En död länk är en länk – i regel en källhänvisning eller annan extern länk – till en webbsida (eller fil tillgängliggjord på en webbsida) utanför Wikipedia som inte (längre) fungerar. Icke fungerande länkar bör inte tas bort utan vidare, eftersom de kan innehålla värdefull information och det ofta går att reparera dem.

När en webbplats tillhörande exempelvis en större tidning eller myndighet gör en omstrukturering kan detta medföra att ett stort antal länkar i olika artiklar blir döda. I dessa fall kan det behövas gå igenom länkarna systematiskt, antingen manuellt eller med en bot, för att rätta till dem. Det är då viktigt att de inte har hunnit börja raderas innan detta kan ske.

Alternativt kan man söka i archive.org/web (Wayback machine) för att se om det finns en arkiverad version av artikelns webblänk, och isåfall lägga in en länk till den med hjälp av mallen {{Wayback}}.

Reparera redigera

Om en extern länk inte fungerar ska man inte bara ta bort den. Anledningar till att en länk är död och där detta går att åtgärda är exempelvis:

 • Adressen kan vara felstavad eller ha fel format.
 • Webbplatsen kan ha bytt adress (domännamn).
 • Webbplatsen kan ha ändrat sin interna struktur och sidan ha flyttats till en ny plats med ny adress.
 • Nyheter publicerade på en webbplats huvudsida försvinner i allmänhet snart därifrån, men kan finnas kvar under annan adress.
 • Webbplatsens server kan vara tillfälligt nere. Dubbelkontrollera gärna med isitup.org.

Går inte länken att reparera enligt ovanstående kan man överväga att istället länka till en arkivkopia på https://archive.org/web/ av den ursprungliga webbsidan om sådan finns där.

Artikeln kan också finnas kvar på andra ställen. Till exempel kan en vetenskaplig artikel finnas på journalens webbplats, författarens webbplats och på webbplatser via vilka journalen kan beställas. Vissa av dessa platser kan kräva prenumeration, vilket inte i sig gör länken värdelös.

Ofta ges en webblänk till en artikel som också publicerats i pappersform. Om länken leder till en tidnings, tidskrifts eller myndighets webbplats är det osannolikt att informationen endast funnits på webben. Länken kan ersättas med en referens till pappersversionen.

Det kan också gå att ersätta länken med en annan som bidrar med samma eller likvärdig information.

Märk med mall redigera

En död länk som av någon anledning inte kan repareras omgående, ska märkas med en åtgärdsmall. Placera:

{{död länk|datum=2024-02}}

direkt efter länken. Detta gör att länken får en markering och artikeln hamnar i kategorin Kategori:Artiklar med döda externa länkar (eller en datummärkt underkategori till denna) så att fler uppmärksammas på problemet. Länken bör i normalfallet ha varit märkt med mallen under en viss tid, till exempel en månad, innan det blir aktuellt att radera den (se nedan).

Länkar redigera

Om en länk till en källa eller extern länk har tagits bort med den enda motiveringen att den är icke fungerande bör den återställas och mallen {{Död länk}} läggas till efter länken. Anledningen till att en länk raderas ska alltid anges i en redigeringskommentar eller med hänvisning till artikelns diskussionssida. Att länken är död är i sig inte skäl nog för radering. Inte heller att du är osäker på hur du ska gå tillväga, eftersom det kan finnas någon annan som kan utföra åtgärderna.

Anledningar till att radera en död länk kan vara:

 • Länken har haft mallen under en längre tid utan åtgärd. Gör gärna ett sista försök först.
 • Det finns uppenbara skäl till att länken inte kan repareras eller ersättas. (motivera varför)
 • Det finns en annan länk som leder till samma information.
 • Länken lever inte upp till gällande policyer och riktlinjer, alternativt att den länkade webbsidan inte gjorde det. (motivera varför)

Finns det skäl att radera länken, tänk då på att samtidigt radera mallen för döda länkar om det finns en sådan.

När en källhänvisning till en bok, artikel eller liknande också innehåller en länk ska inte hela källhänvisningen tas bort, även om länken är permanent död.

Förebygg redigera

Man kan förebygga länkröta på olika sätt och göra det lättare att vid behov reparera en trasig länk.

 • En del webbplatser har flera adresser till samma material, varav en avses vara beständig (jfr Permalänk).
 • Ange rubriken (eller en del av den) ordagrant (förutom om det är olämpligt av särskilda skäl). Detta underlättar sökningar. Ett lämpligt citat kan också underlätta spårning. Om rubrik och citat inte tydligt visar vad källan belägger eller källans natur, kan en ytterligare kommentar vara på sin plats.
 • Använd arkiveringstjänster, där webbsidan kan hittas efter att den försvunnit från den ursprungliga webbplatsen.

Verktyg redigera

Se även redigera

(Riktlinje på engelska Wikipedia: en:Wikipedia:Citing sources#Dead links, se även en:Wikipedia:Dead external links.)