Finlands Sjöräddningssällskap

För motsvarande organisation i Sverige, se Sjöräddningssällskapet.
Sjöräddningssällskapets flaggskepp, den 1999 byggda räddningskryssaren Jenny Wihuri.
Urtti i Jyväskylä
Siilinka i Tammerfors

Finlands Sjöräddningssällskap är en frivilligorganisation för sjöräddning i Finland, grundad 1897, med 29 medlemsföreningar vid kusterna och 30 vid insjöar. Sällskapet och dess medlemsföreningar har 140 räddningsfarkoster av olika slag och drygt 2 000 frivilliga sjöräddare. Årligen utförs ungefär tusen räddnings- och assisteringsuppdrag.

SjöräddningsverksamhetenRedigera

Längs kusterna fungerar sjöräddningsföreningarna i samarbete med gränsbevakningsväsendet, som innehar myndighetsansvaret för sjöräddning, i praktiken med den närmaste ledningscentralen för sjöräddningen. På insjöar och älvar är ansvarsmyndigheten det regionala räddningsverket och nödcentralen.

Vanligen är sjöräddningsfarkosterna i beredskap så länge vattnet är isfritt, från första maj till månadsskiftet november-december. Under sommarveckoslut hålls många av sjöräddningsfarkosterna bemannade, antingen i hamn eller på sjön, medan farkosterna andra tider vanligtvis är beredda med 15–60 minuters varsel.

Typiska alarmuppdrag är assistans och bogsering av fritidsbåtar som stött på grund eller råkat ut för motorhaveri. Alla enheter har beredskap för grundläggande första hjälp, många för första insatsen, sjuktransport och brandsläckning.

De egentliga sjöräddningsuppdragen är alltid kostnadsfria för den nödställda (och ersätts av myndigheterna), medan bogsering till annan än närmaste trygga plats betalas enligt kostnaderna. Det är möjligt att mot en årsavgift få rätt till avgiftsfri reparationshjälp eller bogsering utöver hjälp vid sjönöd ("trossi"-servicen).

UtbildningRedigera

Behörighetskraven på räddningsfarkoster regleras skilt från dem för nöjes- och handelsfartyg. Besättningen utbildas av de lokala föreningarna och av Sjöräddningssällskapet.

Sedan 1997 har Sjöräddningssällskapet ett eget utbildningscenter på Boistö utanför Lovisa i östra Finska viken. Våren 2009 öppnades ett nytt utbildningscenter på Bågaskär, då Gränsbevakningsväsendet avstod från lokalerna. Sjöräddningsföreningen Meripelastusyhdistys Sydväst bildade 2010 tillsammans med Väståbolands stad (numera Pargas) och Romana Management Oy en stiftelse som tog över Airisto sjöräddningsstations och Aboa Mares (f.d. Åbo Navigatonsinstituts) sjöräddningsutbildningsutrymmen (Airisto Center) vid Erstan.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera