Ideell organisation

icke-statlig ideell organisation som drivs på frivillig basis
För ideella organisationer i Sverige, se ideell förening.
För ideella organisationer i Finland, se registrerad förening.

En ideell organisation är en icke-statlig organisation vilken inte har kommersiella, utan ideella mål med sin verksamhet, och som drivs på frivillig basis. Ofta tolkas "ideell" brett; ideella organisationer kan vara mycket olika till sin organisation och storlek och syssla med vitt skilda olika frågor. Några områden inom vilka många ideella organisationer verkar är mänskliga rättigheter, humanitära insatser och miljöfrågor.

Utan kommersiella vinstintressenRedigera

En ideell organisation är en organisation som verkar utan kommersiella vinstintressen. Det motsvarande uttrycket på engelska är non-profit organization (NPO), men också samlingsbenämningen för icke-statliga organisationer, non-governmental organization (NGO) används ibland, trots att det begreppet även kan inkludera exempelvis företag och annan kommersiell icke-statlig verksamhet. Det är särskilt vanligt att engelska uttryck används när det rör sig om organisationer som verkar internationellt. Även när begreppen används korrekt är ideell en verksamhetsbeskrivning som är mycket bred, det förekommer även begrepp som är snävare, exempelvis private voluntary organization (PVO), ungefär ”frivillig gräsrotsrörelse”.

Ideella organisationer i NordenRedigera

I Finland kan ideella föreningar registrera sig; registrerade föreningar räknas som juridiska personer.

I Sverige kallas den associationsform som en ideell organisation använder sig av för ideell förening och föreningen anses som en juridisk person så snart den är bildad, även utan särskild registrering hos någon myndighet.

Exempel på ideella organisationerRedigera

Se ävenRedigera