Kommissionen Santer var den EU-kommission som var i tjänst mellan den 23 januari 1995 och den 15 mars 1999.[1] Den bestod av en ordförande, Jacques Santer, och nitton övriga kommissionärer. Santer-kommissionen tvingades att avgå efter korruptionsanklagelser framförda av Paul van Buitenen och fullföljde således inte sitt uppdrag under den femårsperiod som kommissionen var utsedd till att vara i tjänst. Istället efterträddes den av interimskommissionen Marín och därefter av kommissionen Prodi.

Utnämning redigera

Stats- eller regeringscheferna för Europeiska unionens medlemsstater enades den 15 juli 1994 om att föreslå Jacques Santer till ny kommissionsordförande.[2] Det formella beslutet fattades den 26 juli 1994.[3] Europaparlamentet gav sitt godkännande till förslaget till ny kommission den 18 januari 1995, och kommissionen utsågs den 23 januari 1995.[4]

Kommissionärer redigera

Ansvarsområde Namn Politisk tillhörighet Land
Ordförande   Jacques Santer Konservativ Luxemburg
Utrikesrelationer samt vice ordförande   Leon Brittan Konservativ Storbritannien
Relationer med södra Medelhavsregionen, Latinamerika och Mellanöstern samt vice ordförande   Manuel Marín Socialist Spanien
Inre marknaden   Mario Monti Oberoende Italien
Jordbruk   Franz Fischler Konservativ Österrike
Konkurrens   Karel Van Miert Socialist Belgien
Ekonomiska och finansiära frågor   Yves-Thibault de Silguy Oberoende Frankrike
Arbets- och socialfrågor   Pádraig Flynn Konservativ Irland
Konsumentfrågor, konsumentskydd och fiske   Emma Bonino Liberal Italien
Miljö   Ritt Bjerregaard Socialist Danmark
Industri- och IT-frågor   Martin Bangemann Liberal Tyskland
Transport   Neil Kinnock Socialist Storbritannien
Energi och turism   Christos Papoutsis Socialist Grekland
Migrations- och justitiefrågor   Anita Gradin Socialist Sverige
Budget- och administrationsfrågor   Erkki Liikanen Socialist Finland
Regionalpolitik   Monika Wulf-Mathies Socialist Tyskland
Forskning, vetenskap och teknologi   Édith Cresson Socialist Frankrike
Relationer med öst- och centraleuropa, GUSP   Hans van den Broek Konservativ Nederländerna
Relationer med Afrika, Karibien och Stilla havs-stater   João de Deus Pinheiro Konservativ Portugal
Kultur och relationer med Europaparlamentet   Marcelino Oreja Konservativ Spanien

Summering: Politisk tillhörighet redigera

politisk tillhörighet antal kommissionärer
Konservativ 7
Liberal 2
Socialist 9
Oberoende 2

Referenser redigera

Noter redigera

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.