Öppna huvudmenyn

Lag om Svenska kyrkan

svensk lag från 1998 rörande Svenska kyrkans ställning i Sverige efter 1 januari 2000

Lag om Svenska kyrkan (SFS 1998:1591) är en svensk lag som bland annat reglerar svenska statens förhållande till Svenska kyrkan. Lagen utfärdades den 26 november 1998[1] och trädde i kraft 1 januari 2000, då Svenska kyrkan och svenska staten skildes åt.[2]

Lagen definierar att Svenska kyrkan även i fortsättningen ska vara evangelisk-luthersk[3], demokratiskt uppbyggd och bedriva en rikstäckande verksamhet. Även organisationsstruktur, där Kyrkomötet anges som högsta beslutande organ[4], kyrkoavgift och rätten att ta del av Svenska kyrkans handlingar beskrivs i lagen.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera