Eskilstuna kommun

kommun i Södermanlands län, Sverige

Eskilstuna kommun är en kommun i nordvästra Södermanlands län. Centralort och största ort är Eskilstuna. De största övriga tätorterna är (i storleksordning) Torshälla, Skiftinge, Hällbybrunn, Skogstorp, Ärla, Kjulaås, Hållsta, Kvicksund och Hällberga.

Eskilstuna kommun
Kommun
Eskilstuna stadshus.JPG
Eskilstuna stadshus
SloganDen stolta fristaden[1]
Kommunens vapen.
Eskilstuna kommunvapen
LandSverige
LandskapSödermanland
LänSödermanlands län
CentralortEskilstuna
Inrättad1 januari 1971[2]
Areal, befolkning
Areal1 250,48 kvadratkilometer ()[3]
- därav land1 099,79 kvadratkilometer[3]
- därav vatten150,69 kvadratkilometer[3]
Folkmängd107 708 ()[4]
Bef.täthet97,94 inv./km² (land)
Läge
Eskilstuna Municipality in Södermanland County.png
Kommunen i länet.
Koordinater59°22′14″N 16°30′46″Ö / 59.370555555556°N 16.512777777778°Ö / 59.370555555556; 16.512777777778
UtsträckningSCB:s kartsök
Domkretstillhörighet
DomkretsEskilstuna domkrets
Om förvaltningen
Org.nummer212000-0357[5]
Anställda9 575 ()[6]
WebbplatsOfficiell webbplats
Koder och länkar
Kommunkod0484[7]
GeoNames2715951
StatistikKommunen i siffror (SCB)
Redigera Wikidata

Enligt preliminära folkbokföringssiffror passerade Eskilstuna kommun 100 000 invånare-strecket den 4 mars 2014, och blev då den 15:e kommunen i Sverige med över 100 000 invånare.[8]

GeografiRedigera

Kommunen är belägen i de nordvästra delarna av landskapet Södermanland, mellan de stora sjöarna Mälaren i norr och Hjälmaren i väster. Sjöarna sammanbinds av Eskilstunaån, som i sitt övre lopp kallas Hyndevadsström och i sitt lägre lopp omkring Torshälla kallas Torshällaån. Den historiska Rekarnebygden i nordvästra Södermanland motsvarar ungefär kommunens nuvarande gränser, och namnet Rekarne förekommer fortfarande i vissa lokala plats- och organisationsnamn.

Eskilstuna kommun gränsar i öster till Strängnäs kommun, i söder till Flens kommun och i söder och sydväst till Katrineholms kommun, alla i Södermanlands län. I väster gränsar kommunen till Arboga kommun, i nordväst till Kungsörs kommun samt i norr till Köpings kommun, Hallstahammars kommun och Västerås kommun, alla i Västmanlands län.

Administrativ historikRedigera

Rekarnebygden indelades från omkring 1350 fram till 1900-talet i två härader: Västerrekarne härad, väster om Eskilstunaån och Österrekarne härad, öster om Eskilstunaån, samt Eskilstuna stad, med stadsrättigheter från 1659, och Torshälla stad, med stadsrättigheter från 1317. Vid Eskilstunaån låg den äldre handelsplatsen Tuna i Klosters socken, som tillsammans med den nyanlagda stadsdelen med Rademachersmedjorna i Fors socken sydväst om ån erhöll stadsrättigheter under namnet Karl Gustavs stad 1659. I mitten av 1700-talet gick man tillbaka till namnet Eskilstuna på staden, medan Karl Gustavs stad i fortsättningen enbart syftade på manufakturverksamheten. År 1771 styckades området sydväst om ån av till Eskilstuna fristad, och först 1833 slogs de två städerna åter ihop till Eskilstuna stad. Namnet Eskilstuna fristad på centrumstadsdelen sydväst om ån lever bland annat kvar i namnet på stadens centrala torg, Fristadstorget.

Kommunens område motsvarar socknarna: Barva, Fors, Gillberga, Hammarby, Husby-Rekarne, Jäder, Kjula, Kloster, Lista, Näshulta, Råby-Rekarne, Stenkvista, Sundby, Torshälla, Tumbo, Vallby, Västermo, Ärla och Öja. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn. De självständiga städerna Eskilstuna stad och Torshälla stad bildade 1863 stadskommuner.

I området fanns även från 22 februari 1889 Nyfors municipalsamhälle. 1907 inkorporerades Klosters och Fors landskommuner samt Nyfors municipalsamhälle i Eskilstuna stad.

