Kommissionen Jenkins är den EU-kommission som var i tjänst mellan den 6 januari 1977 och 5 januari 1981.[1] Den bestod av en ordförande, Roy Jenkins, och tolv andra kommissionärer. Den efterträdde kommissionen Ortoli och ersattes 1981 av kommissionen Thorn.

Den främsta förändringen som kommissionen Jenkins åstadkom var utvecklandet av Ekonomiska och monetära unionen (EMU) 1977, som var det första steget i utvecklingen av den gemensamma valutan euro.

OrdförandeRedigera

Roy Jenkins utsågs till ordförande för en tvåårsperiod i samband med att kommissionen tillsattes.[2] Hans mandat förnyades efter två år för kommissionens resterande mandatperiod.[3]

KommissionärerRedigera

Claude Cheysson, Guido Brunner, Cesidio Guazzaroni och Raymond Vouel utsågs till kommissionsledamöter den 19 april 1973, den 12 november 1974, den 12 juli 1976 respektive den 19 juli 1976.[4][5][6][7]

Ansvarsområde Namn Politisk tillhörighet Land
Ordförande   Roy Jenkins Socialist Storbritannien
Skatter, konsumtion och transport   Richard Burke Konservativ Irland
Utrikesrelationer samt vice president   Wilhelm Haferkamp Socialist Västtyskland
Energi, forskning och vetenskap   Guido Brunner Liberal Västtyskland
Konkurrens   Raymond Vouel Socialist Luxemburg
Inre marknad, tullunionen och industri   Étienne Davignon Konservativ Belgien
Arbets- och socialfrågor samt vice ordförande   Henk Vredeling Socialist Nederländerna
Jordbruk och fiskeri   Finn Olav Gundelach Socialist Danmark
Ekonomiska och finansiella frågor samt vice ordförande   François-Xavier Ortoli Konservativ Frankrike
Tillväxt och utveckling   Claude Cheysson Socialist Frankrike
Regionalpolitik   Antonio Giolitti Socialist Italien
Utvidgning, miljö och kärnkraftssäkerhet samt vice ordförande   Lorenzo Natali Konservativ Italien
Budget och finansiell kontroll   Christopher Tugendhat Konservativ Storbritannien

Summering: Politisk tillhörighetRedigera

politisk tillhörighet antal kommissionärer
Konservativ 5 (fem)
Liberal 1 (en)
Socialist 7 (sju)

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ DECISION OF THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES of 13 December 1976 appointing the members of the Commission of the European Communities (76/917/ECSC, EEC, Euratom)
  2. ^ DECISION OF THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES of 20 December 1976 appointing the President and Vice-Presidents of the Commission of the European Communities (76/918/ECSC, EEC, Euratom)
  3. ^ DECISION OF THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES of 19 December 1978 on the appointment of the President and Vice-Presidents of the Commission of the European Communities (79/1/ECSC, EEC, Euratom)
  4. ^ DECISION OF THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES of 19 April 1973 appointing a Member of the Commission (73/93/ECSC, EEC, Euratom)
  5. ^ DECISION OF THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES of 12 November 1974 on the appointment of a member of the Commission (74/604/EEC, Euratom, ECSC)
  6. ^ DECISION of the representatives of the Governments of the Member States of the European Communities of 12 July 1976 on the appointment of a member of the Commission of the European Communities (76/600/ECSC, EEC, Euratom)
  7. ^ DECISION of the representatives of the Governments of the Member States of the European Communities of 19 July 1976 appointing a member of the Commission of the European Communities (76/619/ECSC, EEC, Euratom)
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.