Ack kära! så säg, huru slapp du så väl igenom

Ack kära! så säg, huru slapp du så väl igenom är en psalmtext av den herrnhutiske prästen Anders Carl Rutström. Psalmen har tre 5-radiga verser.

Den sjungs i meterklass 31 till samma melodi som psalm nr 80 i Ahnfelts sånger eller nr 127 Hvar är du? hvar är du? hvart skyndar du hän tryckt bland annat i Sionstoner 1889.

Publicerad iRedigera