[redigera

Bidra till projektet
Hur kan jag bidra till projektet?

[redigera

Mallar
Mallar

  • {{Spårvägsstub}} Läggs underst i korta artiklar.
  • {{Djurgårdslinjen}} Läggs underst i artiklar om Djurgårdslinjen eller dess hållplatser.
  • {{Nockebybanan}} Läggs underst i artiklar om Nockebybanan eller dess hållplatser.
  • {{Tvärbanan}} Läggs underst i artiklar om Tvärbanan eller dess hållplatser.
  • {{Infobox spårväg}} Faktaruta att lägga till istället för tabeller i artiklarna.

[redigera

Att göra
Att göra

[redigera

Deltagare
Deltagare

[redigera

Pågående diskussioner
Pågående diskussioner

Infrastrukur vs fordonRedigera

Det finns två huvudartiklar i ämnet benämnda "Spårvagnar" och "Spårvägar". Det har diskuterats att slå ihop dem. Jag tycker gott man kan ha två artiklar. Men då måste man verkligen se till att hålla i sär sakerna. Det tycks vara svårt. Ofta när man kollar artiklar har något klämt in något i fel artikel. I spårvagnsartiklen fanns t ex nyligen an passus om Fløjbanen i Bergen (en funikulär). Det avslutades med en passus om att sådana vagnar "brukar inte kallas spårvagnar". Det är riktigt. Men då frågar man sig varför det skrivs i artiklen "Spårvagnar". --Andhanq 13 september 2006 kl. 12.47 (CEST)

Det är väl vid sådana tillfällen man skall gå in och flytta alternativt ta bort om den redan nämns i funikulärartikeln...--Bobjörk 15 november 2006 kl. 21.47 (CET)

DefinitionsstriderRedigera

Alla dessa definitionsstrider om vad som är en spårväg och inte blir i längden rätt tröttsamma. Något tips vad man skulle kunna göra åt det? --Andhanq 13 september 2006 kl. 12.47 (CEST)

Om det gäller Lidingöbanan skulle man ju kunna på nåt sätt skriva att det är en järnväg trafikerad av spårvagnar, och att det av vissa ses som en spårväg... Rent definitions och lagmässigt är det dock en Järnväg. Eller så lägger man bara in nån text om att "därom tvista de lärde" :) --Bobjörk 15 november 2006 kl. 21.45 (CET)


En himla soppaRedigera

"Spårväg" hopplöst snurrig artikel, måste städas upp/skrivas om. Jag kan tycka att man skall skilja på spårväg och spårvagn. Det bästa vore extremt korta artiklar, som ungefär:

Spårväg, lokaltrafiksystem i företrädesvis i städer som trafikeras av spårvagnar. -Se även: x y x och så vidare Kategori xxxx Osv.

Spårvagn, spårburet lokaltrafikfordon som företrädesvis trafikerar en spårväg. -Se även: x y x Kategori xxxx och så vidare

Och då sedan använda de mer detaljerade artiklarna som redan finns om oliks spårvägar, olika vagntyper eller annat spårvägsrelaterat.

Björn J. 10 oktober 2007 kl. 09.47 (CEST)

Göteborgs spårvagnsnätRedigera

Jag skulle vilja dra igång ett projekt som har som mål att skapa artiklar och mallar liknande de som finns om Stockholms tunnelbana och dess olika linjer (Gröna, Röda, och Blå linjen).

Det finns en liten mall för varje linje där alla stationerna är uppradade med länkar. I Göteborg flinns fler linjer och fler stationer (antar jag). Det hade varit kul att göra samma sak med en mall för varje linje och en artikel för varje hållplats. Jag fotograferar gärna hållplatser, och jag tror det finns en hel del som gärna vill bidra med fakta om olika hållplatser.

Det finns ju redan artiklar om en del platser som har egna hållplatser, men en del artiklar skulle ju kunna handla om bara hållplatsen (exempelvis Frölunda Torg (spårvagnshållplats)).

Bra eller dålig idé?
abbedabb 25 januari 2010 kl. 14.14 (CET)

Är på för den idén. Ser dock vissa svårigheter att få relevans på vissa mindre hållplatser där hållplatsen kan likans vid en vanlig busshållplats. --Civilspanaren 7 augusti 2010 kl. 23.20 (CEST)
Ja. Varenda "stolpe" bör inte ha en egen artikel. När det gäller Stockholms tunnelbana har det med tiden blivit så (med några undantag) även om jag tycker att mindre stadsdelar/stationer bör kunna fortsatt nämnas i samma artikel. När det gäller spårvagns- och busshållplatser är det bara större knutpunkter eller terminaler som bör föräras med egna artiklar. --Andhanq 8 augusti 2010 kl. 08.25 (CEST)
Navboxarna finns redan klara. Tog mig friheten att fortsätta abbedabbs påbörjade arbete med dessa Kategori:Navigationsrutor-Göteborgs spårvägar. --Civilspanaren 8 augusti 2010 kl. 10.14 (CEST)

[redigera

Tillkännagivanden
Tillkännagivanden

  • 9 augusti 2006 - Projekt spårvägar startar.