Sveriges liberala parti

Svenskt politiskt parti och partiorganisation för Liberala riksdagspartiet mellan 1923 och 1934, bildat vid splittringen av Liberala samlingspartiet som motståndare till alkoholförbud

Sveriges liberala parti var ett politiskt parti som 1923-1934 fungerade som partiorganisation för Liberala riksdagspartiet.

Det bildades under Frisinnade landsföreningens landsmöte den 27 maj 1923. Frågan om rusdrycksförbud sprängde detta parti, även om det även fanns andra faktorer, till exempel personfrågor, som medverkade. Den förbudsovilliga minoriteten med tyngdpunkt i södra Sverige utträdde ur partiet och bildade Sveriges liberala parti efter att landsmötet beslutat att fortsatt verka för förbud, trots att en majoritet av väljarna vid folkomröstningen om rusdrycksförbud i Sverige sagt nej till detta.

Partiet slogs 1934 ihop med Frisinnade landsföreningen under namnet Folkpartiet.[1]

Partiledare redigera

Källor redigera

  1. ^ Nohlen, D & Stöver, P (2010) Elections in Europe: A data handbook, p1861 ISBN 978-3-8329-5609-7