Antal personer som beviljats svenskt medborgarskap, 2000-2020

Källa: SCB Snabba fakta Utländska medborgare i Sverige[1]

Svenskt medborgarskap är ett rättsligt bindande förhållande mellan staten Sverige och en enskild individ, en svensk medborgare. Svensk medborgare kan man bli genom födelse, adoption, förälders giftermål (legitimation), anmälan eller ansökan (naturalisation). Medborgarskapet styrks vanligtvis genom ett pass eller nationellt identitetskort.[2] En svensk medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige.[3]

Medborgarskapsceremoni i Stockholms stadshus den 6 juni 2011.

Den svenska medborgarskapslagen grundar sig på härstamningsprincipen, det vill säga att föräldrarnas medborgarskap avgör vilket medborgarskap deras barn får. [4]

Medborgare från andra EU-länder, så kallade unionsmedborgare, åtnjuter uppehållsrätt i Sverige och har rätt att behandlas på samma sätt som svenska medborgare, under de förutsättningar och begränsningar som fastställs i EU-rätten. Även andra utländska medborgare, som har permanent uppehållstillstånd (PUT), och är folkbokförda i Sverige har i de flesta situationer samma rättigheter och skyldigheter som svenska medborgare.[3]

Det finns vissa skillnader. Det är bara svenska medborgare som har en absolut rätt att bo och arbeta i landet, bara svenska medborgare har rösträtt i riksdagsval, och ett svenskt medborgarskap är en förutsättning för att kunna bli invald i riksdagen.[3][5][6]

Rätten till förvärv av medborgarskap reglerades första gången i svensk lag 1858.[7] Därefter togs medborgarskapslagar fram i Sverige 1894, 1924 och 1950.[8] Sverige ställer inga krav på språkkunskaper eller kännedom om landet som villkor för att bevilja medborgarskap, vilet gör att Sverige avvikit ifrån trenden med att villkora medborgarskapet på framgångsrik integration i landet. De andra europeiska länderna utan integrationskrav är Belgien, Irland och Italien.[9][10]

Folkbokförda, medborgare och utlandssvenskarRedigera

31 december 2007 var 9 182 927 personer folkbokförda i Sverige, det vill säga med en fast adress i landet, dock inte nödvändigtvis boende i Sverige på denna adress. Av dessa hade ungefär 480 000 personer (från 180 länder) inte svenskt medborgarskap. Ungefär 120 000 personer räknades som utlandssvenskar, och var skrivna på en adress utanför Sverige, var fyllda 18 år och röstberättigade. I samma familj/hushåll kan det finnas fler svenska medborgare som inte är röstberättigade och därför inte syns i röstlängderna/statistiken.[källa behövs]

För att räknas som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. För att räknas som invandrare gäller att man har för avsikt att stanna i Sverige i minst ett år.[källa behövs]

Svenskt medborgarskap reglerades första gången 1858. Även innan dess förekom "svensk undersåte" som begrepp i flera lagtexter. För adelsätter krävdes naturalisation för att de adliga rättigheterna skulle gälla i Sverige. För borgare krävdes burskap i en svensk stad för att betraktas som svensk undersåte.[8]

1894 antogs de första medborgarskapslagarna, nya sådana kom 1924 och de nuvarande antogs 1950 som ett nordiskt samarbete. 1969 tillkom lagarna om medborgarskapskungörelse.[8]

Dubbelt medborgarskapRedigera

Den 1 juli 2001 fick Sverige en ny medborgarskapslag som underlättar bland annat för barn och ungdomar att bli svenska medborgare.[källa behövs]

Svenska medborgare som förvärvar medborgarskap i ett annat land får behålla sitt svenska medborgarskap om det andra landet inte kräver att de avsäger sig det svenska medborgarskapet. Den som blir svensk medborgare får också behålla sitt utländska medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter. Men bara den som endast har svenskt medborgarskap kan räkna med fullt svenskt rättsskydd utomlands.[11]

Ett svenskt medborgarskap kan inte återtas av staten, däremot kan medborgaren själv avsäga sig sitt svenska medborgarskap.[källa behövs]

Ett barn som är fött efter 1 april 2015 får alltid svenskt medborgarskap om

 • någon av föräldrarna är svenska medborgare vid barnets födelse
 • en avliden förälder till barnet var svensk medborgare vid sin död.

