Syndabördan som jag bar Jesus själv borttagit har

Syndabördan som jag bar Jesus själv borttagit har är en körsång vars text och musik är av okänt ursprung.

Publicerad iRedigera