhet och rättvisa inte omfattar landet. En folkomröstning hölls i slutet av 2015 om att avskaffa detta undantag, men en majoritet av danskarna röstade för att behålla det.

Se även

redigera

Referenser

redigera
  1. ^ Europol - Mission Vision Värden Arkiverad 16 augusti 2011 hämtat från the Wayback Machine.
  2. ^ Europol - Historia Arkiverad 16 augusti 2011 hämtat från the Wayback Machine.
  3. ^ [1]
  4. ^ [2]

Externa länkar

redigera
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.