Detta är en isotoptabell. Isotoptabellen visar alla kända isotoper med längre halveringstid än 1 dag.

Tabellen är uppställd med atomnummer per rad och masstal i respektive ruta. Isotoper med samma skillnad mellan antal neutroner och protoner visas i samma kolumn. Ett alfasönderfall innebär då förflyttning två steg uppåt i tabellen, ett betaminus-sönderfall två steg åt vänster och ett nedåt, och betaplus-sönderfall två steg åt höger och ett upp.

Färgskalan visar halveringstiden:

Exempel Gd
147Gd 1-10 dagar
146Gd 10-100 dagar
151Gd 100 dagar-10 år
148Gd 10-10 000 år
150Gd > 10 000 år
152Gd Naturligt radioaktiv
154Gd Stabil

Ramade fält används för kärnisomerer. Ramen har färgen för den mest stabila isomeren. Grundämnenas namn visas med musen över atomnumret, vilket också tjänar som länk till beskrivning, inkluderande siffervärden för isotoperna.

p n=p-1 n=p n=p+1 n=p+2 n=p+3 n=p+4 n=p+5 n=p+6 n=p+7 n=p+8 n=p+9 n=p+10 n=p+11 n=p+12 n=p+13 n=p+14
1 1H 2D 3T
2 3He 4He
3 6Li 7Li
4 7Be 9Be 10Be
5 10B 11B
6 12C 13C 14C
7 14N 15N
8 16O 17O 18O
9 19F
10 20Ne 21Ne 22Ne
11 22Na 23Na
12 24Mg 25Mg 26Mg
13 style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/Y/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
26Al
27Al
14 28Si 29Si 30Si 32Si
15 31P 32P 33P
16 32S 33S 34S 35S 36S
17 35Cl 36Cl 37Cl
18 36Ar 37Ar 38Ar 39Ar 40Ar 42Ar
p n=p-1 n=p n=p+1 n=p+2 n=p+3 n=p+4 n=p+5 n=p+6 n=p+7 n=p+8 n=p+9 n=p+10 n=p+11 n=p+12 n=p+13 n=p+14
19 39K 40K 41K
20 40Ca 41Ca 42Ca 43Ca 44Ca 45Ca 46Ca 47Ca 48Ca
21 44Sc 45Sc style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/I/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
46Sc
47Sc 48Sc
22 44Ti 46Ti 47Ti 48Ti 49Ti 50Ti
23 48V 49V 50V 51V
24 50Cr 51Cr 52Cr 53Cr 54Cr
25 style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/V/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
52Mn
53Mn 54Mn 55Mn
26 54Fe 55Fe 56Fe 57Fe 58Fe 59Fe 60Fe
27 56Co 57Co style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/I/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
58Co
59Co style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/B/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
60Co
28 56Ni 57Ni 58Ni 59Ni 60Ni 61Ni 62Ni 63Ni 64Ni 66Ni
29 63Cu 65Cu 67Cu
30 64Zn 65Zn 66Zn 67Zn 68Zn 70Zn 72Zn
31 67Ga 69Ga 71Ga
32 68Ge 69Ge 70Ge style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/I/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
71Ge
72Ge 73Ge 74Ge 76Ge
33 71As 72As 73As 74As 75As 76As 77As
34 72Se 74Se 75Se 76Se style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
77Se
78Se style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/Y/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
79Se
80Se 82Se
35 style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/V/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
77Br
style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
79Br
81Br style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/V/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
82Br
36 78Kr style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/V/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
79Kr
80Kr style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/Y/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
81Kr
82Kr 83Kr 84Kr style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/G/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
85Kr
86Kr
p n=p-1 n=p n=p+1 n=p+2 n=p+3 n=p+4 n=p+5 n=p+6 n=p+7 n=p+8 n=p+9 n=p+10 n=p+11 n=p+12 n=p+13 n=p+14
p n=p+6 n=p+7 n=p+8 n=p+9 n=p+10 n=p+11 n=p+12 n=p+13 n=p+14 n=p+15 n=p+16 n=p+17 n=p+18 n=p+19 n=p+20 n=p+21 n=p+22 n=p+23 n=p+24 n=p+25 n=p+26 n=p+27 n=p+28
37 83Rb style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/I/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
84Rb
85Rb style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/I/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
86Rb
87Rb
38 82Sr style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/V/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
83Sr
84Sr style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/I/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
85Sr
style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
87Sr
88Sr 89Sr 90Sr
39 style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/V/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
87Y
style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/B/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
88Y
style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
89Y
style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/V/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
90Y
style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/I/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
91Y
40 88Zr style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/V/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
89Zr
style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
90Zr
91Zr 92Zr 93Zr 94Zr 95Zr 96Zr
41 style="background:Mall:Iso/I;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/Y/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/I/text" |
91Nb
