Folkomröstningar relaterade till Europeiska unionen

Wikimedia-listartikel

Folkomröstningar relaterade till Europeiska unionen (eller dess föregångare Europeiska gemenskaperna) har skett vid ett flertal tillfällen. De har ägt rum inom Europeiska unionen (EU) och dess medlemsstater eller hos länder som ansökt om att få bli medlemmar.[1][2] De flesta folkomröstningarna har skett i samband med EU:s utvidgning eller när ett nytt EU-fördrag ska ratificeras.

I de flesta länder är folkomröstningarna rådgivande och inte bindande. Det innebär att landets parlament kan gå emot resultatet, men detta har aldrig inträffat. Däremot har nya folkomröstningar hållits när det av regeringarna önskade resultatet uteblivit. Detta skedde till exempel i Danmark vid ratificeringen av Maastrichtfördraget och i Irland vid ratificeringen av Nicefördraget. Vid båda tillfällena anordnades nya folkomröstningar efter att respektive land fått vissa garantier eller undantag efter de första folkomröstningarna med negativa utslag.

Folkomröstningar om EU-fördragRedigera

Stat
Ärende
Datum
Ja
Nej
Valdeltagande
Konsekvens
  Danmark Europeiska enhetsakten 1986-02-26 56,24 % 43,76 % 75,39 % Landet ratificerar fördraget, som träder i kraft 1987-07-01.
  Irland Europeiska enhetsakten 1987-05-26 69,92 % 30,08 % 44,09 % Landet ratificerar fördraget, som träder i kraft 1987-07-01.
  Danmark Maastrichtfördraget 1992-06-02 47,93 % 52,08 % 82,9 % Fyra undantag ges till Danmark och en ny folkomröstning äger rum.
  Irland Maastrichtfördraget 1992-06-19 69,05 % 30,95 % 57,31 % Landet ratificerar fördraget, som träder i kraft 1993-11-01.
  Frankrike Maastrichtfördraget 1992-09-20 51,02 % 48,95 % 69,69 % Landet ratificerar fördraget, som träder i kraft 1993-11-01.
  Danmark Maastrichtfördraget 1993-05-18 56,77 % 43,23 % 85,5 % Landet ratificerar fördraget, som träder i kraft 1993-11-01.
  Irland Amsterdamfördraget 1998-05-22 61,74 % 38,26 % 56,26 % Landet ratificerar fördraget, som träder i kraft 1999-05-01.
  Danmark Amsterdamfördraget 1998-05-28 55,1 % 44,9 % 76,24 % Landet ratificerar fördraget, som träder i kraft 1999-05-01.
  Irland Nicefördraget 2001-06-07 46,13 % 53,87 % 34,79 % Garantier ges till Irland om dess neutralitet och en ny folkomröstning äger rum.
  Irland Nicefördraget 2002-10-19 62,89 % 37,11 % 49,47 % Landet ratificerar fördraget, som träder i kraft 2003-02-01.
  Spanien Europeiska konstitutionen 2005-02-20 76,23 % 17,24 % 42,32 % Landet ratificerar fördraget, som skrotas och ersätts av Lissabonfördraget.
  Frankrike Europeiska konstitutionen 2005-05-29 45,3 % 54,7 % 69 % Landet förkastar fördraget, som skrotas och ersätts av Lissabonfördraget.
  Nederländerna Europeiska konstitutionen 2005-06-01 38,4 % 61,6 % 62 % Landet förkastar fördraget, som skrotas och ersätts av Lissabonfördraget.
  Luxemburg Europeiska konstitutionen 2005-07-10 56,52 % 43,48 % 90 % Landet ratificerar fördraget, som skrotas och ersätts av Lissabonfördraget.
  Irland Lissabonfördraget 2008-06-12 46,6 % 53,4 % 53,13 % Garantier ges till Irland inom vissa områden och en ny folkomröstning äger rum.
  Irland Lissabonfördraget (artikel om omröstningen) 2009-10-02 67,13 % 32,87 % 59 % Landet ratificerar fördraget, som träder i kraft 2009-12-01.

