För ett släkte av tvåhjärtbladiga växter, se Protium (växter).

Protium (av grekiska protos = den förste) är den utan jämförelse vanligaste isotopen av väte, så begreppet ersätts ofta med "vanligt väte" eller liknande.

Förenklad modell av Protium, protonen är röd på bilden och elektronen blå.

Protium har en proton och ingen neutron i kärnan. Isotopen betecknas 1H eller P.

Se även redigera