MacRoman är en av de teckenkodningar som Apple definierat för Mac OS Classic. Det finns ett flertal andra Mac-kodningar, till exempel MacJapanese, på samma sätt som Microsoft har definierat ett antal kodningar för Windows. Både Apple och Microsoft, tillsammans med många andra, övergår dock till att använda Unicode, och praktiskt taget alla nya program som skrivs använder Unicode. Andra kodningar, speciellt de "egna", men även "andras", stöds dock via konvertering; på Mac OS via TEC, Text Encoding Converter. MacRoman stöder ett antal väst- och nordeuropeiska språk: Engelska, Nederländska, Franska, Spanska, Tyska, Svenska, Danska, Norska.

KodtabellRedigera

MacRoman är, liksom de flesta kodningar, likadan som US-ASCII för nummer 0-127 (0-0x7F). På så sätt fungerar text och dataspråk som HTML och C bra och flyttbart så länge texten är på engelska. Resten av MacRoman följer en egen lista som inte liknar de vanligaste 8-bitskodningarna.

MacRoman
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS TAB LF¹ VT FF CR SO SI
1x DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US
2x SP¹ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4x @ A B C D E F G H I J K L M N O
5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6x ` a b c d e f g h i j k l m n o
7x p q r s t u v w x y z { | } ~ DEL
8x Ä Å Ç É Ñ Ö Ü á à â ä ã å ç é è
9x ê ë í ì î ï ñ ó ò ô ö õ ú ù û ü
Ax ° ¢ £ § ß ® © ´ ¨ Æ Ø
Bx ± ¥ µ π ª º Ω æ ø
Cx ¿ ¡ ¬ ƒ « » NBSP¹ À Ã Õ Œ œ
Dx ÷ ÿ Ÿ €²
Ex · Â Ê Á Ë È Í Î Ï Ì Ó Ô
Fx APPL¹ Ò Ú Û Ù ı ˆ ˜ ¯ ˘ ˙ ˚ ¸ ˝ ˛ ˇ
  1. De viktigaste specialtecknen: LF=radbyte. SP=mellanslag. NBSP=mellanslag utan radbyte. APPL=Applelogga.
  2. Före Mac OS 8.5 fanns på kod 0xDB valutatecknet (¤); numera finns där euro-tecknet (€).

Externa länkarRedigera