Riksdagsutskott (Sverige)

utskott i Sveriges riksdag

Ett riksdagsutskott är en organisatorisk enhet i riksdagen, med lägst 15 riksdagsledamöter och ett kansli i respektive utskott.

Utskottens historia redigera

Systemet med utskotten har funnits sedan 1603. Utskott nämns först uttryckligen i 1719 års regeringsform artikel tolv (sekreta utskottet), och 37. I artikel tolv fastställs sekreta utskottets sammansättning: ridderskapet och adelen gör ett utskott af tjugufyra personer, presterskapet af tolv och sammaledes borgareståndet af tolf deras ledamöter. I det sekreta utskottet hade normalt inte bondeståndet tillträde.[1] Deputation var det allmänt förekommande namnet på de svenska riksdagsutskotten under frihetstiden (1719—72),[2] till exempel Barnhus- och Hospitals-Deputationen.

Utskottens funktion var ursprungligen att samla riksdagsmän över ståndsgränserna för att behandla frågor av särskilt känslig art.

Utskottens organisation redigera

Till utskotten väljs ordföranden och viceordföranden bland riksdagsledamöterna, i regel med acklamation, och de brukar vara fördelade mellan regeringsunderlag parti och opposition. Enligt praxis fördelas ordförandeposterna mellan riksdagens partier i proportion till deras mandat i riksdagen och efter samråd med partistyrelserna. Partifördelningen av riksdagsledamöter i utskotten avspeglar i möjligaste mån partiernas riksdagsmandat. I varje utskott finns 17 folkvalda riksdagsledamöter.

Riksdagens förvaltning väljer sekreterare, och till varje utskott finns ett kansli av anställda tjänstemän som hjälper ledamöterna att skriva betänkanden. Anställningarna är oberoende av riksdagsvalen, och tjänstemännen behåller sina tjänster även vid förändrat mandatförhållande efter riksdagsval.

Arbetet i utskotten redigera

Utskottens uppgifter regleras i regeringsformen och riksdagsordningen som föreskriver att de ska avgiva betänkande i ärenden som hänvisas dit, bl.a. regeringens propositioner, och att de har rätt att väcka förslag hos riksdagen, så kallade utskottsinitiativ. Innan riksdagen fattar ett beslut, tar utskotten ställning efter att ha utrett frågan. Ofta börjar utskottsarbetet med att regeringen har skrivit en proposition som utskottets ledamöter tar upp i sina respektive partigrupper, och skriver följdmotioner.

Utskotten sammanträder på tisdagar och torsdagar. Sammanträdena är stängda för allmänhet och massmedia. Vid sammanträdena presenterar en tjänsteman ärendet, och riksdagsledamöterna diskuterar propositionen och relevanta motioner. Ofta behövs flera möten innan ledamöterna kan enas om ett förslag till riksdagsbeslut, och ofta reserverar sig utskottsminoriteten (oppositionen) i betänkandena. Betänkandena är offentliga. Efter att betänkandet avgivits förs det upp på kammarens föredragningslista.

Under senare år har utskotten börjat följa upp riksdagens beslut, och utvärderar beslutens resultat. Numera för dessutom utskotten öppna utfrågningar, då experter och relevanta representanter för frågan, svarar på ledamöternas frågor för att öka ledamöternas kunskap.

Nuvarande utskottsordförande redigera

Utskott Ordförande Första vice ordförande
Arbetsmarknadsutskottet Magnus Persson Sverigedemokraterna 2022 Teresa Carvalho Socialdemokraterna 2022
Civilutskottet Malcolm Momodou Jallow Vänsterpartiet 2022 Mikael Eskilandersson Sverigedemokraterna 2022
Finansutskottet Edward Riedl Moderaterna 2022 Mikael Damberg Socialdemokraterna 2022
Försvarsutskottet Peter Hultqvist Socialdemokraterna 2022 Sven-Olof Sällström Sverigedemokraterna 2022
Justitieutskottet Richard Jomshof Sverigedemokraterna 2022 Ardalan Shekarabi Socialdemokraterna 2022
Konstitutionsutskottet Ida Karkiainen Socialdemokraterna 2022 Erik Ottoson Moderaterna 2022
Kulturutskottet Amanda Lind Miljöpartiet 2022 Robert Hannah Liberalerna 2022
Miljö- och jordbruksutskottet Emma Nohrén Miljöpartiet 2022 Kjell-Arne Ottosson Kristdemokraterna 2022
Näringsutskottet Tobias Andersson Sverigedemokraterna 2022 Elisabeth Thand Ringqvist Centerpartiet 2022
Skatteutskottet Niklas Karlsson Socialdemokraterna 2022 Per Söderlund Sverigedemokraterna 2022
Socialförsäkringsutskottet Jessica Rosencrantz Moderaterna 2022 Ida Gabrielsson Vänsterpartiet 2022
Socialutskottet Christian Carlsson Kristdemokraterna 2022 Fredrik Lundh Sammeli Socialdemokraterna 2022
Trafikutskottet Ulrika Heie Centerpartiet 2022 Thomas Morell Sverigedemokraterna 2022
Utbildningsutskottet Fredrik Malm Liberalerna 2022 Åsa Westlund Socialdemokraterna 2022
Utrikesutskottet Aron Emilsson Sverigedemokraterna 2022 Morgan Johansson Socialdemokraterna 2022

Referenser redigera

  1. ^ "Så arbetar utskotten", Riksdagen om utskott
  2. ^ Deputation i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1907)