Generaldirektorat

avdelning inom Europeiska kommissionen

Ett generaldirektorat är en avdelning inom Europeiska kommissionen eller, i viss utsträckning, inom Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Dessa avdelningar ansvarar för väl avgränsade administrativa uppgifter inom ett eller flera sakområden. Varje generaldirektorat leds av en generaldirektör. Generaldirektoraten inom kommissionen har ungefär samma uppgifter på europeisk nivå som ministerier eller departement har på nationell nivå.

Varje generaldirektorat är underställt en kommissionsledamot. En kommissionsledamot kan vara ansvarig för flera generaldirektorat; således är antalet generaldirektorat fler än antalet kommissionsledamöter.

Lista över kommissionens generaldirektorat och tjänsteavdelningar redigera

Europeiska kommissionen har flera olika typer av generaldirektorat eller tjänsteavdelningar. Den första kategorin (P) innefattar avdelningarna för specifika politikområden, den andra kategorin (E) innefattar avdelningarna för yttre förbindelser, den tredje kategorin (G) innefattar avdelningarna för allmänna tjänster och den fjärde kategorin (I) innefattar avdelningarna för interna tjänster.[1]

Generaldirektorat, tjänsteavdelning[2] Intern förkortning
P Gemensamma forskningscentrumet JRC
P Generaldirektoratet för ekonomi och finans ECFIN
P Generaldirektoratet för energi ENER
P Generaldirektoratet för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen FISMA
P Generaldirektoratet för forskning och innovation RTD
P Generaldirektoratet för försvarsindustri och rymdfrågor DEFIS
P Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske MARE
P Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet SANTE
P Generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag GROW
P Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling AGRI
P Generaldirektoratet för klimatpolitik CLIMA
P Generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik CNECT
P Generaldirektoratet för konkurrens COMP
P Generaldirektoratet för migration och inrikes frågor HOME
P Generaldirektoratet för miljö ENV
P Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik REGIO
P Generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor JUST
P Generaldirektoratet för skatter och tullar TAXUD
P Generaldirektoratet för stöd för strukturreformer REFORM
P Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering EMPL
P Generaldirektoratet för transport och rörlighet MOVE
P Generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur EAC
E Generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder ECHO
E Generaldirektoratet för grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar NEAR
E Generaldirektoratet för handel TRADE
E Generaldirektoratet för internationella partnerskap INTPA
E Tjänsten för utrikespolitiska instrument FPI
G Europeiska byrån för bedrägeribekämpning Olaf
G Europeiska unionens publikationsbyrå OP
G Eurostat ESTAT
G Generaldirektoratet för kommunikation COMM
G Generalsekretariatet SG
I Byrån för löneadministration och individuella ersättningar PMO
I Europeiska rekryteringsbyrån Epso
I Generaldirektoratet för budget BUDG
I Generaldirektoratet för digitala tjänster DIGIT
I Generaldirektoratet för personal och säkerhet HR
I Generaldirektoratet för tolkning SCIC
I Generaldirektoratet för översättning DGT
I Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel OIB
I Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg OIL
I Rådgivarbyrån för Europapolitik BEPA
I Rättstjänsten SJ
I Tjänsten för internrevision IAS

Se även redigera

Referenser redigera

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.