Frälsningsarméns sångbok utkom 1929[1], och ersatte Frälsningsarméns sångbok 1897.

Frälsningsarméns sångbok
Originalspråksvenska
LandSverige
Genrepsalmbok
Utgivningsår1929
Del i serie
Ingår i serieFrälsningsarméns sångbok
Föregås avFrälsningsarméns sångbok 1897
Efterföljs avFrälsningsarméns sångbok 1943

Sånger

redigera

Frälsningssånger

redigera

Frälsningen i Kristus

redigera
1 Den hand som blev naglad
2 Det finns en källa, fylld med blod
3 Det finns en underbar källa
4 Det är ett fast ord Finns på Wikisource.
5 Då solen sjönk i västerled
6 En tillflyktsort i stormens tid
7 Evangelii budskap ljuder
8 Fruktar och tvivlar du ännu
9 Guds Son från himlen kom hit ned
10 Herren bjuder alla frälsning
11 Här en källa går fram
12 Här en källa rinner Finns på Wikisource.
13 Ifrån Guds tron, så skinande klar
14 Jag har hört om Herren Jesus hur han gick på stormigt hav
15 Jag vet en port som öppen står Finns på Wikisource.
16 Jesus, vid din fot med skövlat hopp
17 Låt mig sjunga om för din sorgsna själ
18 O, Jesus kär, mitt rop nu hör
19 Om din synd än är blodröd
20 Om Herren ville syndarns död
21 Om min Frälsares kärlek jag hört
22 O, sprid det glada budskap vida
23 Pris vare Gud, en reningsflod framväller
24 Se, en källa där flödar så fri
25 Strömmen från min Frälsares sår
26 Så trött på synd och värld jag längtar efter ro
27 Så älskade Gud världen all Finns på Wikisource.
28 Till hemmet ovan skyn vi tåga
29 Vem kan läka hjärtesåren
30 Vem kan mig visa vägen hem till min Faders hus
31 Vem som helst kan bli frälst
32 Öppen står Guds milda fadersfamn

Varning och väckelse

redigera
33 Broder, du som följer syndens breda väg
34 Din själ du måste renad få
35 Djup av nåde
36 Du banar dig väg genom livet
37 Ej långt, ej långt från Guds rike
38 En dag vid tusen åskors ljud
39 Ett ljus bröt fram i mörkret
40 Har du inte rum för Jesus
41 Har du mod att följa Jesus
42 I den sena midnattsstunden
43 Ingen hinner fram till den eviga ron Finns på Wikisource.
44 Livet försvinner i hast som en dröm Finns på Wikisource.
45 Livets dag den är så kort
46 Lyssna nu, hör Herrens maning 
47 O, öppna ditt hjärta för Herran
48 Själ, hör vad bud, dig sändes från Gud
49 själ, som av stormen drives kring
50 Själ, vill du ej lämna syndens slaveri
51 Små och stora runt kring jord
52 Snart stundar Herrens skördedag
53 Sorgen kan ej frälsa
54 Tungt skuggorna föllo
55 Utanför din hydda står vän
56 Varthän gäller resan
57 Var är mitt vilsna barn i kväll Finns på Wikisource.
58 Vänd om, o, vänd om

Inbjudning

redigera
59 Bröllopet tillrett står
60 Den store läkaren är här Finns på Wikisource.
61 Din Frälsare tåligt står väntande
62 Dyster är vägen
63 En blick på den korsfäste livet dig ger
64 Endast ett steg till Jesus
65 Finns väl någon här som gråter
66 Från himlen långt din fot har strövat
67 Frälsaren ropar: kom
68 Får en arm syndare fly till Jesus
69 Härligt nu skallar frälsningens bud
70 Hör, hur Jesu stämma ljuder
71 I dag finns nåd, mer värd än guld
72 Irrande flykting från hemmet det ljuva
73 I tusenvis gå själar in i himmelens palats
74 Jag har ett budskap, en hälsning från Jesus
75 Jag vet en källa, som djup och klar
76 Jesus klappar, väntar, ber
77 Kom, du arma själ, som lider
78 Kommen till mig, I trötta
79 Kom nu till Jesus, o dyra själ
80 Kom, o, kom, du betyngda själ
81 Kom till din Gud med all din suckan
82 Kära själ, som irrar fjärran 
83 Kärlek utan gränser, rik och fri Finns på Wikisource.
84 Ljuvligt och kärleksfullt Jesus hörs kalla
85 Lämna dig helt åt Jesus Finns på Wikisource.
86 Medan allting ler och blommar Finns på Wikisource.
87 O du, som länge borta gått
88 O, du suckande själ
89 O, har du ej hört om en Frälsare god
90 O, skynda till Jesus
91 Se, än jag står vid ditt hjärtas dörr
92 Själ, i stormens brus
93 Skynda till Jesus, Frälsaren kär Finns på Wikisource.
94 Sorgsna själ, eho du är
95 Så nära Guds rike
96 Till Herrens maning säg ej nej
97 Trötte vandringsman, o, lyssna
98 Var och en som hör – o, dyrbara ord
99 Vem vill härnäst nu följa Jesus?
100 Än en gång ett kärleksbud
101 Än finnes rum för din arma själ
102 Än finns det rum!
103 Är du borta från din Gud, kom igen
104 Är du trött av livets hårda strider

