Affärsverk

kommunalt eller statligt organ i Sverige som producerar varor eller utför tjänster utifrån affärsmässiga principer

Affärsverk eller affärsdrivande verk är i Sverige kommunala eller statliga organ som producerar varor eller utför tjänster utifrån affärsmässiga principer.[1] Juridiskt är ett affärsverk en förvaltningsmyndighet, som är en del av staten eller en kommun. Ett affärsverk är sålunda inte en juridisk person som exempelvis ett offentligägt aktiebolag.

En liknande konstruktion finns i Finland.

SverigeRedigera

På senare tid har flera av de tidigare svenska statliga affärsverken, såsom Postverket och Statens järnvägar, huvudsakligen omvandlats till statligt ägda aktiebolag. Detta för att underlätta privata företag att konkurrera. Affärsverken har traditionellt haft monopol, och ofta fått ekonomiskt stöd av staten, och samtidigt bedrivit myndighetsverksamhet, såsom givit tillstånd.

Nuvarande affärsverkRedigera

De tre affärsdrivande verk som kvarstår är:

Tidigare affärsverkRedigera

FinlandRedigera

Nuvarande affärsverkRedigera

Tidigare affärsverkRedigera

FotnoterRedigera

  1. ^ ”Affärsverk”. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/affärsverk. Läst 10 mars 2012.