Rättsfall

dispyt mellan två parter avgjord i domstol

Rättsfall är den vanliga beteckningen på en inför dömande myndighet dragen fråga av rättslig natur, som därigenom blir på visst sätt avgjord och bestämd.

Rättsfallen har stor betydelse för kännedomen om lagens tillämpning och tillämplighet och den nutida juridiska vetenskapen brukar i stor utsträckning tillmäta dem avgörande vikt såsom prejudikat, så snart de kommit under prövning i högsta instans.

Rättsfallen, så vitt de behandlats av högsta instans, samlas och utges vanligen i periodiska publikationer, såsom i Sverige bland annat Nytt juridiskt arkiv och Regeringsrättens årsbok.

Källor

redigera
 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Rättsfall, 1904–1926.