Helgelse

redigera

Helgelsens verk

redigera
105 Av häpnad och undran jag stannar
106 Det går en ström från mitt sidosår
107 Dyre Jesus, du mig frälsar
108 Då faror hota här på din stig
109 Då jag beskådar korsets stam
110 Fast blodröd var min synd
111 Fullkomlig frid i tillit till min Jesus
112 Följ med mig fram till korset, där Jesus för dig led
113 Försoningsnåd mitt liv har köpt
114 Golgata källa renar
115 Gudomskärlek ifrån Jesus flödar
116 Guds kärleksflod så full av frid
117 Har du blodets kraft väl känt
118 Herre, i blodet som utgjutet är
119 Herre kär, hos dig är tillflykt
120 Hjärtan är det världen kräver
121 Härlig frälsning! Härlig frälsning!
122 Jag behöver dig, o Jesus, dig som har mig återlöst
123 Jag en stämma hör
124 Jag har kommit till Herrens välsignelsedal
125 ”Jag vägen är” har Jesus sagt
126 Kärlek utan gräns och mått
127 Liksom havets djupa bölja
128 Mitt i all min egen strävan
129 Må med rosor vår väg vi betäcka
130 O, gränslösa frälsning
131 O, hur skönt att som Elia stå för Jehova, vår Gud
132 O, vad bitter sorg jag känner
133 O vad ljuvlig fröjd jag känner
134 Skurar av nåd skola falla
135 Säg finns en ström, som helt från synden renar
136 Söker du nåd, förlåtelse, frid
137 Till frälsningens saliga brunnar vi går
138 Vid korsets fot
139 Vill du från syndernas börda bli fri
140 Årens synder uppräknas

Bön om helgelse och Andens kraft

redigera
141 Ack, den skuld
142 Att vila vid din sidas sår
143 Det finns en stund av ljuvlig ro
144 Det är för oss detta liv underbara
145 Dyre Jesus, o, jag längtar
146 Då min levnad jag begrundar
147 Finns det kraft uti källan av blod
148 Giv mig den tro, som bergen kan förflytta
149 Giv mig den tro som Jesus haft
150 Gud jag hör att du utsänder skurar
151 Guds rena lamm, jag flyr till dig
152 Helge Ande, kom från himlen
153 Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig
154 Hjorten, som törstig flämtar
155 Jag vill hava Jesus med mig
156 Jag är din, o Gud
157 Jesus, håll mig vid ditt kors
158 Jesus kär, gå ej förbi mig
159 Jesus led mig varje dag
160 Jesus, o, min Jesus
161 Jesus, se till din plantering
162 Jesus, själens brudgum kär
163 Kom, dyre Jesus, till mig ned
164 Kom, o, helge Ande, kom
165 Lyft på bönens vingar
166 Låt mig gå! Se, dagen nalkas
167 Låt min ande spegla klar din bild som korset bar
168 Med andens eld kom, Jesus god
169 Medan kärleken från korset talar
170 Mer helighet giv mig Text 
171 Min Gud, jag känner du är min
172 Min tro ser upp till dig
173 Nu vid ditt kors jag böjer mig i lydnad för ditt bud
174 Närmre, min Gud, till dig
175 O, giv mig blott ett hjärta
176 O Gud, du klara, rena låga
177 Om i mitt hjärta finns en vrå som fri från synd ej är
178 Säg mig huru jag skall bli ren
179 Sänd, Gud, din helge And’ ned över mig
180 Trött jag vill digna