Folkomröstningar om EU-relaterade fördragRedigera

Stat
Ärende
Datum
Ja
Nej
Valdeltagande
Konsekvens
  Irland Fördraget om stabilitet, samordning och styrning 2012-05-31 60,37 % 39,63 % 50,53 % Landet ratificerar fördraget.

Folkomröstningar om medlemskapRedigera

Stat
Ärende
Datum
Ja
Nej
Valdeltagande
Konsekvens
  Frankrike Territoriell utvidgning av EG 1972-04-23 68,28 % 31,72 % 60,27 % Landet godkänner att gemenskaperna utvidgas och omfattar nya länder.
  Irland Medlemskap i Europeiska gemenskaperna 1972-05-10 83,1 % 16,9 % 70,88 % Landet godkänner sitt anslutningsfördrag och blir medlem 1973-01-01.
  Norge Medlemskap i Europeiska gemenskaperna 1972-09-25 46,5 % 53,5 % 79,2 % Landet avslår sitt anslutningsfördrag och blir inte medlem 1973-01-01.
  Danmark Medlemskap i Europeiska gemenskaperna 1972-10-02 63,29 % 36,71 % 90,14 % Landet godkänner sitt anslutningsfördrag och blir medlem 1973-01-01.
  Storbritannien Fortsatt brittiskt medlemskap i EG 1975-06-05 67,23 % 32,77 % 64,03 % Storbritannien kvarstår som medlemsland i Europeiska gemenskaperna.
  Grönland[3] Fortsatt grönländskt medlemskap i EG 1982-02-23 47 % 53 % 74,9 % Territoriet lämnar gemenskaperna men kvarstår som en del av Danmark.
  Österrike Medlemskap i Europeiska unionen 1994-06-12 66,58 % 33,42 % 82,35 % Landet godkänner sitt anslutningsfördrag och blir medlem 1995-01-01.
  Finland Medlemskap i Europeiska unionen 1994-10-16 56,88 % 43,12 % 70,4 % Landet godkänner sitt anslutningsfördrag och blir medlem 1995-01-01.
  Sverige Medlemskap i Europeiska unionen 1994-11-13 52,3 % 47,26 % 83,32 % Landet godkänner sitt anslutningsfördrag och blir medlem 1995-01-01.
  Åland Medlemskap i Europeiska unionen 1994-11-20 73,7 % 26,3 % 49 % Åland inkluderas i Finlands medlemskap och blir medlem 1995-01-01.
  Norge Medlemskap i Europeiska unionen 1994-11-28 47,8 % 52,2 % 89 % Landet avslår sitt anslutningsfördrag och blir inte medlem 1995-01-01.
  Malta Medlemskap i Europeiska unionen 2003-03-08 53,65 % 46,35 % 90,86 % Landet godkänner sitt anslutningsfördrag och blir medlem 2004-05-01.
  Slovenien Medlemskap i Europeiska unionen 2003-03-23 89,61 % 10,39 % 60,29 % Landet godkänner sitt anslutningsfördrag och blir medlem 2004-05-01.
  Ungern Medlemskap i Europeiska unionen 2003-04-12 83,75 % 16,25 % 45,62 % Landet godkänner sitt anslutningsfördrag och blir medlem 2004-05-01.
  Litauen Medlemskap i Europeiska unionen 2003-05-11 90,97 % 9,03 % 55,92 % Landet godkänner sitt anslutningsfördrag och blir medlem 2004-05-01.
  Slovakien Medlemskap i Europeiska unionen 2003-05-17 93,46 % 6,2 % 52,15 % Landet godkänner sitt anslutningsfördrag och blir medlem 2004-05-01.
  Polen Medlemskap i Europeiska unionen 2003-06-08 77,45 % 22,55 % 58,85 % Landet godkänner sitt anslutningsfördrag och blir medlem 2004-05-01.
  Tjeckien Medlemskap i Europeiska unionen 2003-06-14 77,33 % 22,67 % 55,21 % Landet godkänner sitt anslutningsfördrag och blir medlem 2004-05-01.
  Estland Medlemskap i Europeiska unionen 2003-09-14 66,83 % 33,17 % 64,06 % Landet godkänner sitt anslutningsfördrag och blir medlem 2004-05-01.
  Lettland Medlemskap i Europeiska unionen 2003-09-20 67 % 32,3 % 72,5 % Landet godkänner sitt anslutningsfördrag och blir medlem 2004-05-01.
  Kroatien Medlemskap i Europeiska unionen 2012-01-22 66,67 % 33,33 % 43,51 % Landet godkänner sitt anslutningsfördrag och blir medlem 2013-07-01.
  San Marino Medlemskap i Europeiska unionen 2013-10-20 50,28 % 49,72 % 43,39 % Valdeltagandet var för lågt för att folkomröstningen skulle vara giltig.
  Storbritannien Fortsatt brittiskt medlemskap i EU 2016-06-23 48,11 % 51,89 % 72,21 % Storbritannien lämnar EU efter utträdesförhandlingar den 1 februari 2020