style="background:Mall:Iso/I;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/Y/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/I/text" |
92Nb
style="background:Mall:Iso/G;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/G/text" |
93Nb
style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/Y/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
94Nb
style="background:Mall:Iso/V;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/I/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/V/text" |
95Nb
42 92Mo style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/G/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
93Mo
94Mo 95Mo 96Mo 97Mo 98Mo 99Mo 100Mo
43 style="background:Mall:Iso/I;" title="Halveringstid – Isotop: < 1 dag
Nukleär isomer
Mall:Iso/I/text" |
95Tc
style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/V/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
96Tc
style="background:Mall:Iso/I;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/Y/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/I/text" |
97Tc
98Tc style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/Y/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
99Tc
44 96Ru 97Ru 98Ru 99Ru 100Ru 101Ru 102Ru 103Ru 104Ru 105Ru 106Ru
45 style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/I/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
99Rh
style="background:Mall:Iso/V;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/B/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/V/text" |
101Rh
102Rh style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
103Rh
style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/V/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
105Rh
46 100Pd 102Pd 103Pd 104Pd 105Pd 106Pd style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/Y/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
107Pd
108Pd 110Pd
47 style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/I/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
105Ag
style="background:Mall:Iso/V;" title="Halveringstid – Isotop: < 1 dag
Nukleär isomer
Mall:Iso/V/text" |
106Ag
style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
107Ag
style="background:Mall:Iso/G;" title="Halveringstid – Isotop: < 1 dag
Nukleär isomer
Mall:Iso/G/text" |
108Ag
style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
109Ag
style="background:Mall:Iso/B;" title="Halveringstid – Isotop: < 1 dag
Nukleär isomer
Mall:Iso/B/text" |
110Ag
style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/V/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
111Ag
48 106Cd 108Cd 109Cd 110Cd style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
111Cd
112Cd style="background:Mall:Iso/G;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/G/text" |
113Cd
114Cd style="background:Mall:Iso/I;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/V/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/I/text" |
115Cd
116Cd
49 style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/V/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
111In
style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
113In
style="background:Mall:Iso/I;" title="Halveringstid – Isotop: < 1 dag
Nukleär isomer
Mall:Iso/I/text" |
114In
style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
115In
50 112Sn style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/B/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
113Sn
114Sn 115Sn 116Sn style="background:Mall:Iso/I;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/I/text" |
117Sn
118Sn style="background:Mall:Iso/B;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/B/text" |
119Sn
120Sn style="background:Mall:Iso/G;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/V/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/G/text" |
121Sn
122Sn style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/B/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
123Sn
124Sn style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/V/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
125Sn
126Sn
51 119Sb style="background:Mall:Iso/V;" title="Halveringstid – Isotop: < 1 dag
Nukleär isomer
Mall:Iso/V/text" |
120Sb
121Sb style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/V/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
122Sb
123Sb style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/I/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
124Sb
125Sb style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/I/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
126Sb
127Sb
52 118Te style="background:Mall:Iso/V;" title="Halveringstid – Isotop: < 1 dag
Nukleär isomer
Mall:Iso/V/text" |
119Te
120Te style="background:Mall:Iso/B;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/I/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/B/text" |
121Te
122Te style="background:Mall:Iso/B;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/O/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/B/text" |
123Te
124Te style="background:Mall:Iso/I;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/I/text" |
125Te
126Te style="background:Mall:Iso/B;" title="Halveringstid – Isotop: < 1 dag
Nukleär isomer
Mall:Iso/B/text" |
127Te
128Te style="background:Mall:Iso/I;" title="Halveringstid – Isotop: < 1 dag
Nukleär isomer
Mall:Iso/I/text" |
129Te
130Te style="background:Mall:Iso/V;" title="Halveringstid – Isotop: < 1 dag
Nukleär isomer
Mall:Iso/V/text" |
131Te
132Te
53 124I 125I 126I 127I 129I 131I
54 124Xe 126Xe style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/I/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
127Xe
128Xe style="background:Mall:Iso/V;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/V/text" |
129Xe
130Xe style="background:Mall:Iso/I;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/I/text" |
131Xe
132Xe 133Xe 134Xe 136Xe
p n=p+6 n=p+7 n=p+8 n=p+9 n=p+10 n=p+11 n=p+12 n=p+13 n=p+14 n=p+15 n=p+16 n=p+17 n=p+18 n=p+19 n=p+20 n=p+21 n=p+22 n=p+23 n=p+24 n=p+25 n=p+26 n=p+27 n=p+28
p n=p+16 n=p+17 n=p+18 n=p+19 n=p+20 n=p+21 n=p+22 n=p+23 n=p+24 n=p+25 n=p+26 n=p+27 n=p+28 n=p+29 n=p+30 n=p+31 n=p+32 n=p+33 n=p+34 n=p+35 n=p+36
55 129Cs 131Cs 132Cs 133Cs style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/B/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
134Cs
style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/Y/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
135Cs
style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/I/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
136Cs
137Cs
56 128Ba 130Ba style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/I/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
131Ba
132Ba style="background:Mall:Iso/V;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/G/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/V/text" |
133Ba
134Ba style="background:Mall:Iso/V;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/V/text" |
135Ba
style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
136Ba
style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
137Ba
138Ba 140Ba
57 137La 138La 139La 140La
58 134Ce 136Ce 137Ce 138Ce style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/B/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
139Ce
140Ce 141Ce 142Ce 143Ce 144Ce
59 141Pr 143Pr
60 140Nd 142Nd 143Nd 144Nd 145Nd 146Nd 147Nd 148Nd 150Nd
61 143Pm 144Pm 145Pm 146Pm 147Pm style="background:Mall:Iso/I;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/V/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/I/text" |
148Pm
149Pm 151Pm
62 144Sm 145Sm 146Sm 147Sm 148Sm 149Sm 150Sm 151Sm 152Sm 153Sm 154Sm
63 145Eu 146Eu 147Eu 148Eu 149Eu style="background:Mall:Iso/G;" title="Halveringstid – Isotop: < 1 dag
Nukleär isomer
Mall:Iso/G/text" |
150Eu
151Eu style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/G/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
152Eu
153Eu style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/B/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
154Eu
155Eu 156Eu
64 146Gd 147Gd 148Gd 149Gd 150Gd 151Gd 152Gd 153Gd 154Gd 155Gd 156Gd 157Gd 158Gd 160Gd
65 153Tb 155Tb style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/V/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
156Tb
157Tb style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/G/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
158Tb
159Tb 160Tb 161Tb
66 154Dy 156Dy 158Dy 159Dy 160Dy 161Dy 162Dy 163Dy 164Dy 166Dy
67 style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/G/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
163Ho
165Ho style="background:Mall:Iso/G;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/V/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/G/text" |
166Ho
68 160Er 162Er 164Er 166Er style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
167Er
168Er 169Er 170Er 172Er
69 165Tm 167Tm 168Tm 169Tm 170Tm 171Tm 172Tm
70 166Yb 168Yb style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/I/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
169Yb
170Yb 171Yb 172Yb 173Yb 174Yb style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/V/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
175Yb
style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
176Yb
p n=p+16 n=p+17 n=p+18 n=p+19 n=p+20 n=p+21 n=p+22 n=p+23 n=p+24 n=p+25 n=p+26 n=p+27 n=p+28 n=p+29 n=p+30 n=p+31 n=p+32 n=p+33 n=p+34 n=p+35 n=p+36
p n=p+27 n=p+28 n=p+29 n=p+30 n=p+31 n=p+32 n=p+33 n=p+34 n=p+35 n=p+36 n=p+37 n=p+38 n=p+39 n=p+40 n=p+41 n=p+42 n=p+43 n=p+44 n=p+45 n=p+46 n=p+47 n=p+48 n=p+49 n=p+50
71 style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/V/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
169Lu
170Lu style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/V/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
171Lu
style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/V/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
172Lu
173Lu 174Lu 175Lu style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/O/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
176Lu
style="background:Mall:Iso/B;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/V/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/B/text" |
177Lu
72 172Hf 174Hf 175Hf 176Hf style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
177Hf
style="background:Mall:Iso/G;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/G/text" |
178Hf
