Guds lov, sångbok för Östra Smålands missionsförening, utgiven 1931.[1] Innehåller sånger av främst Lina Sandell, Anders Carl Rutström, Anders Nilsson och Fredrik Engelke, samt på slutet en särskild avdelning psalmer ur psalmboken. I senaste upplagan från 1980-talet bifogades ett versregister.

Guds lov
Sångbok för enskilt och offentligt bruk
Originalspråksvenska
LandSverige
Genrepsalmbok
Utgivningsår1931

Sångboken Guds lov redigera

Inledningssånger redigera

Advents- och julsånger redigera

Nyårssånger redigera

Passionssånger redigera

Påsksånger redigera

Himmelfärdssånger redigera

I Jesu efterföljd redigera

Pingstsånger redigera

Ordet redigera

Väckelse och inbjudan redigera

Bön och vaksamhet redigera

Trons visshet redigera

169     Om någon mig utspörja vill    
170     O fröjden er därav, I Jesu vänner    
171     O vad sällhet det är    
172     Nu är jag glad och hjärtligt nöjd    
173     O syndaförlåtelse, dyrbara skatt    
174     Min enda fromhet inför Gud    
175     Jag den förnämste syndare    
176     Stor sak i annat allt    
177     Vid Jesu hjärta är min vilostad    
178     Jag är så glader    
179     Just som jag är    
180     Du kan icke tro, ack, men käre, så hör    
181     Nu lov och pris    
182     Jag har en vän, så huld, så mild, så tålig    
183     Som Farao med all sin här    
184     Allt vad oss Adam i fallet ådragit    
185     Guds barn jag är    --- Listad
186     Nu bort med allt som ängslar    
187     Vad salighet att vara    
188     Välsignad min trofaste Herre och Gud    
189     Att hava Jesus är bäst ändå    
190     Av nåd är jag salig    
191     Nu är jag nöjd och glader    
192     Jag har en krona att förlora    

Rättfärdiggörelsen redigera

Sånger om frälsningen redigera

201     Så älskade Gud världen all    --- Listad
202     O låt med kraftigt ljud    
203     Emedan blodet räcker till    
204     Pris vare Jesus Krist    
205     Jesus allena har segrat och vunnit    
206     Vakna upp, du arma hjärta    
207     Låt bli att ängslig gå    
208     Se, allt har Jesus gjort för mig    
209     Ingenting på hela jorden    
210     Loven nu Herran båd' nära och fjärran    
211     Lilla fågel glad    
212     Nåden, nåden den är fri    
213     Låtom oss sjunga    
214     Jag vet ett namn så dyrt och kärt    
215     Se, öppen står Guds fadersfamn    
216     Må vi sjunga    
217     Sjung ut, min själ, ditt tack till Gud    
218     Förlossningsdag, du sälla dag    
219     Likasom Moses i öknen upphöjde    
220     Lov vare Herren    
221     O Jesu, du haver oss löst på en gång    
222     Jesu Kristi ömma hjärta    
223     Vad Jesus gjort, jag visst ej kan förtälja    
224     O du, som bär på syndens börda    
225     Under tidernas tvång    
226     Så syndig, usel som du är    
227     Lov och pris ske dig    
228     Vi äro köpta och återlösta    
229     Ack, lova Herren, o min själ    
230     Det är så gott att om Jesus sjunga    
231     Hör, Jesus undfår syndare    
232     Eho du är, som mänska heter    
233     Vad heter skeppet, som er för    
234     Vid det hjärtat får jag vila    
235     Jag sjunger nu om seger    
236     Frukta ej du lilla skara    
237     Det står att Gud är död    
238     Jag är ett Herrens nådebarn    
239     Jag vet ett blod som ymnigt rann    
240     Ho har nånsin sett en sådan Gud    
241     Så är nu vår sak uti Lammet klarerad    
242     Vår är nu segern, ty Jesus har vunnit    
243     Ack, mulna, bistra dag    
244     Vår sak har vår Jesus gjort redig och klar    
245     I Jesu namn, där är min frälsning    
246     Minns du min själ, den dyra stunden    
247     I Lammets död och smärta    
248     Gläd dig, gläd dig, du köpta själ    
249     Bort himmel, jord, bort annat allt    
250     Om du är usel och död och kall    
251     Förrän världens grund var lagder    
252     Ack, har du ej vilja att bliva min brud    
253     Jesus, Jesus, han allena    
254     Hjärtans Jesu, i ditt hjärta    
255     Min Jesus utav Nasaret    
256     Allt är nu redo    
257     Öppet står Jesu förbarmande hjärta    
258     Nu är jag förnöjder    
259     Sjung nu vår Jesus ära och pris    
260     Må intet i världen oss skilja    
261     Glöm icke såren    

En kristens saliga frid och trygghet redigera

Erfarenheter på trons väg redigera

Förhållandet till vår nästa redigera

Före och efter predikan redigera

Morgon och afton redigera

Tidens korthet redigera

Dödens och evighetens allvar redigera

Hemlandssånger redigera

Missionssånger redigera

Sånger över skilda ämnen redigera

Barnsånger redigera

Avslutningssånger redigera

Psalmer (nr 569-750) redigera

Se även redigera

Rubrikregister

Källor redigera

Fotnoter redigera