Första kammarens ministeriella grupp

Första kammarens ministeriella grupp var namnet på den regeringsvänliga partigrupp i första kammaren i den svenska riksdagen som uppkom direkt efter tvåkammarriksdagens tillkomst 1867. Motsvarigheten i andra kammaren var Ministeriella partiet. Vid riksdagen 1873 splittrades gruppen och flertalet ledamöter övergick till antingen Skånska partiet eller Ehrenheimska partiet.

KällorRedigera

  • Tvåkammarriksdagen 1867-1970, band 1 (Almqvist & Wiksell International 1988), s. 12-13