Riksdagens arvodesnämnd

svensk statlig förvaltningsmyndighet

Riksdagens arvodesnämnd är en förvaltningsmyndighet, som lyder under Sveriges riksdag och har till uppgift att bestämma nivån på riksdagsledamöternas ersättningar. Ledamöterna i nämnden utses av Riksdagens förvaltningsstyrelse.

Statsrådens arvoden beslutas av statsrådsarvodesnämnden.

Fastställda beloppRedigera

Fastställda arvodesbelopp, kronor per månad
År Talmannen Utskottsordförande Riksdagsledamot
1999 88 000 45 600 38 000
2000 93 000 48 000 40 000
2001 97 000 49 800 41 500
2002 102 000 51 840 43 200
2003 106 000 54 000 45 000
2004 111 000 55 680 46 400
2005 116 000 57 600 48 000
2006 121 000 61 440 51 200
2007 126 000 63 480 52 900
2008 131 000 64 900 54 500
2009 135 000 66 000 55 000
2010 140 000 67 200 56 000
2011 144 000 68 400 57 000
2012 148 000 69 960 58 300
2013 152 000 70 860 59 800
2014 156 000 73 200 61 000
2015 160 000 74 880 62 400
2016 164 000 76 540 63 800
2017 168 000 78 480 65 400
2018 172 000 80 280 66 900
2019 176 000 82 080 68 400

Externa länkarRedigera