Öppna huvudmenyn

Sjöräddningssällskapet

ideell organisation för sjöräddning
För motsvarande organisation i Finland, se Finlands Sjöräddningssällskap. För motsvarande organisation i Åland, se Ålands Sjöräddningssällskap.
SSRS flagga

Sjöräddningssällskapet, formellt Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne (SSRS), är en svensk ideell organisation, som grundades 1907.[1]

VerksamhetRedigera

 
Sjöräddningssällskapets huvudkontor på Långedrag i Göteborg

Sjöräddningssällskapet ombesörjer sjöräddning runt Sveriges kuster och i vissa insjöar. Det är en ideell organisation och finansieras av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Sjöräddningssällskapet driver 71 sjöräddningsstationer och har omkring 200 räddningsfarkoster, som bemannas med ungefär 2.100 frivilliga sjöräddare, av vilka omkring 300 vid varje tillfälle har jour och ska kunna rycka ut inom 15 minuter, dygnet runt.

Sjöräddningssällskapet ingår, genom ett avtal med Sjöfartsverket, som en del i Sveriges organiserade sjöräddning. Det gör flest utryckningar av larmade medverkande organisationer och medverkar i 70 % av antalet sjöräddningsutryckningar i Sverige. År 2013 sjöräddningslarmade Sjö- och flygräddningscentralen i Göteborg (JRCC) räddningsfarkoster vid 914 tillfällen, och av dessa gick larm vidare till Sjöräddningssällskapets sjöräddningsstationer i 669 fall, det vill säga i 73 % av antalet larmade utryckningar. Därnäst kom Sjöfartsverket, som mottog larm av JRCC i 30 procent av fallen, och Kustbevakningen med 22 % av fallen. I och med att flera organisationer kan vara vidarelarmade i varje enskilt fall, överstiger summan 100 %. Den uppgår till 145 %, varför det kan uttryckas så att SSRS står för hälften av antalet utryckningar efter sjöräddningslarm till Sjö- och flygräddningscentralen.[2]

Sjöräddningssällskapets ändamål är:

  • att rädda liv till sjöss
  • att vidmakthålla intresset för sjöräddning,
  • att föreslå åtgärder i syfte att utveckla och effektivisera sjöräddning, och
  • att tillhandahålla sjöräddning inom svensk sjöräddningsregion.

Sjöräddningssällskapet har huvudkontor i ett 2007 invigt eget kontorshus i Långedrag i Göteborg. Det har också ett kontor på Dalarö söder om Stockholm.

Bildgalleri, fartyg (urval)Redigera

Sjöräddningssällskapets flottaRedigera

Sjöräddningssällskapet har ungefär 250 egna eller disponerade farkoster:

RäddningsstationerRedigera

Sjöräddningssällskapet har 2018 71 sjöräddningsstationer runt Sveriges kuster samt i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Siljan, Storsjön, Bolmen och Helgasjön.

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera