600 mm är den smalaste spårvidd som använts vid järnvägar med allmän trafik enligt koncession i Sverige. Spårvidden har också varit vanlig för industri- och torvbanor runtom i landet (Décauvillespår).

Svenska järnvägar med 600 mm spårvidd

redigera
Lands-
del

Län
Kommun
Bansträckning
Spår-
vidd
S
p
å
r
Längd
km
körs
med
Kon-
cession
år-m-d
från
år-m-d
till
år-m-d
revs
Sällskap
Anmärkning
/ Källa
Götaland Jönköping Nässjö Anneberg - Ormaryd 600 1 7 ånga 1909 1934 1936 Anneberg-Ormaryds Järnväg, AOJ [1]
Götaland Skåne Helsingborg Helsingborg - Råå - Ramlösa 600 1 8,2 ånga, el 1891 1967 Helsingborg-Råå-Ramlösa Järnväg, HRRJ [2], breddades till normalspår och elektrifierades 1906.
Götaland Jönköping Jönköping Jönköping - Huskvarna - Vireda 600 1 44   1894-1900 1935 Jönköping-Gripenbergs Järnväg, JGJ [3]
Götaland Kronoberg Lessebo Målerås - Kosta - Lessebo 600 1 30   1895-12-31 1888-1889 1948 1948 Kosta-Lessebo Järnväg, KLJ [4]
Götaland Västra Götaland Götene Kinnemalma - Haggården 600 1 2,1   1907-12-31 1910-03-15 1956-11-01 1956 Malma–Haggårdens Järnväg, MHJ [5]
Götaland Västra Götaland Munkedal Munkedal 600 1 5,6 1895-07-12 Munkedals Järnväg, MJ Breddning till 1435 mm 1952-55, [6]
Götaland Blekinge Karlskrona Nättraby hamn - Alnaryd - Älmeboda 600 1 49   1895-1910 1939 1949 Nättraby-Alnaryd-Elmeboda Järnväg, NAEJ [7]
Svealand Södermanland Norrköping Kolmården (Krokek) - Stavsjö - Virå 600 1 17,7   1899-11-30 1903-08-26 1939-08-18 1939 Stavsjö Järnväg, StJ [8]

Svenska industribanor med 600 mm spårvidd

redigera
Lands-
del

Län
Kommun
Bansträckning
Spår-
vidd
S
p
å
r
Längd
km
körs
med
Kon-
cession
år-m-d
från
år-m-d
till
år-m-d
revs
Sällskap
Anmärkning
/ Källa
Svealand Örebro Örebro Garphyttan - Latorpsbruk 600 1 5,4     1915 1966 1970 Latorpsbruk–Garphyttan industribana Garphyttan–Latorpsbruk (I SJS 37, 1984)
Götaland Skåne Hässleholm; Osby Hästveda - Åbuamossen 600 1 1949 1980

Museijärnvägar

redigera
Lands-del
Län
Kommun
Bansträckning
Spår-
vidd
S
p
å
r
Längd
km
körs
med
från
till
Sällskap
Anmärkning
/ Källa
Götaland Gotland Gotland Fårösund, Bläse 600 1 2,2 ånga, diesel     Bläse Kalkbruksmuseum [9] industribana
Götaland Jönköping Värnamo Os Bruk - Bor Norra 600 1 14,5 ånga     Ohs Bruks Järnvägs museiförening OBJ [10], Ohsabanan
Götaland Kalmar Borgholm Fagerrör - Böda kronopark 600 1 4,2 ånga, diesel     Böda Skogsjärnväg [11]
Götaland Kronoberg Ljungby Ljungby 600 1 0,5 diesel 2008   Norregårdsbanan, NGB [12]
Götaland Skåne Kristianstad Kristianstad, Järnvägsmuseum 600 1 0,25 ånga,     Kristianstads Järnvägsmuseum [13]
Götaland Västra Götaland Falköping vid Kättilstorp och Sandhem 600 1 3,5 diesel     Föreningen Ryttarens torvströfabrik [14], torvbana
Götaland Östergötland Åtvidaberg Lakvik 600 1 1,5 ånga, diesel,
tryckluft
1976   Risten-Lakviks Järnväg, RLJ [15]
Norrland Gävleborg Bollnäs Segersta - Edsänge 600 1 0,9 ånga, diesel     Landabanan [16], [17]
Svealand Dalarna Gagnefs Dala-Floda 600
500
1 0,5
0,4
diesel     Närsen-Grontjärns Järnväg [18], Skogbana, Hobbybana
Svealand Stockholm Sollentuna Viby - Hummelstugan 600 1 1,5 ånga 1974 1996-09 Sollentuna Enskilda Järnväg, HWJ [19], [20]
Svealand Stockholm Värmdö Möja, Berg 600 1 0,1 ånga     Möja Jernväg, MöJ
Svealand Södermanland Strängnäs Mariefred - Läggesta Nedre 600 1 3,6 ånga, 1966   Östra Södermanlands Järnväg, ÖSlJ [21]
Götaland Västra Götaland Munkedal Åtorp - Munkedals hamn 600 1 2,5 ånga, diesel 1985   Munkedals Jernväg [22]
Svealand Örebro Lindesberg Frövi 600 1 0,7 diesel     Frövi Maskin- och Bruksbanemuseum, FMBBM [23]