style="background:Mall:Iso/I;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/I/text" |
179Hf
style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
180Hf
181Hf style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/Y/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
182Hf
73 177Ta 179Ta style="background:Mall:Iso/R;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/O/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/R/text" |
180Ta
181Ta style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/B/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
182Ta
183Ta
74 178W 180W 181W 182W style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
183W
184W style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/I/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
185W
186W 188W
75 style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/V/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
182Re
183Re style="background:Mall:Iso/B;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/I/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/B/text" |
184Re
185Re style="background:Mall:Iso/Y;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/V/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/Y/text" |
186Re
187Re 189Re
76 184Os 185Os 186Os 187Os 188Os style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
189Os
style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
190Os
style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
192Os
193Os 194Os
77 188Ir 189Ir style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/I/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
190Ir
style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
191Ir
style="background:Mall:Iso/G;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/I/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/G/text" |
192Ir
style="background:Mall:Iso/I;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/I/text" |
193Ir
78 188Pt 190Pt 191Pt 192Pt style="background:Mall:Iso/V;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/G/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/V/text" |
193Pt
194Pt style="background:Mall:Iso/V;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/V/text" |
195Pt
196Pt 198Pt
79 194Au style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/B/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
195Au
style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/V/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
196Au
style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
197Au
198Au 199Au
80 194Hg style="background:Mall:Iso/V;" title="Halveringstid – Isotop: < 1 dag
Nukleär isomer
Mall:Iso/V/text" |
195Hg
196Hg style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/V/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
197Hg
style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
198Hg
199Hg 200Hg 201Hg 202Hg 203Hg 204Hg
81 200Tl 201Tl 202Tl 203Tl 204Tl 205Tl
82 style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/Y/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
202Pb
style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/V/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
203Pb
style="background:Mall:Iso/Y;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/O/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/Y/text" |
204Pb
205Pb 206Pb style="background:Mall:Iso/R;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/R/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/R/text" |
207Pb
208Pb 210Pb
83 205Bi 206Bi 207Bi 209Bi style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/V/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
210Bi
84 206Po 208Po 209Po 210Po
85 215At
86 222Rn
p n=p+27 n=p+28 n=p+29 n=p+30 n=p+31 n=p+32 n=p+33 n=p+34 n=p+35 n=p+36 n=p+37 n=p+38 n=p+39 n=p+40 n=p+41 n=p+42 n=p+43 n=p+44 n=p+45 n=p+46 n=p+47 n=p+48 n=p+49 n=p+50
p n=p+46 n=p+47 n=p+48 n=p+49 n=p+50 n=p+51 n=p+52 n=p+53 n=p+54 n=p+55 n=p+56 n=p+57 n=p+58
87
88 223Ra 224Ra 225Ra 226Ra 228Ra
89 225Ac 226Ac 227Ac
90 227Th 228Th 229Th 230Th 231Th 232Th 234Th
91 229Pa 230Pa 231Pa 232Pa 233Pa
92 230U 231U 232U 233U 234U style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/O/text; Nukleär isomer: < 1 dag " | 236U 237U 238U
93 234Np 235Np style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/Y/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
236Np
237Np 238Np 239Np
94 236Pu 237Pu 238Pu 239Pu 240Pu 241Pu 242Pu 244Pu 246Pu
95 240Am 241Am style="background:Mall:Iso/G;" title="Halveringstid – Isotop: < 1 dag
Nukleär isomer
Mall:Iso/G/text" |
242Am
243Am
96 240Cm 241Cm 242Cm 243Cm 244Cm 245Cm 246Cm 247Cm 248Cm 250Cm
97 245Bk 246Bk 247Bk style="background:#ffffff;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/B/text; Nukleär isomer: < 1 dag " |
248Bk
249Bk
98 246Cf 248Cf 249Cf 250Cf 251Cf 252Cf 253Cf 254Cf
99 251Es 252Es 253Es style="background:Mall:Iso/V;" title="Halveringstid – Isotop: Mall:Iso/B/text; Nukleär isomer: Mall:Iso/V/text" |
254Es
255Es
100 252Fm 253Fm 257Fm
101 258Md
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
p n=p+46 n=p+47 n=p+48 n=p+49 n=p+50 n=p+51 n=p+52 n=p+53 n=p+54 n=p+55 n=p+56 n=p+57 n=p+58

Se även

redigera