Ej att förväxla med Fyrstad.

Fyrstadskretsen (formellt namn fram till 1970: Malmö, Hälsingborgs, Landskrona och Lunds valkrets) var en särskild valkrets till den svenska riksdagen vid riksdagsvalen 19211991. Valkretsen bildades i andra kammaren 1921 genom en sammanslagning av Malmö stads valkrets med den så kallade trestadskretsen, och behölls vid övergången till enkammarsystem i riksdagsvalet 1970.

Vid riksdagsvalet 1994 avvecklades fyrstadskretsen, och Malmö kommun bildade på nytt egen valkrets, medan Helsingborgs kommun och Landskrona kommun fördes till Malmöhus läns norra valkrets och Lunds kommun till Malmöhus läns södra valkrets.

Mandatantal Redigera

Antalet mandat i valkretsen var från början åtta, men steg till nio vid valet 1932, tio i valet 1940, elva i valet 1952 och tolv i andrakammarvalet 1964. Detta antal bestod sedan tvåkammartiden ut. I det första valet till enkammarriksdagen 1970 fick valkretsen arton fasta mandat och tre utjämningsmandat. Antalet fasta mandat var sedan oförändrat till 1979 då det sänktes till sjutton. Antalet utjämningsmandat varierade: tre i valet 1973, ett 1976, fyra 1979, två 1982, tre 1985 och 1988 samt två i det sista valet 1991.

Fasta valkretsmandat i valen 1970–1991[1]
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991
18 18 18 17 17 17 17 17

Ledamöter i riksdagens andra kammare Redigera

1922–1924 Redigera

1925–1928 Redigera

1929–1932 Redigera

1933–1936 Redigera

1937–1940 Redigera

1941–1944 Redigera

1945–1948 Redigera

1949–1952 Redigera

1953–1956 Redigera

1957–första riksmötet 1958 Redigera

Andra riksmötet 1958–1960 Redigera

1961–1964 Redigera

1965–1968 Redigera

1969–1970 Redigera

Ledamöter i enkammarriksdagen (ofullständig förteckning) Redigera

1971–1973 Redigera

1974–1975/76 Redigera

1976/77–1978/79 Redigera

1979/80–1981/82 Redigera

1982/83–1984/85 Redigera

1985/86–1987/88 Redigera


1988/89–1990/91 Redigera

1991/92–1993/94 Redigera

Källor Redigera

  • Tvåkammarriksdagen 1867–1970 (Almqvist & Wiksell International 1986), band 3, s. 163 ff.