Överlåtelse och invigning

redigera
181 Ack, när skall min själ finna ro
182 Allt för dig jag nu omtalar
183 Blodröd synd tvås vit som snö
184 Dig vill jag älska, du min Gud
185 Dyre Jesus, du är min
186 Dyre Jesus, till mig skåda
187 Ett med min Gud
188 Från varje fläck tvådd skär
189 För att renas helt från synden kommer jag
190 Herre Jesus, o, att älska dig 
191 Herre, nu åt dig jag giver mig och allt vad som är mitt
192 Huru ljuva, o Gud äro mig dina bud
193 Jag bär till Jesus hjärtat, som det är
194 Jag giver mitt allt åt Jesus
195 Jag hör din ljuva röst
196 Jag vill sticka min hand i din sida
197 Jag vill älska dig, o Jesus
198 Jesus, din röst har så ofta bjudit mig
199 Jesus, du som dig utgivit
200 Jesus dyre Jesus
201 Jesus, jag mitt kors har tagit
202 Jesus, min brudgum kär
203 Jesus, se mig vid din fot
204 Just som jag är, så blott och bar
205 Med hoppfullt hjärta vågar jag förtrösta
206 Min själ, min kropp och ande jag giver
207 Min synd blev lagd på Jesus
208 O, du Guds lamm, som världens synder burit
209 O Fader, uppå stormig stig
210 O Jesus, jag längtar bli fullkomligt ren
211 O, vilket ljuvligt fröjdebud
212 Tag mitt liv och helga mig
213 Tala till mig, o Herre
214 Urtidsklippa, i din klyfta göm du mig
215 Är mitt kors för tungt för mig