Folkomröstningar om euronRedigera

Stat
Ärende
Datum
Ja
Nej
Valdeltagande
Konsekvens
  Danmark Införande av euron 2000-09-28 46,87 % 53,13 % 87,80 % Landet behåller sitt undantag från EMU:s tredje steg och inför ej euron.
  Sverige Införande av euron 2003-09-14 42,00 % 55,88 % 82,60 % Landet låter avsiktligt bli att uppfylla konvergenskriterierna och inför ej euron.

Folkomröstningar om avtal med EURedigera

Stat
Ärende
Datum
Ja
Nej
Valdeltagande
Konsekvens
  Schweiz Avtal med Europeiska gemenskapen 1972-12-03 72,53 % 27,47 % 52,91 % Landet godkänner avtalet med Europeiska gemenskapen.
  Schweiz EES-avtal 1992-12-06 49,66 % 50,34 % 78,73 % Landet förkastar EES-avtalet och kvarstår utanför den inre marknaden.
  Liechtenstein EES-avtal 1992-12-13 55,81 % 44,19 % 87,00 % Landet ratificerar EES-avtalet, som träder i kraft 1994-01-01.
  Liechtenstein EES-avtal 1995-04-09 55,88 % 44,12 % 82,05 % Landet godkänner EES-avtalet på nytt och kvarstår i den inre marknaden.
  Schweiz Sju bilaterala avtal med EU 2000-05-21 67,19 % 32,81 % 48,30 % Landet ratificerar de sju bilaterala avtalen med unionen.
  Schweiz "Ja till Europa" 2001-03-04 23,15 % 76,85 % 55,80 % Landet inleder inga medlemskapsförhandlingar med unionen.
  Schweiz Medlemskap i Schengensamarbetet 2005-06-05 54,60 % 45,40 % 56,00 % Landet godkänner sitt anslutningsavtal och blir medlem 2008-12-12.
  Schweiz Fri rörlighet för arbetstagare 2009-02-08 59,62 % 40,38 % 52,66 % Landet förnyar avtalet och utökar det till att omfatta Bulgarien och Rumänien.
  Schweiz Begränsa den fria rörligheten för arbetstagare 2014-02-09 50,3 % 49,7 % 56,6 % Landet röstar för att omförhandla avtalet om fri rörlighet för att begränsa den.
  Schweiz Begränsa den fria rörligheten för personer 2020-09-27 38,3 % 61,7 % 59,5 % Landet röstar emot att begränsa den fria rörligheten för personer.

Andra folkomröstningarRedigera

Stat
Ärende
Datum
Ja
Nej
Valdeltagande
Konsekvens
  Italien En effektiv union 1989-06-18 88,06 % 11,94 % 85,40 % Omröstningen gällde ingen konkret fråga utan var snarare en viljeyttring.
  Danmark Deltagande i området med frihet, säkerhet och rättvisa 2015-12-03 46,89 % 53,11 % 72,00 % Omröstningen handlade om Danmark skulle avskaffa sin undantagsklausulområdet med frihet, säkerhet och rättvisa.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ [1]
  2. ^ [2]
  3. ^ ”Hvad er Grønlands og Færøernes forhold til EU?”. EU-oplysningen.dk. http://www.eu-oplysningen.dk/spsv/off/alle/117_17/. Läst 1 juni 2008. 

Externa länkarRedigera

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.