Friesenska diskussionsklubben

ar en liberal gruppering i riksdagens andra kammare som verkade under mandatperioden 1897-1899 under ledning av lektorn Sixten von Friesen

Friesenska diskussionsklubben var en liberal gruppering i riksdagens andra kammare som verkade under mandatperioden 1897-1899 under ledning av lektorn Sixten von Friesen från Stockholm. Av gruppens trettiotalet ledamöter, främst från städerna, anslöt sig flertalet år 1900 till det nybildade Liberala samlingspartiet, som var föregångare till de nuvarande Liberalerna.

Riksdagsmän (listan ej komplett) Redigera

Se även Redigera

Referenser Redigera

  • Tvåkammarriksdagen 1867-1970, band 1 (Almqvist & Wiksell International 1988)