Jubel, erfarenhet och vittnesbörd

redigera
216 Ack, om med tusen tungors ljud jag kunde prisa dig
217 Alla Herrens vägar äro godhet, sanning, trofasthet
218 Alla tvivel bär till Jesus
219 Allenast i tro till Gud min själ är stilla
220 Bida blott, bida blott
221 Bida blott! Din Herre ej dig glömma skall
222 Bland syndens rev en gång jag drev
223 Bliv hos mig kvar
224 Blott en dag
225 Borta för alltid är förvisst den dag
226 Borta jag gick ifrån Gud många år
227 Brusten är snaran
228 Den röda flod, min Konungs blod
229 Den som halp mig ur min nöd
230 De stråla underskönt från himlafaderns hus
231 Dig, Jesus jag älskar
232 Din närhet salighet mig bringar
233 Du klara ljus! På villsam ökenstig, o led mig fram
234 Du är mig när var dag, var stund som flyr
235 Du är min klippa, dyraste Jesus
236 Då Jesus tog min syndaskuld
237 Då min livsstig är mörk och dyster
238 Då mitt hjärta var kallt
239 En gång på korset för mig Jesus dog
240 En liten stund med Jesus
241 En vän jag har funnit
242 En vän jag har i Jesus
243 Ett fattigt, vilset barn vid nådens port
244 Farväl, o värld
245 Fordom trodde jag mig äga liv i Jesus
246 Fram över våg som brusar
247 Fröjden er, så Herrens maning ljuder
248 Fröjd, frid och hopp
249 Fröjd, fröjd, fröjd
250 Fyll jorden med lovsång
251 Förblekna, jordens fröjd, Jesus är min
252 För mig du göt ditt dyra blod
253 Glad som fågeln på sin gren i lunden
254 Gud ske lov, min vän han blivit
255 Guds kärlek har ej gräns
256 Guds misshag över mig har flytt
257 Guds namn är ett fäste
258 Guds nåd är ny idag
259 Hans röst jag förnam uti främmande land
260 Han älskar mig, o, sjung det ut
261 Hela vägen genom livet
263 Herren, vår Gud, är en konung
264 Himmelsk glädje kan du äga
265 Himmelsk glädje och musik
266 Hur ljuvt det namnet Jesus är
267 Hur underlig är du i allt vad du gör
268 Härligt strålar Guds eviga ljus
269 Härlig är jorden
270 I himlen och på jorden
271 I min stilla vrå jag beder
272 Ingen lik Jesus i fröjd och smärta
273 I synden förr jag haft min lust helt fritt
274 Jag aldrig glömma skall den stund
275 Jag funnit pärlan underbar
276 Jag går till det land där ovan
277 Jag har hört om en Frälsare
278 Jag har kommit hem till min Faders hus
279 Jag har lämnat allt för Jesus
280 Jag har älskat och trott på Jesus
281 Jag hörde Jesu dyra ord
282 Jag hört att mig Jesus har älskat så högt
283 Jag lyfter mina ögon upp till bergen
284 Jag ofta i mörker har famlat
285 Jag seglar fram över livets hav
286 Jag sjunger halleluja
287 Jag var en slav i många år
288 Jag vill nu endast lita på Jesus dag för dag
289 Jag är pilgrim, jag är främling
290 Jesu rika kärlek
291 Jesus allena mitt hjärta skall äga
292 Jesus, bär mig, herde god
293 Jesus, det skönaste
294 Jesus, ditt namn det högsta är i himmel och på jord
295 Jesus, min Jesus, konung, utan like
296 Jesusnamnet härligt klingar
297 Jesus är min Frälsare
298 Jubla, min tunga, upp att lovsjunga Jesus
299 Jubla nu, mitt sälla hjärta
300 Klippa, du som brast för mig Text 
301 Kom, låt oss sjunga
302 Känner du ibland ditt hjärta tyngt av oro
303 Kärlek från vår Gud
304 Ljuvlig viloplats jag har invid Jesu hjärta
305 Ljuvt är det löftet: Jag dig ej förgäter
306 Lyft dig, min själ, mot Nebos höjder
307 Långt ut i synden fordom jag var
308 Låt mig få höra om Jesus
309 Låt oss förena oss i sång
310 Låt vårt budskap ljuda
311 Löftena kunna ej svika
312 Med jubel och med sång det bär till landet där min Jesus är
313 Med snabba steg soldaten går mot himlens sälla land
314 Min Fader regerar mång tusende land
315 Min fot var trött att vandra uppå en självvald stig
316 Min Gud, huru är saligt
317 Min herde Herren är
318 Min själ långt borta gick från Gud
319 Min själ är nu förenad med Kristus
320 Min skatt är i himlen
321 Min sång skall bli om Jesus
322 Mitt hjärta sjunger, ty jag fann den pärlan underbar
323 Mitt hjärta söker dig alltjämt, Frälsare min
324 Må jord och himmel all
325 Nu natten gått, och dagen grytt
326 Nu är jag nöjd och glader
327 Nu är syndens boja krossad
328 När en syndare vänder om
329 När Guds nådessolsken lyser in
330 O, du som reser mot himlens land
331 O Herre, till vem skulle vi då gå hän
332 O, hur saligt att få vandra Text 
333 O, jag ser min Faders hand i naturens under
334 O, jag vet ej en vän lik Jesus
335 O Jesus, din kärlek
336 Om i striden trötthet når ditt hjärta
337 Om jag ägde allt men icke Jesus
338 Oroliga, fruktande hjärta
339 O, store Gud
340 O, säg mig om och om igen
341 O, tänk, när bojan ligger krossad
342 Pris vare Gud! Hans barn jag är
343 På det stora hav vi segla
344 På syndfull jord vår Jesus vandrat
345 Ring i himlens klockor
346 Sjung av fröjd
347 Själ, stäm upp
348 Stige högt mot himlen
349 Striden här nere ej evig skall vara
350 Stundom bekymrens stora mängd tynger mig maktlös ner
351 Stäm upp, stäm upp
352 Svaga hjärta, varför skälver du
353 Säg mig den gamla sanning
354 Tack, min Gud, för vad som varit Text 
355 Tag det namnet Jesus med dig som ett skydd i farlig tid
356 Tryggare kan ingen vara
357 Trygg i min Jesu armar
358 Tyst, var stilla
359 Tågen fram utan rast
360 Uti livets heta strid
361 Vad dig möter, vad dig händer
362 Vak upp, min själ, och sjung med fröjd
363 Vem är denne som ibland oss går
364 Vid Jesu hjärta, där är lugnt
365 Vilken sång, vilket jubel
366 Vi är så röd din nya dräkt
367 Vår store Gud gör stora under
368 Åter, åter för mig beskriv
369 Ära vare Jesus som utgöt sitt blod
370 Är det sant att Jesus är min broder
371 Är du glad, av hjärtat nöjd
372 Är Jesus när, då mitt hjärta är
373 Är mitt liv en svår och tröttsam färd

Strid och verksamhet

redigera

Maning till kamp

redigera
374 Använd de tillfällen Herren dig giver
375 Bjud dem in - de djupast fallna
376 Blott ett liv att leva – Lev det för din Gud
377 Fram, fram, korsets kämpahär
378 Fram, o, fram till seger

