Arbete

mänsklig verksamhet som genererar ekonomiskt värde
För målningen av Ford Madox Brown, se Arbete (målning). För arbete inom fysiken, se Fysikaliskt arbete.
Uppslagsordet ”Arbetsliv” leder hit. För tidskriften med detta namn, se Prevent.
Uppslagsordet ”Jobb” leder hit. För begreppet för en viss sysselsättning eller specialisering, se yrke.

Arbete är en mänsklig verksamhet som genererar någon form av värde. En människas förmåga för att utföra arbete kallas arbetskraft. Ur ekonomiskt perspektiv skiljer man mellan förvärvsarbete och obetalt arbete. Till det obetalda arbetet kan man beroende på hur generös man vill vara med definitionen av arbete, bland annat räkna ideellt arbete, hushållsarbete och studier. Det finns även sociologiska perspektiv på arbete, där man skiljer mellan lönearbete, karriärsarbete, etcetera. Arbetskritiker kritiserar arbete.

Se även redigera

Externa länkar redigera