Stabiliserings- och associeringsavtal

Stabiliserings- och associeringsavtal (SA-avtal) är en typ av assoceringsavtal som slutits mellan å ena sidan Europeiska unionen (EU) och å andra sidan länderna på västra Balkan. Avtalen omfattar ekonomiskt och finansiellt stöd och samarbete, politisk dialog, anpassning till EU:s lagstiftning, frihandel samt samarbete inom andra politikområden, exempelvis straffrättsliga och polisiära frågor.[1]

SA-avtal
Stabiliserings- och associeringsavtal
European Union Members.svg
  Europeiska unionen
  Kandidatländer
  Potentiella kandidatländer
TypBilaterala assoceringsavtal
InnehållEkonomiskt och finansiellt stöd och samarbete, politisk dialog, anpassning till EU:s lagstiftning samt frihandel mm.
Signerades9 april 2001 (med Makedonien)
Trädde i kraft4 april 2004 (med Makedonien)
ParterEuropeiska unionen Europeiska unionen, å ena sidan,

Nordmakedonien Makedonien,
Albanien Albanien,
Montenegro Montenegro,
Serbien Serbien,
Bosnien och Hercegovina Bosnien och Hercegovina, samt

Kosovo Kosovo, å andra sidan.

Alla länder på västra Balkan som ännu inte är EU-medlemmar har slutit SA-avtal med EU. Detta innefattar Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Makedonien, Montenegro och Serbien slutfört sina förhandlingar med EU:s medlemsstater. EU har utlovat medlemskap till samtliga av dessa länder på längre sikt. Stabiliserings- och associeringsavtalen ses som ett förstadium till fullt medlemskap i unionen. Andra europeiska länder, så som Island, Norge, Schweiz och Turkiet omfattas inte av denna samarbetsform, utan ingår istället genom andra samarbeten med EU, t.ex. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Ratificeringsprocessen med Serbiens SA-avtal frystes på grund av att Nederländerna inte ansåg att landet var tillräckligt samarbetsvilligt i spaningen efter krigsförbrytaren Ratko Mladić. Den 7 december 2009 upphörde Nederländernas regering med sitt veto mot ett tillfälligt avtal om handel och bistånd med Serbien.[2] Den 14 juni 2010 beslutade EU:s utrikesministrar att återuppta Serbiens SA-process.[3]

Kosovo, som deklarerade unilateral självständighet från Serbien den 17 februari 2008, undertecknade den 27 oktober 2015 ett SA-avtal med EU som trädde i kraft den 1 april 2016.[4][5]

ÖversiktRedigera

Stabiliserings- och associeringsavtal (SAA) är en del av EU:s stabiliserings- och associeringsprocess (SAP) och Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI). SAP eftersträvar tre mål, nämligen stabilisering och en smidig övergång till marknadsekonomi, främjandet av regionalt samarbete och möjligheterna till EU-anslutning. Det hjälper länderna i regionen att bygga en kapacitet att anta och tillämpa europeisk standard, inklusive det gemensamma regelverket, såväl som internationell standard.

För närvarande är det länderna på västra Balkan som är i fokus för SAP. Specifika stabiliserings- och associeringsavtal har implementerats i olika hög grad i dessa länder vilket tydligt inkluderar bestämmelser om framtida EU-medlemskap för respektive involverat land. Dessa SA-avtal liknar i hög utsträckning de som slöts med östeuropeiska länder under 1990-talet och det associeringsavtal som EU har slutit med Turkiet.

Associeringsavtalen måste, i likhet med till exempel EU:s anslutningsfördrag, ratificeras av samtliga EU-medlemsstater och associationslandet innan det träder i kraft. Länderna på västra Balkan, inklusive Kosovo, samt Moldavien bildar redan Centraleuropeiska frihandelsområdet, som utgör en motsvarighet till Europeiska frihandelssammanslutningen.

Stabiliserings- och assoceringsprocessenRedigera

Notera att Europeiska unionen har egen rättslig kapacitet att ingå stabiliserings- och associeringsavtal sedan Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009. Det innebär att endast unionens institutioner, utöver SAA-landet, behöver ratificera avtalet för att det ska träda i kraft. Innan Lissabonfördraget trädde i kraft krävdes även att alla medlemsstater ratificerade avtalet eftersom SA-avtal då var en delad befogenhet mellan unionen och dess medlemsstater. Kosovos SA-avtal är det första att omfattats av de nya bestämmelserna.

Händelse  
Makedonien
 
Albanien
 
Montenegro
 
Serbien
 
Bosnien och Hercegovina
 
Kosovo
SAA-förhandlingar startar 2000-04-05 2003-01-31 2005-10-10 2005-10-10 2005-11-25 2013-10-28
SAA påbörjas 2000-11-24 2006-02-28 2007-03-15 2007-11-07 2007-12-04 2014-07-25
SAA-signatur 2001-04-09 [6] 2006-06-12 [7] 2007-10-15 [8] 2008-04-29 [9] 2008-06-16 [10] 2015-10-27
Ratificering av
SAP-stat 2001-04-27 [6] 2006-11-09 [7] 2007-11-13 [8] 2008-09-22 [9] 2009-02-26 [10] 2015-11-02
  Belgien 2003-12-29 [6] 2008-10-22 [7] 2010-03-29 [8] 2012-03-20 [9] 2010-03-29 [10]
  Bulgarien anslöt EU senare [6] anslöt EU senare [7] 2008-06-19 [8] 2010-08-12 [9] 2009-03-13 [10]
  Cypern anslöt EU senare [6] 2008-07-18 [7] 2008-11-20 [8] 2010-11-26 [9] 2009-07-02 [10]
  Danmark 2002-04-10 [6] 2008-06-25 [7] 2008-06-25 [8] 2011-03-04 [9] 2009-05-26 [10]
  Estland anslöt EU senare [6] 2007-12-06 [7] 2007-11-22 [8] 2010-08-19 [9] 2008-09-11 [10]
  Finland 2004-01-06 [6] 2007-12-13 [7] 2009-03-18 [8] 2011-10-21 [9] 2009-04-07 [10]
  Frankrike 2003-06-04 [6] 2009-02-12 [7] 2009-07-30 [8] 2012-01-16 [9] 2011-02-10 [10]
  Grekland 2003-08-27 [6] 2009-02-26 [7] 2010-03-29 [8] 2011-03-10 [9] 2010-09-20 [10]
  Irland 2002-05-06 [6] 2006-06-11 [7] 2009-06-04 [8] 2011-09-29 [9] 2009-06-04 [10]
  Italien 2003-10-30 [6] 2008-06-24 [7] 2009-01-07 [8] 2011-01-06 [9] 2010-09-08 [10]
  Kroatien anslöt EU senare [6] anslöt EU senare [7] anslöt EU senare [8] anslöt EU senare [9] anslöt EU senare [10]
  Lettland anslöt EU senare [6] 2006-12-19 [7] 2008-10-17 [8] 2011-05-30 [9] 2009-11-12 [10]
  Litauen anslöt EU senare [6] 2007-07-25 [7] 2009-03-04 [8] 2013-06-26 [9] 2009-05-04 [10]
  Luxemburg 2003-07-28 [6] 2007-09-24 [7] 2009-06-11 [8] 2011-01-21 [9] 2010-12-22 [10]
  Malta anslöt EU senare [6] 2008-04-21 [7] 2008-12-11 [8] 2010-07-06 [9] 2010-01-07 [10]
  Nederländerna 2002-09-09 [6] 2007-12-10 [7] 2009-01-29 [8] 2012-02-27 [9] 2009-09-30 [10]
  Polen anslöt EU senare [6] 2007-08-06 [7] 2009-02-06 [8] 2012-01-13 [9] 2010-04-07 [10]
  Portugal 2003-07-14 [6] 2008-08-06 [7] 2008-09-23 [8] 2011-03-04 [9] 2009-06-29 [10]
  Rumänien anslöt EU senare [6] anslöt EU senare [7] 2009-01-15 [8] 2012-05-22 [9] 2010-01-08 [10]
  Slovakien anslöt EU senare [6] 2007-07-20 [7] 2007-07-29 [8] 2010-11-11 [9] 2009-03-17 [10]
  Slovenien anslöt EU senare [6] 2007-03-16 [7] 2008-04-28 [8] 2010-12-07 [9] 2009-03-10 [10]
  Spanien 2002-10-04 [6] 2007-05-23 [7] 2009-03-12 [8] 2010-06-21 [9] 2010-06-15 [10]
  Storbritannien 2002-12-17 [6] 2007-10-12 [7] 2010-01-12 [8] 2011-08-11 [9] 2010-04-20 [10]
  Sverige 2002-06-25 [6] 2007-06-08 [7] 2009-03-11 [8] 2011-04-15 [9] 2009-09-14 [10]
  Tjeckien anslöt EU senare [6] 2008-06-30 [7] 2009-02-19 [8] 2011-01-28 [9] 2009-07-23 [10]
  Tyskland 2002-06-20 [6] 2009-02-19 [7] 2009-11-16 [8] 2012-02-24 [9] 2009-08-14 [10]
  Ungern anslöt EU senare [6] 2007-05-31 [7] 2008-05-19 [8] 2010-11-16 [9] 2008-10-22 [10]
  Österrike 2002-09-06 [6] 2008-07-04 [7] 2008-07-04 [8] 2011-01-13 [9] 2009-09-04 [10]
  Europeiska unionen 2004-02-25 [6] 2009-02-26 [7] 2010-03-29 [8] 2013-07-22 [9] 2015-04-30 [10] 2016-02-12
SAA träder i kraft 2004-04-01 [6] 2009-04-01 [7] 2010-05-01 [8] 2013-09-01 [9] 2015-06-01 [10] 2016-04-01 [11]
 
Samtliga länder ingår i frihandelsområdet CEFTA.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ ”Kandidatländer och västra Balkan”. EU-upplysningen. 3 augusti 2009. Arkiverad från originalet den 12 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100812054123/http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Bistand/Kandidatlander-och-vastra-Balkan/. Läst 9 september 2009. 
 2. ^ ”Green light for closer EU-Serbia ties: diplomat” (på engelska). EUbusiness. 7 december 2009. http://www.eubusiness.com/news-eu/enlarge-serbia-ties.1ti. Läst 7 december 2009. 
 3. ^ ”EU unfreezes Serbia trade accord” (på engelska). BBC News. 14 juni 2010. http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/europe/10314765.stm. Läst 15 juni 2010. 
 4. ^ [1]
 5. ^ [2]
 6. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af] ”Ratification Details” (på engelska). Europeiska unionens råd. http://www.consilium.europa.eu/sv/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2001014. 
 7. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af] ”Ratification Details” (på engelska). Europeiska unionens råd. http://www.consilium.europa.eu/sv/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2006040. 
 8. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af] ”Ratification Details” (på engelska). Europeiska unionens råd. http://www.consilium.europa.eu/sv/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2007070. 
 9. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af] ”Ratification Details” (på engelska). Europeiska unionens råd. http://www.consilium.europa.eu/sv/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2007137. 
 10. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af] ”Ratification Details” (på engelska). Europeiska unionens råd. http://www.consilium.europa.eu/sv/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2008023. 
 11. ^ [3]

Externa länkarRedigera

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.