Fr 379 Framåt! Så ljuder vårt fältropet idag

380 Fram över berg, över dal, över bölja
381 Frukta ej, du Herrens lilla kämpaskara
382 För Gud och för hans frälsningshär
383 Guds soldater, rusten eder 
384 Härligt strålar Faderns kärlek
385 I en värld där sorger, möda, smärta bo
386 Kom med i vår här och vår fiende slå
387 Lyssna! Jesu stämma ljuder: Vem vill med till verket gå?
388 Marsch framåt, är Jesu hälsning
389 Mästarn oss till verket kallar
390 Ropen ut i vida världen att vår Gud är kung
391 Rädda de döende
392 Samla dem in, ty det än finns rum
393 Sen, kamrater, vilka skaror mot fördärvet gå
394 Sjungen högt om frälsning
395 Skynda med räddningsbåten hän ut på livets hav
396 Strid för sanningen, strid mot fienden
397 Stå upp, stå upp för Jesus
398 Sverige för Gud!
399 Så den ädla säden
400 Till strids, till strids budkaveln går
401 Under helga fanans rand
402 Upp, korsets kämpar, upp, envar
403 Upp, Kristi stridsmän alla
404 Ut till strid! Hör, ropet skallar!
405 Vem vill kämpa för Gud överallt
406 Verka, ty natten kommer

Under striden

redigera
407 Armen marscherar genom världen
408 Det finnes en kämpande skara av blodtvagna kvinnor och män
409 En stridsman uti hären jag blivit
410 En syndig värld att rädda få vårt mål det är
411 Full frälsning är vårt motto, full frälsning är vår sång
412 Gud oss hjälper att modigt strida
413 Guds kämpe, håll ut, till dess seger du får
414 Guds segerrika frälsningshär går fram med tappert mod
415 I ljuvlig frid, i strid så het
416 Jag korsets färg vill bära, frälst genom Jesu blod
417 Jag vill gå med glädje på min Herres bud
418 Klinga, min sång, över berg, över slätter
419 Lyss, lyss, min själ
420 Lyssna, Herren talar så
421 Med sång och med jubel till striden vi gå
422 Med ökat mod och själ i brand
423 När stridssignalen kallar oss ut till strid
424 O hur lycklig är den, som har Jesus till vän
425 Pris ske Gud! Nu jubla vi
426 Runt kring jorden i öster och väster du Frälsningsarmén kan få se
427 Se, vi kämpa för Gud
428 Se, vi tåga fram med sköld och med baner
429 Se, vår skara skall fienden slå
430 Soldater, modigt gå framåt
431 Soldater äro vi, som glatt gå ut i strid
432 Stridsman är jag
433 Stridsman uti hären, stäm nu upp en sång
434 Till frälsningssoldat är jag kallad
435 Till strid för Gud vi glatt framtåga
436 Till strid vi dragit ut
437 Tänk, vilken underbar nåd av Gud
438 Uti frälsningshären äro vi soldater
439 Vem är skaran där bland fjällen
440 Vi bekymras, men vi giva oss ej över
441 Vi bli hjältar, vi bli hjältar
442 Vi sått vårt säde i tro på Gud
443 Vi vilja korsets fana höja inför en värld
444 Vår själ är fylld av heligt lov
445 Väckt ur min dvala, kallad till strid
446 Är jag en korsets kämpe

De yttersta tingen och himmelen

redigera
447 Bakom bergen sjunker solen uti aftonskymning svag
448 Bortom dödsfloden skymtar i fjärran en strand
449 Buren högt av nådens vind
450 De komma från öst och väst
451 Det finns ett bättre land invid Guds högra hand
452 Det finns ett hem
453 Det närmar sig målet, jag sjunger med fröjd
454 Det ringer i hemmets klockor klart
455 Då i himlen upprop hålles och Guds här skall mönstras in
456 Då vi mötas till sist bortom Jordan
457 Ej jag rädes dödens bölja
458 En morgon utan synd jag vakna får
459 Evighetens morgon klar en gång skall gry
460 Få vi mötas bortom floden
461 Himmelens stad den är härlig
462 Hur dyster över ödslig hed var färden
463 Hur ljuvlig mången gång
464 Härliga land där uppe i det höga
465 I djupet av mitt hjärta
466 I sin kärlek rik och stor
467 Jag har ett hem långt bortom livets öcken
468 Jag ofta läst om det himmelska hem
469 Jag tror på den gyllene staden
470 Jag vet en skön och härlig värld
471 Jag vill sjunga en sång om det härliga land
472 Jag är en gäst och främling
473 Jag är så hjärtligt nöjd och glad
474 Jerusalem, Jerusalem, som ovantill är byggt
475 Jorden oro har och jämmer
476 Med min lampa tänd jag väntar glädjebudet höra få
477 Nattens skuggor sakta vika
478 När den evigt klara morgon gryr
479 När jag har utkämpat striden en gång
480 När mitt livsverk är ändat
481 När solen göms i västerled och varje glimt är släckt
482 O, giv mig trones vingar
483 O, jag vet en gång, när med helgon mång
484 O, jag vet ett härligt land
485 O, jag vet ett land, där Herren Gud har berett en stad
486 O Jerusalem, du gyllne, underbara stad
487 På Sions berg där står ett slaktat lamm
488 Se, mot aftonen det lider
489 Sjung om Jesu underbara kärlek
490 Snart skall kröningsdagens morgon skönt upprinna
491 Städse på Sion jag tänker
492 Tiden är all! Jehova skall skipa rättfärdig lag
493 Till de renas och heligas hemland vi tåga
494 Till det härliga land ovan skyn
495 Till härlighetens höjder i tron jag ställt min färd
496 Uti Herrens Eden sköna
497 Vid basunens ljud
498 Vilka äro dessa, som i himlens land
499 Vill du möta mig därhemma
500 Vi tala om sällhetens land
501 Vi vandra framåt mot den brusande flod

