Öppna huvudmenyn

Europeiskt organ för förstärkning av samarbetet på det rättsliga området, eller Eurojust, är en europeisk myndighet, som grundades 2002 och har sitt säte i Haag i Nederländerna. Eurojust har till uppdrag att stärka det europeiska samarbetet mot grov gränsöverskridande brottslighet som berör två eller flera av EU:s medlemsstater genom att stimulera och förbättra samordningen och samarbetet mellan medlemsstaternas nationella myndigheter samt verka för att effektivisera utredningar och rättsliga åtgärder inom Eurojusts behörighetsområde.[1]

Europeiskt organ för förstärkning av samarbetet på det rättsliga området
Paris plan pointer b jms.gif
Karta med myndighetens säte utmarkerad
Europeiska unionen EU-myndighet
Säte: ArmsThe Hague.png Haag, Nederländerna
Grundande
– undertecknad
– inrättad

28 februari 2002
2002
Chef: Michèle Coninsx
Webbplats: eurojust.europa.eu
Eurojusts säte i Haag, Nederländerna.

Enheten har ett hundratal anställda och dess budget för verksamhetsåret 2007 uppgår till cirka 180 miljoner kronor (18,9 miljoner euro). Under år 2006 registrerade de nationella medlemmarna 771 ärenden hos Eurojust, varav bedrägeri och svindleri, narkotikahandel samt brott mot egendom eller offentliga varor utgjorde de vanligaste ärendetyperna.[2]

I november 2018 antogs en förordning som ändrar bestämmelserna kring Eurojust. De nya bestämmelserna trädde i kraft den 12 december 2018 och blir tillämpliga den 12 december 2019. Eurojusts officiella namn kommer då att bli Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete.[3] Den nya förordningen omfattar inte Danmark och Irland, som står helt eller delvis utanför området med frihet, säkerhet och rättvisa. Däremot omfattas Storbritannien efter att landet har begärt att få göra det.[4]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.