Romfördragen är två olika fördrag som båda undertecknades den 25 mars 1957 i Rom, Italien, av Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland:[1]

Undertecknandet av fördragen 1957.

Fördragen trädde i kraft den 1 januari 1958 efter att samtliga medlemsstater hade ratificerat dem i enlighet med sina respektive konstitutionella bestämmelser.

Genom fördragen upprättades Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom). De nya gemenskaperna delade en gemensam församling (sedermera Europaparlamentet) och en domstol tillsammans med Europeiska kol- och stålgemenskapen. Däremot fick de nya gemenskaperna var sitt separat ministerråd och var sin separat kommission. Genom fusionsfördraget, som trädde i kraft den 1 juli 1967, slogs de parallella institutionerna för Europeiska gemenskaperna ihop, och det bildades ett enda ministerråd och en enda kommission för samtliga tre gemenskaperna.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.