Vid kommunreformen 1952 bildades storkommunerna: Hällby (av tre tidigare kommuner), Kafjärden (av sex tidigare kommuner), Västra Rekarne (av fyra tidigare kommuner), Husby-Rekarne och Ärla (av vardera två tidigare kommuner). Eskilstuna stad och Torshälla stad bestod som tidigare.

Eskilstuna kommun bildades vid kommunreformen 1971 av de två städerna och de fem landskommunerna.[9]

En rådgivande folkomröstning, som genomfördes i samband med de allmänna valen 2006, blev ett nej till en delning av kommunen. Torshälla har ett visst självstyre genom att kommundelen leds av Torshälla stads nämnd och hade fram till sommaren 2017 en egen kommundelsförvaltning.

Kommunen ingår sedan bildandet i Eskilstuna tingsrätts domsaga.[10]

KommunvapnetRedigera

Blasonering: I fält av silver ett från en av en vågskura bildad blå stam uppskjutande svart städ med röd sockel, över vilket en ur ett blått moln i övre vänstra sköldhörnet framkommande röd arm svingar en svart slägga.

Vapnet fastställdes av Kungl Maj:t för Eskilstuna stad 1937. Det är en heraldisk tolkning av ett sigill från 1665. Vid kommunbildningen 1971 upphörde giltigheten av Torshälla stads vapen, fastställt 1947. Även de tidigare landskommunerna Barva och Näshulta hade haft vapen, fastställda 1951 respektive 1946, vars giltighet dock hade upphört redan 1952 i samband med sammanslagningar. Kommunen beslöt att återanvända Eskilstunas vapen och det registrerades hos PRV 1974.

DemografiRedigera

BefolkningsutvecklingRedigera

Befolkningsutvecklingen i Eskilstuna kommun 1970–2020[11]
ÅrFolkmängd
1970
  
94 009
1975
  
92 663
1980
  
90 354
1985
  
88 528
1990
  
89 765
1995
  
89 425
2000
  
88 408
2005
  
91 635
2010
  
96 311
2015
  
102 065
2020
  
106 975
Anm: Uppgifterna avser förhållandena den 31 december enligt den kommunala indelningen den 1 januari året efter.

Utländsk bakgrundRedigera

Den 31 december 2019 utgjorde antalet invånare med utländsk bakgrund (utrikes födda personer samt inrikes födda med två utrikes födda föräldrar) 38 126, eller 35,68 % av befolkningen (hela befolkningen: 106 859 den 31 december 2019). Den 31 december 2002 utgjorde antalet invånare med utländsk bakgrund enligt samma definition 20 034, eller 22,24 % av befolkningen (hela befolkningen: 22 296 den 31 december 2002).[12]

Utrikes föddaRedigera

Denna tabell redovisar födelseland för Eskilstuna kommuns invånare enligt den statistik som finns tillgänglig från Statistiska centralbyrån (SCB). SCB redovisar endast födelseland för de fem nordiska länderna samt de 12 länder med flest antal utrikes födda i hela riket. En person som inte kommer från något av de här 17 länderna har istället av SCB förts till den världsdel som födelselandet tillhör. Personer födda i Sovjetunionen samt de personer med okänt födelseland är också medtagna i statistiken.[13]

TvåspråkighetRedigera

14 % av Eskilstuna kommuns invånare har minst en förälder som är född i Finland. Av dessa personer med finländsk härkomst uppskattar docent Eric De Geer (Uppsala universitet) att cirka 80 % härstammar från den finskspråkiga folkgruppen i Finland (finnarna) och cirka 20 % härstammar från den svenskspråkiga folkgruppen i Finland (finlandssvenskarna).[14] Kommunen har bland annat finskspråkiga förskolor, en finskspråkig grundskola, Sverigefinska Skolan, finskspråkig äldreverksamhet och medborgarservice på finska. Mot bakgrund av detta inledde kommunen en process för att ingå i ett finskt förvaltningsområde, likt delar av Norrbottens län i dag. Eskilstuna kommun blev samtidigt med 18 andra kommuner den 1 januari 2010 ett finskt förvaltningsområde.[15][16][17]

IndelningarRedigera

 
Distrikt (socknar) inom Eskilstuna kommun.

Fram till 2016 var kommunen för befolkningsrapportering indelad i

Från 2016 indelas kommunen i följande distrikt, (socknar)[18]:

TätorterRedigera

Vid tätortsavgränsningen av Statistiska centralbyrån den 31 december 2018 fanns det 14 tätorter i Eskilstuna kommun. I tabellen nedan anges folkmängden i respektive tätort den 31 december 2019.

