O, öppna ditt hjärta för Herren

O, öppna ditt hjärta för Herren är en psalmtext av en ännu oidentifierad svensk psalmförfattare. Psalmen har åtta 4-radiga verser utom i versionen av Emil Gustafson där han behöll 7 bearbetade verser för Hjärtesånger 1892 och Hjärtesånger 1895. Men den hade då varit publicerad i Östra Smålands Missionsblad 1883:10.

Melodin (f-moll 6/4-dels takt) är densamma som till Se, vi går upp till Jerusalem nr 135 i Den svenska psalmboken 1986 eller den ännu välkända folkvisan Till Österland vill jag fara, vilken finns nedtecknad i Arrebos psaltare år 1627.

Publicerad iRedigera