Om ett barn är fött före 1 april 2015 men efter 1 juli 2001 är det föräldrarnas medborgarskap som avgör vilket medborgarskap deras barn får.

 • Ett barn till en svensk mor blir alltid svensk medborgare. Det spelar ingen roll om barnet föds i Sverige eller utomlands.
 • Ett barn till en svensk far och en utländsk mor blir alltid svensk medborgare om barnet föds i Sverige. Är pappan gift med mamman får barnet svenskt medborgarskap vid födelsen oavsett var i världen barnet föds.
 • Ett barn till en utländsk mor, som är gift, registrerad partner eller sambo med en svensk kvinna, blir också svensk medborgare om barnet är fött i Sverige och en insemination har skett med den svenska kvinnans samtycke.

Barn kan också enligt migrationsverket automatiskt få svenskt medborgarskap om det föds av en icke-svensk kvinna som i Sverige lever ihop med en svensk man (gifta eller sambor).[källa behövs]

Se ävenRedigera

KällorRedigera

 1. ^ ”Utländska medborgare i Sverige”. Statistiska Centralbyrån. sid. "Antal personer som fått svenskt medborgarskap, per år från år 2000", som tabell. http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/utlandska-medborgare-i-sverige/. Läst 24 april 2021. 
 2. ^ ”Svar på vanliga frågor om pass och nationellt id-kort | Polismyndigheten”. polisen.se. https://polisen.se/link/08393b162227402a94e30d974de2521c. Läst 23 april 2021. 
 3. ^ [a b c] Heidbrink, Jakob (26 september 2020). ”Endast svenska medborgare har villkorslös rätt att vistas här”. gp.se. http://www.gp.se/1.34605391. Läst 23 april 2021. 
 4. ^ Migrationsverket: Att bli svensk medborgare
 5. ^ ”Rösträtt och röstlängd: Val till riksdagen”. www.val.se. Valmyndigheten. https://www.val.se/att-rosta/vem-har-rostratt/rostratt-och-rostlangd.html#. Läst 23 april 2021. 
 6. ^ ”För dig som kandiderar i ett val”. www.val.se. Valmyndigheten. https://www.val.se/for-partier/kandidater-stalla-upp-i-val.html. Läst 23 april 2021. 
 7. ^ ”Kongl. Maj:ts nådiga förordning, angående ordningen och wilkoren för utländsk mans upptagande till Swensk medborgare; Gifwen Stockholms Slott den 27 februari 1858.”. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:First_Swedish_law_regulating_citizenship,_of_1858.pdf. Läst 9 augusti 2017. 
 8. ^ [a b c] Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord medborgarskap)
 9. ^ Rooth & Strömblad. ”Underlagsrapport nr 14: Språk, krav och medborgarskap”. Globaliseringsrådet. http://www.regeringen.se/49b72e/contentassets/4bc626c57dba4157a3a67d614b4495ab/sprak-krav-och-medborgarskap. Läst 5 februari 2017. 
 10. ^ Borevi, Karin. ”Skandinavische Antworten auf Einwanderung | bpb” (på tyska). bpb.de. https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/308488/skandinavische-antworten-auf-einwanderung. Läst 30 augusti 2020. ”Schweden weicht eindeutig vom Trend der bürgerschaftlichen Integration ab, indem es keinerlei Test, Eid oder Integrationsnachweis als Voraussetzung für die Einbürgerung verlangt.” 
 11. ^ https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/dubbelt-medborgarskap/