Högtider och särskilda tillfällen

redigera

Årsskifte

redigera
502 Flyende snabbt är livet, kort som en morgondröm
503 Hav tack, o Gud, för det år, som gått
504 Låt mig börja med dig

Årstiderna

redigera
505 O, världars Gud
506 Vi plöja och vi utså vår säd i alla land

Långfredag

redigera
507 Den stunden i Getsemane
508 En folkhop mot Golgata drager
509 Guds rena Lamm, oskyldig Text 
510 Han på korset, han allena är min fröjd
511 Hell dig, törnekrönte Konung
512 Jag gav mitt liv för dig
513 Jag kom till korset och såg en man
514 Jesus lämnade sin boning och sin himmels ljusa sal
515 Mörk var den stund
516 O huvud, blodigt, sårat
517 O, se, o, se, Guds dyra lamm
518 På sitt kors på Golgata Jesus dog för dig och mig
519 Se Jesus där påkorsets stam
520 Upp, min tunga, att lovsjunga Text 
521 Vilken kärlek underbar
522 Förfäras ej du lilla hop
523 Han lever! O min ande, känn
524 Hälsen med jubel det budskap, oss hunnit
525 Kristus är uppstånden, fröjda dig, min själ
526 Nu fröjdetiden inne är
527 O, saliga stund utan like
528 O, vad fröjd, han lever, vår Immanuel
529 Vad härlig änglahälsning
530 Vad ljus över griften

Himmelsfärden

redigera
531 Till härlighetens land igen
532 När pingstens dag begynte gry
533 O, sprid det glada bud
534 Bereden väg för Herran
535 Det är en ros utsprungen
536 Då några herdar höllo vakt
537 Gå, Sion, din konung att möta
538 Hosianna, Davids son
539 I ljusfull natt det ljöd så klart
540 När juldagsmorgon glimmar
541 O du saliga, o du heliga
542 Se, löftesstjärnan står i öster
543 Var hälsad, sköna morgonstund Text 

Morgon och afton

redigera
544 Din klara sol går åter opp
545 Du är min sol, o, Jesus kär

Bröllop

redigera
546 Gud, välsigna dessa hjärtan
547 O Gud, välsigna dessa två
548 Tagen Herren med på vägen

Begravning

redigera
549 Bort ifrån skuggors land
550 Jag går mot döden var jag går
551 Saliga de som ifrån världens öden Text 
552 Så skön går morgonstjärnan fram Text 
553 Uppå härlighetens höjder
554 Vi kamrater haft som hårt ha kämpat

Farväl

redigera
555 De frälstas syskonband
556 Gud dig följe, tills vi möts igen
557 Mot mitt hem jag reser glad och nöjd

Mission

redigera
558 Din spira, Jesus, sträckes ut
559 Från Lapplands fjäll och sjöar

Lokalinvigning

redigera
560 Till dig, vår Herre och vår Gud

Speciella sånger

redigera
561 Det blir något i himlen
562 Gud som haver barnen kär
563 Gud vill mig ha till ett solsken
564 Jag vet väl att för helgon en krona det finns
565 När han kommer
566 När jag ser i Guds bok
567 Till Guds himmel det vandrar ett skimrande tåg

