Jernhusen

svenskt statligt företag som äger och förvaltar fastigheter som är eller har varit knutna till Sveriges järnvägsnät

Jernhusen AB är ett svenskt statligt företag som äger och förvaltar fastigheter som är eller har varit knutna till Sveriges järnvägsnät. Detta innefattar järnvägsstationer, kontorsfastigheter, terminaler och tågverkstäder. Merparten av fastigheterna ligger i eller omkring större städer. Jernhusen AB bildades i januari 2001 efter Statens Järnvägar:s avknoppning. Tidigare hade man bestått av divisionen SJ Fastigheter. Företaget ägs helt av Svenska staten. Jernhusens uppdrag från staten är att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor.

Jernhusen AB
Jernhusens flagga på Stockholms centralstation
Org.nr556584-2027
TypStatligt aktiebolag
HuvudkontorSverige Stockholm, Sverige
NyckelpersonerKjell Hasslert
Styrelseordförande
Kerstin Gillsbro
VD
BranschFastighetsbolag
Förvaltningsbolag
Antal anställda175 – 2021
Historik
Grundat2001
Avknoppat frånSJ
Ekonomi
Omsättning 1,513 miljarder SEK
Rörelseresultat 1,966 miljarder SEK
Vinst efter skatt 1,632 miljarder SEK
Tillgångar 21,506 miljarder SEK
Eget kapital 9,476 miljarder SEK
Struktur
ÄgareSvenska staten – 100%
ModerbolagRegeringskansliet
(Näringsdepartementet)
DotterbolagJernhusen Fastigheter AB
Jernhusen Godsterminal AB
Jernhusen Stationer AB
Jernhusen Verkstäder AB
Svenska Reseterminaler
Övrigt
WebbplatsJernhusen.se
FotnoterStatistik från 2021 års bokslut.[1]

Jernhusens största och mest kända byggnader är centralstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö. En stor verksamhet är att hyra ut stationernas lokaler till bland annat butiker, restauranger och kiosker. Under 2008-2015[2][3] började man sälja ut mindre stationer som inte gav någon större inkomst. De vanligaste köparna var kommuner eller företag från det lokala näringslivet. Man nästan halverade företagets fastighetsbestånd under denna period.[2][3]

Jernhusen äger kombiterminaler i Stockholm (Stockholm Årsta kombiterminal), Västerås, Nässjö, Helsingborg och Malmö, vilka i flertalet fall drivs av kontrakterade företag.[4]

Arenastaden är byggd på mark som ägdes av Jernhusen, som tillsammans med Peab, Fabege, Solna stad samt Svenska Fotbollförbundet bildade ett bolag som byggde och utvecklade Friends Arena i Solna. I slutet av 2016 avyttrade Jernhusen sin del i företaget till Fabege.[5]

Källor redigera

Noter redigera

Externa länkar redigera