Öppna huvudmenyn

Kommissionen Delors är den EU-kommission som var i tjänst mellan 1985 och 1995. Den bestod av en ordförande, Jacques Delors, och ett antal andra kommissionärer som varierade i antal under de olika mandatperioderna. Jacques Delors är den enda personen som har blivit omvald av Europeiska rådet för mer än två mandatperioder på sin post. Kommissionen ersattes 1995 av kommissionen Santer.

PrestationerRedigera

Under 1986 byggdes ett monument som minne över den europeiska integrationen och antagandet av den Europeiska enhetsakten. Kommissionen kan också anses som "eurons fäder" eftersom de lade grunden för bildandet av Ekonomiska och monetära unionen (EMU) genom Maastrichtavtalet (1992). Det var också Delors-kommissionen som såg till så att unionen utvidgades 1995 med tre nya länder: Sverige, Finland och Österrike.

KommissionärerRedigera

Under de tio år som kommissionen Delors var i tjänst ändrades dess uppsättning två gånger. Under den första mandatperioden, 1985 till 1989, bestod kommissionen av 19 ledamöter. Vid nästa mandatperiod, 1989 till 1993, bestod kommissionen av 18 ledamöter. I den nya kommissionen fanns åtta nya kommissionärer som inte satt med i den första kommissionen. Under den sista mandatperioden, 1993 till 1995, blev antalet ledamöter i kommissionen åter 19. Även denna gång tillkom åtta ny kommissionärer som ersatte sju av de kommissionärer som satt i den föregående kommissionen.

Kända kommissionärer, bortsett från Jacques Delors själv, är Manuel Marín (som senare själv blev ordförande), Leon Brittan, Henning Christophersen och Martin Bangemann.

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.