Öppna huvudmenyn

Sverges socialdemokratiska vänsterparti (1921)

Sverges Socialdemokratiska Vänsterparti var ett politiskt parti som bildades 25 mars 1921, som en utbrytning ur det ursprungliga Sverges Socialdemokratiska Vänsterparti som bildades 1917.[1][2] När SSV accepterade Kominterns "21 teser" och bytte namn till Sveriges Kommunistiska Parti, uteslöts icke-revolutionära element. Dessa, cirka 6000 personer, kom att omgruppera sig i det nya SSV. Ledare för partiet var Ivar Vennerström.

Västerbottens Folkblad var en av partiets tidningar. Partiets riksdagsmän tillhörde socialdemokratiska vänstergruppen.

Vennerströms SSV deltog i Andrakammarvalet 1921 (fick 3,2%) och kommunalvalet 1922 (1,8%).

I internationella frågor anslöt sig SSV till Wieninternationalens arbete. Efter att många partier inom Wieninternationalen i andra länder i Europa slogs samman med de i Andra internationalen, uppstod under hösten 1922 en opinion om att så skulle ske även i Sverige.[3] SSV och Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti träffades för överläggningar om detta i november 1922, och själva sammanslagningen skedde första halvåret 1923.

KällorRedigera

  1. ^ Vänstersocialister i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1922)
  2. ^ Den officiella stavningen av partiet som bildades 1917 var "Sverges..." snarare än "Sveriges...", se Sverges socialdemokratiska vänsterparti i Nationalencyklopedin
  3. ^ Vänstersocialister i Nordisk familjebok (andra upplagans supplement, 1926)