Jag är ett litet, litet lamm

psalm skriven av Ida Engvall

Jag är ett litet, litet lamm är en barnpsalm av Ida Charlotta Engvall Pettersson, som använde signaturen I. E-ll.. Sången har sju verser och titelns "lamm" stavades under 1800-talet fortfarande "lam". De sju verserna är 4-radiga, varav de bägge sista i varje vers sjungs i repris. I Herde-Rösten används första raden i första versen som titel medan Emil Gustafson i Hjärtesånger använde rubriken "Herden och lammet". I Svensk söndagsskolsångbok anges att sången är hämtad ur F. Lundgrens sånger.

Publicerad i Redigera

 
Wikisource
Texten till Jag är ett litet, litet lamm finns på Wikisource.