Ungdomen

redigera
568 Blott en gång jag lever
569 Kan du giva ditt hjärta för tidigt åt Gud
570 O, du sköna ungdomstid
571 O, hur skönt i livets vår att få älska Gud
572 O, hur stort att tro på Jesus uti unga år
573 Ringa vattendroppar, ringa korn av sand
574 Ungdom i livets vår
575 Ungdom i världen. Sov ej din nådatid

Land och folk

redigera
576 Bevara, Gud, vårt fosterland

Begynnelse och avslutningssånger

redigera
577 Ack, Herre Jesus, hör min röst
578 Allena Gud i himmelrik
579 Bred dina vida vingar
580 Hela världen fröjdes Herran Text 
581 Helige Fader, kom och var oss nära Text 
582 Herre, samla oss nu alla Text 
583 Herre, signe du och råde Text 
584 Höga majestät
585 Jag lyfter mina händer Text 
586 Jesus, låt mig städse börja
587 O Gud, all sannings källa Text 
588 O Jesus, bliv när oss
589 Så tag nu mina händer
590 Vår Gud är oss en väldig borg Text 
1 Helige Ande, himmelske Ande
2 Jesus, min Frälsare, talar
3 O, sänd oss, Gud
4 Från Golgata, från Golgata
5 Jesus, min Jesus, kom nära
6 Medan Anden går här fram
7 Min Frälsare, jag kommer
8 Min Jesus kär, blott dig vill jag tillhöra
9 O, det blod som köpt mig
10 O, gjut den i min själ
11 Sänd välsignelsen, sänd den nu
12 Tack, Jesus, tack, du bor i mig
13 Tala, Gud, din röst är mig så kär
14 Till dig, Guds lamm, jag går
15 Välsigna mig, välsigna mig, välsigna mig just nu
16 Du är dig alltid lika
17 Helge Ande, sänk dig ned djupt i själens gömma
18 Ja, städs jag dig behöver
19 O, sänd en sådan pingst som den
20 Underbar, underbar kärlek så rik
21 Evigt din, din allen
22 Frälsa själar, dyre Jesus
23 Jag är din, Gud
24 O, rör vid mig, Herre, o, rör vid mig nu
25 Allt, jag har, jag nu bringar till dig
26 Fyll mig, o Herre, med glödande nit
27 Guds kärleksrika famn
28 Jesus, lär mig bedja
29 O Gud, till dig min själ ser opp
30 Så vit som snö

Frälsning

redigera
31 Fri, fri, öppen och fri
32 Kom, kom, syndare, kom
33 Låt upp hjärtedörrarna för Jesus
34 Och när sommaren flytt
35 Vil du med, vill du med, då de trogna vår Gud kallar hem
36 Ack, lyft din blick mot korset opp
37 Blodet, blodet, Jesu dyra blod
38 Hans blod den sämste rena kan
39 I evighet, i evighet, var skall du bo i evighet
40 Kasta bördan ned vid hans fot
41 Kom med din synd
42 Kom och sök nåd nu hos Jesus
43 O, lägg den ned, lägg den ned
44 Nu Golgatavågorna strömma
45 Och det skall ske att vem som helst av Herren nåd begär
46 O, du måste börja älska Gud
47 O, lägg den ned, den börda svår
48 Om jag söker nåd hos Jesus
49 Strömmar, strömmar av frälsning
50 Han vill rena dig från synd
51 Hälsokällan flödar
52 Jesus dog för dig
53 Kom, du världens trötta träl
54 Skall och du en gång sjunga Lammets nya sång?
55 Du burit din börda, du länge så gjort
56 Ja, nu jag kommer fram
57 Jesus går fram här just nu
58 För den trötta själ, för den trötta själ finns ro hos Jesus
59 Golgataströmmen den flödar så fri
60 Nåd, underbar, gudomlig nåd
61 Se, himlens pärleportar

Helgelse

redigera
62 Mig bevara i all fara
63 På Jesus jag tröstar
64 Åter och åter likt en mäktig flod
65 Bed, och Jesus skall hjälpa
66 Du är ju nog för mig
67 Full förlossning ifrån alla band
68 Jag helgar åt dig mig själv och min tid
69 Jag söker nu kraften från hänsvunnen tid
70 Mer, mera av Jesus
71 Min Frälsare, kom in, din boning tag hos mig
72 O, gör mig mer lik Jesus
73 Trogen dig, trogen dig
74 Tätt invid källan, flödande fri
75 Jag har tagit upp mitt kors
76 Kraft, kraft, mäktig och rik
77 Kristi kraft den är för mig
78 På dig jag litar, vill aldrig tvivla
79 Tro, som ej slocknar, tro, som ej dör
80 Visst smal är vägen, men likväl jag följer
81 Lägg ut, lägg ut från land
82 Mitt kors är ej större än hans nåd
83 Nu kommer jag, min Gud
84 Vad som helst för Jesus lämnar jag nu med fröjd
85 Är ditt fönster öppet mot Jerusalem
86 Den klippan är i sorg
87 Lyd blott och tro (= refrängen till sången Då vi vandrar med Gud, ledda helt av hans bud)
88 Nu den kommer, nu den kommer, den helige Andes kraft
89 Över mig reningsfloden nu flyter