Nr Tätort Folkmängd
1 Eskilstuna 70 729
2 Torshälla 9 375
3 Skiftinge 5 173
4 Hällbybrunn 3 320
5 Ärla 1 285
6 Sundbyholm 1 138
7 Kjulaås 932
8 Hållsta 910
9 Hällberga 605
10 Kullersta 453
11 Alberga 418
12 Udden 355
13 Tumbo 330
14 Bälgviken 221

Centralorten är i fet stil.
Tätorten Kvicksund var delad på två kommuner: Västerås kommun (1120 personer) och Eskilstuna kommun (1043 personer).

KommunikationerRedigera

I öst-västlig riktning genomkorsas kommunen av E20 och från nordöst till sydväst av riksväg 56. Från Eskilstuna utgår riksväg 53 söderut och länsväg 214 åt sydväst. Denna förbinds med riksväg 56 av länsväg 230. Länstrafiken drivs på uppdrag av Sörmlandstrafiken och sammanbinder Eskilstuna med bland annat Strängnäs, Nyköping, Katrineholm, Flen och Äsköping. Inom kommunen körs lokaltrafiken, Citybussen i Eskilstuna, av Transdev. Länstrafiken har Eskilstuna busstation vid centralstationen som nav, medan lokaltrafiken huvudsakligen utgår från Fristadstorget.

Järnvägen Svealandsbanan genomkorsar kommunen i öst-västlig riktning och trafikeras av regionala tåg Stockholm-Eskilstuna-Arboga. I nord-sydlig riktning sträcker sig järnvägslinjen Sala–Oxelösund som trafikeras av regionaltåget Uven-tåget mellan Sala och Linköping. Två stationer med persontrafik ligger i kommunen, Eskilstuna C på Svealandsbanan och Kvicksund på Sala-Oxelösundsbanan. Restiden med tåg från Eskilstuna C till Stockholm är omkring en timme.

Söder om Kjula i östra delen av kommunen ligger Eskilstuna-Kjula flygplats (IATA-kod: EKT, ICAO-kod: ESSU), en tidigare militär flygbas som idag främst används för allmänflyg. Flygplatsen ligger vid Svealandsbanan och E20 och har föreslagits som en möjlig kandidat för utbyggnad till trafikflygplats.

Eskilstuna och Torshälla kanal, som förbinder Eskilstunas hamn med Mälaren, är sedan 1960-talet endast farbar med mycket låga båtar på grund av flera fasta broar som konstruerats längs Eskilstunaån och kanalen. Småbåtsgästhamnar som kan angöras från Mälaren finns i Torshälla, Mälarbaden och Sundbyholm. Farleden på Mälaren mellan Södertälje kanal och Köpings hamn går förbi Kvicksundsbron vid kommunens norra gräns.

PolitikRedigera

Socialdemokraterna har ett starkt stöd i kommunen och har varit det största partiet i samtliga kommunval från 1970 och framåt. Egen majoritet hade partiet under åren 1970-1988 samt under mandatperioden 1994-1998. Näst största parti i kommunfullmäktige var Centerpartiet i valen 1970-1976 och Moderaterna i valen 1979-2014.

Eskilstuna kommun styrs under mandatperioden 2015-2018 av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. De tre partierna har totalt 48 mandat i kommunfullmäktige.[19] Den tidigare rödgröna majoriteten bestående av S, V och MP hade endast ett mandats övervikt efter valet 2014 och upplöstes i december 2014 på grund av ett avhopp från Socialdemokraterna.[20]

Eskilstuna kommun blev 1 augusti 2019 den första kommunen i Sverige att införa tiggeriförbud i form av att tillstånd krävs för passiv penninginsamling.[21]

Lista över kommunstyrelsens ordförandeRedigera

Namn Tillträdde Avgick
  Jan-Erik Andersson (S)
  Lars G. Linder (S) 31 december 1994
  Hans Ekström (S) 1 januari 1995[22] 31 december 2010
  Jimmy Jansson (S) 1 januari 2011-[23]

KommunalrådRedigera

Under mandatperioden 1 januari 2019 till 31 december 2022 har Eskilstuna 8 kommunalråd (5 socialdemokrater, 2 moderater och 1 centerpartist) och 1 oppositionsråd (1 sverigedemokrat).[24][25]

KommunstyrelseRedigera

Presidium 2018–2022
Ordförande S Jimmy Jansson
Första vice ordförande S Sarita Hotti
Andra vice ordförande M Jari Puustinen
Tredje vice ordförande SD Kim Fredriksson

Totalt har kommunstyrelsen 15 ledamöter, varav 5 tillhör socialdemokraterna, 3 tillhör moderaterna och sverigedemokraterna vardera, 2 tillhör vänsterpartiet medan liberalerna samt centerpartiet har alla 1 ledamot vardera.[26]

