1572 års psalmbok är en icke officiellt fastställd psalmbok som användes i Svenska kyrkan i viss utsträckning innan den ersattes av den halvofficiella Uppsalapsalmboken 1645.

Then Swenska Psalmeboken förbätrat och med flere Songer förmerat och Kalendarium.
OriginalspråkSvenska
LandSverige
GenrePsalmbok
Förlag för förstautgåvanAmund Laurentzson, Stockholm
Utgivningsår1572
Then Swenska Psalmeboken 1582, Leipzigexemplaret (Universitätsbibliothek Leipzig)

Den går tillbaka på Swenske songer eller wisor från 1526 och trycktes i flera upplagor. 1572 års upplaga var dock den första upplaga som trycktes efter att musikaliska inslag formellt infördes i 1571 års kyrkoordning.[1][2]

Then Swenska Psalmeboken 1549Redigera

Psalmboken kom ut 1549 och finns bara ett fragmentariskt exemplar bevarat (kalendariet finns bara ofullständigt bevarat).

Then Swenska Psalmeboken 1567Redigera

Psalmboken kom ut 1567 och finns bara ett bevarat exemplar på Löberöds slott. I denna utgåva finns 101 psalmer.

Then Swenska Psalmeboken 1572Redigera

Psalmboken kom ut 1572 och av denna utgåva finns bara 1 exemplar bevarat i Uppsala universitetsbibliotek. Den gavs ut 1886 av G. E. Klemming i fotolitografiskt avtryck hos förlaget Börtzell. Jämfört med 15??[förtydliga] utgåva har endast två nya psalmer kommit med. Till denna utgåva kom även fyra religiösa diktsamlingar.

  • I. Sju psalmer: Hela werlden beklagar sigh, Alena til tigh Herre Jesu Christ, Medhan wij leffue j werlden til, Vaker vp j Christne alle, En syndigh man som lågh i syndzens dwala, Ewinnerligh är mitt hoop til Gudh och O Gudh hwem skal iagh klaga.
  • II. Elva psalmer: Bland dessa finns fyra stycken som förekommit i tillägg till Swenske songer (1530 och 1536)
  • III. Sex parabler med sångnoter.
  • IV. Een Wijsa om Dryckenskap.

Then Swenska Psalmeboken 1582Redigera

Psalmboken kom ut 1582 och var under lång tid enbart känt som fragment (titelblad samt några blad av kalendariet fanns bevarade). På 2010-talet hittades dock två exemplar, ett närmast fullständigt i Roggebiblioteket i Strängnäs och ett helt oskadat i Leipzigs universitetsbibliotek. Psalmbeståndet mellan 1572 års psalmbok och 1582 års utgåva är tämligen stabilt.[3]

Then Swenska Psalmeboken 1586Redigera

Psalmboken kom ut 1582 och finns i ett exemplar på Uppsala universitetsbibliotek och ett exemplar i fragment på Kungliga biblioteket. Denna utgåva är tryckt i Lübeck.

PsalmerRedigera

Psalmerna är hämtade från 1572 års utgåva.

S. Zacharie LoffsongRedigera

Jungfruu Marie LoffsongRedigera

S. Simeonis LoffsongRedigera

S. Ambrosij och Augustini LoffsongRedigera

Catechismus författat i songerRedigera

Tiyo Gudz BudhRedigera

TroonRedigera

Fadher wårRedigera

Fadher wår annorlundaRedigera

  • O Fadher wår wij bidie tigh

Itt annat Fadher wårRedigera

Om DöpelsenRedigera

Om Altarens SacramentRedigera

Om thet samma kortareRedigera

Någhra Davidz PsalmerRedigera

Någhra Evangeliska ParabolerRedigera

Någhra Hymner och andra Loffsonger om Christi födelseRedigera

Media vitaRedigera

Om Christi upståndelseRedigera

Om Christi himmelsferd.Redigera

Om then helgha AndaRedigera

Lucis creator omniumRedigera

Te Lucis ante terminumRedigera

En Christeligh PsalmRedigera

Gaude visceribusRedigera

Christe Redemptor omniumRedigera

Exultet cœlum laudibusRedigera

Agnus DeiRedigera

Da pacem DomineRedigera

Morgon och Affton bönRedigera

Een Tacksäyelse effter måltijdhRedigera

Itt Minne i BrudhahuusRedigera

En song til the dödhas BegraffningRedigera

CARMEN EXEQVIALE ex PrudentioRedigera

BibliografiRedigera

KällorRedigera

  1. ^ Swenske songer eller wisor Arkiverad 6 februari 2010 hämtat från the Wayback Machine., Kungliga Biblioteket, läst 2010-05-23
  2. ^ Psalmbok i Nordisk familjebok (första upplagan, 1889)
  3. ^ Otfried Czaika, Then Swenska Psalmeboken 1582. Utgåva med inledande kommentarer (Helsingfors & Skara, 2016); Otfried Czaika, “Then Swenska Psalmeboken 1582. Avsnitt 2. Det andra exemplaret“, i: BIBLIS 77 (2017), s. 60-66.