Ett EU-målområde är ett begrepp som används inom Europeiska unionens strukturfonder. Målområdet (objective) anger de olika målsättningar och motiv som gäller för stöd från strukturfonden, och anges ofta som "mål 1", "mål 2" och så vidare. De exakta formuleringarna för målområdena har varierat mellan strukturfondernas programperioder. I detta kan det ingå stödpengar.

Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.