Jubel, strid och erfarenhet

redigera
90 Dyra klippa som brustit för mig
91 En tillflyktsort är urtidens Gud
92 Giv åt Jesus äran (= Refrängen till För världens frälsning)
93 Gud en säker seger ger
94 Halleluja, det håller än
95 Jag skall skåda Jesus i det land
96 Låt oss kämpa glatt emot synd och natt
97 Och ljus skall lysa på min stig
98 O, hur härligt att få vara räknad bland Guds krigarskara
99 Räkna Herrens gåvor en för en
100 Som öster är från väster äro synderna från mig
101 Vårt segel fylls av nådens vind
102 Det är härligt att strida för Jesus
103 Därför älskar jag min Jesus
104 Ett land så skönt med vida gränser
105 Fram till seger vi marschera
106 Frid, frid, ljuv frid
107 Följa, följa, jag vill följa Jesus
108 Guds änglar de vänta
109 Hand i hand, hand i hand, fram vi går till ett bättre land
110 Han har fört mig ifrån mörker och till ljus
111 Jag får gå genom dödsskuggans dal i frid
112 Ja, jag är frälst idag
113 Ja, Jesus är god mot mig
114 Lita, lita blott på Gud
115 Lita på din Gud, han är nära (= refr. till sången Över mörka djup, invid branta stup)
116 Låt mig höra det berättas 
117 Min evighet skall bliva en sång till Lammets lov
118 Nu har jag kommit hem
119 Nu Jesus farkosten styr
120 Se, snart kommer Jesus att hemtaga sin brud
121 Skola stjärnor väl pryda min krona en gång
122 Säg det, o, säg det, o, säg det igen
123 Vit skrud jag får i Guds himmel
124 Där är ljus, där är ljus
125 Elddöpta kämpar med själar i brand
126 Halleluja, nu är jag fri
127 Han går bredvid mig, jag är ej ensam
128 Han sörjer väl för mig
129 Jag står förvisst för Jesus Krist i sorg och nöd, i liv, i död
130 Ja, lycklig är jag då
131 Jesus han är skönast, honom älskar jag
132 Jesus är ännu den samme
133 Frälsning jag funnit
134 O, mitt krigarhjärta ropar halleluja
135 Pilgrimer, främlingar, tröttnen ej här
136 Upp till himmelen jag ställer färden
137 Var oförfärad
138 Allting som jag har, jag fått det av min Fader
139 Fram, du kämpahär
140 Friköpt jag är, men ej med silver (= refr. till sången Ej silver, ej guld har förvärvat mig frälsning)
141 Hans ansikte går med
142 Han är densamme än
143 Ja, där skall jag sjunga den nya sången
144 Jag längtar och trängtar mot ljuset
145 Jag tvått min skrud i Jesu blod
146 Jag vet på vem jag tröstar
147 Jesus han sviker ej
148 Jesus jag vill tillhöra
149 Låt frälsningsvagnen rulla
150 O, ja, o, ja, det är bäst att vara frälst
151 Se, Jesus är en klippa i ett törstigt land
152 Syndabördan, som jag bar, Jesus själv borttagit har
153 Sällt det folk, som jubelklangen förstår
154 Vi besegra allt genom Jesu blodskraft
155 Ära, ära, ära, ära ske Guds lamm
156 Hemåt det går över berg, över dal
157 Himmelska Kanaan, o, underbara Kanaan
158 Jag är barn, jag är barn, barn till himmelens Gud
159 Just för mig! just för mig!
160 Min själ den väntar efter Herren
161 Mitt hjärta, sjung halleluja
162 O, jag fruktar ej dödsflodens brus
163 Till fridens hem, till fridens hem, till fridens hem vi skynda
164 Vi skola samlas, samlas vid den älven

Se även

redigera


Källor

redigera

Fotnoter

redigera