Kommissionen Delors III var en europeisk kommission som var i tjänst mellan 6 januari 1993 och 22 januari 1995. Den leddes av Jacques Delors. Kommissionen ersattes 1995 av kommissionen Santer.

Kommissionen Delors III

redigera

Kommissionen Delors III tillträdde den 6 januari 1993 efter att ha godkänts av medlemsstaternas företrädare den 21 december 1992. På grund av Maastrichtfördraget, som trädde i kraft den 1 november 1994, hade denna kommission inte en fyraårig mandatperiod, utan en förkortad mandatperiod som slutade den 22 januari 1995.[1] Delors utsågs till ordförande på nytt.[2] Även ett antal vice ordförande utsågs samtidigt.[3]

Prestationer

redigera

Kommissionen anses vara en av "eurons fäder" eftersom den lade grunden för bildandet av Ekonomiska och monetära unionen (EMU) genom Maastrichtavtalet (1992). Det var också Delors-kommissionen som såg till så att unionen utvidgades 1995 med tre nya länder: Sverige, Finland och Österrike.

Kommissionärer

redigera

Under de tio år som kommissionen Delors var i tjänst ändrades dess uppsättning två gånger. Under den första mandatperioden, 1985 till 1989, bestod kommissionen av 19 ledamöter. Vid nästa mandatperiod, 1989 till 1993, bestod kommissionen av 18 ledamöter. I den nya kommissionen fanns åtta nya kommissionärer som inte satt med i den första kommissionen. Under den sista mandatperioden, 1993 till 1995, blev antalet ledamöter i kommissionen åter 19. Även denna gång tillkom åtta ny kommissionärer som ersatte sju av de kommissionärer som satt i den föregående kommissionen.

Kända kommissionärer, bortsett från Jacques Delors själv, är Manuel Marín (som senare själv blev ordförande), Leon Brittan, Henning Christophersen och Martin Bangemann.

Utvidgningen 1995

redigera

I samband med utvidgningen den 1 januari 1995 tillkom tre nya kommissionsledamöter från Finland, Sverige och Österrike. Dessa var Franz Fischler, Erkki Liikanen och Anita Gradin.[4]

Referenser

redigera
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.