KommunfullmäktigeRedigera

Presidium 2018–2022
Ordförande S Ann-Sofie Wågström
Förste vice ordförande M Lars Olov Lundkvist
Andre vice ordförande SD Anton Berglund

Kommunala nämnderRedigera

Nämnd Ordförande Första vice ordförande Andra vice ordförande
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden M Jari Puustinen S Owe Ek SD Charlotte Elf
Kultur- och fritidsnämnden S Marie Svensson M Muhammed Tahsin SD Mikael Strömberg
Miljö- och räddningstjänstnämnden S Geerth Gustavsson M Ulf Ståhl L Erika Rydja Sandvik
Servicenämnden C Arne Jonsson M Ann Berglund MP Linus Pettersson Lakso
Förskolenämnden S Björn Larsson M Rafal Wisniewski L Stefan Krstic
Grundskolenämnden S Mikael Edlund M Ulla Grip SD Anton Berglund
Gymnasienämnden M Robin Tannarp S Josefine Helleday SD Mikael Nygren
Socialnämnden M Göran Gredfors S Nina Tuncer KD Lotta Jonsson
Stadsbyggnadsnämnden S Sarita Hotti M Ulf Westerberg V Maria Chergui
Torshälla stads nämnd S Lars-Göran Karlsson C Lillemor Nordh SD Peter Laufer
Vård- och omsorgsnämnden S Majo Brostedt M Filip Rundström V Maria Forsberg
Valnämnden C Lillemor Nordh S Daniel Alexandersson L Elisabeth Rytterström
Överförmyndarnämnden M Gunilla Ternert S Vakant

Överförmyndarnämnden drivs från och med mandatperioden 1 januari 2015 av Eskilstuna kommun tillsammans med Strängnäs kommun. Nämndens ordförande utses av Eskilstuna kommunfullmäktige och vice ordförande av Strängnäs kommunfullmäktige. Nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.[27]

Mandatfördelning i Eskilstuna kommun, valen 1970–2018Redigera

ValårVSMPSDNYDEPCLKDMGrafisk presentation, mandat och valdeltagandeTOT%Könsfördelning (M/K)
197044311147
44311147
7988,8
70
197344116108
44116108
7991,3
6514
1976341141110
41141110
7988,9
5722
1979443111011
443111011
7987,6
5128
19824469515
4469515
7988,6
5128
198544271214
44271214
7986,2
4831
1988441461212
441461212
7981,3
4732
1991437669413
437669413
7981,2
4633
19946414467110
641446710
7981,9
4138
19989364224814
93644814
7975,23
4435
2002837449710
837449710
7974,09
4138
20064364266417
436466417
7975,73
4039
20104316836318
43168618
7979,21
4534
201462861334217
628613417
7980,49
4633
201852321344212
523134412
6581,20
3728
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten.

Politiska styrenRedigera

År Partier
1994-1998 S
1998-2002 S V
2002-2006 S V
2006-2010 S V
2010-2014 S MP V
2014-2018 S M C
2018- S M C

NäringslivRedigera

Eskilstunatrakten är sedan 1600-talet ett centrum i Sverige för smidesindustri och mekanisk industri, och flera av de nuvarande största företagen i kommunen verkar i samma tradition. Bolinder-Munktells stora verkstäder inrymmer idag andra verksamheter, bland annat inom kultur- och idrottsområdet, medan anläggningsmaskintillverkningen idag bedrivs av Volvo Construction Equipment i en modern anläggning i Hällbybrunn strax väster om Eskilstuna. De tio största arbetsgivarna i kommunens näringsliv 2016 var:[28]

 1. Volvo Construction Equipment AB, tillverkar anläggningsmaskiner
 2. Volvo Parts AB, tillverkare av lastbils- och anläggningsmaskinreservdelar
 3. Eskilstuna Energi och Miljö AB, kommunalt energi-, vatten-, fjärrvärme-, fibernäts- och återvinningsbolag
 4. Eskilstuna Kommunfastigheter AB, kommunalt bostadsbolag
 5. Outokumpu Nordic AB, tillverkar rostfria stålprodukter vid Nyby bruk i Torshälla
 6. Transcom AB, callcenterföretag
 7. Assa Abloy AB, låstillverkare
 8. Samhall AB, statligt tjänsteföretag
 9. H&M Hennes & Mauritz AB, har två butiker och sitt svenska centrallager i Eskilstuna
 10. Alfa Laval AB, tillverkar separatorer i Skogstorp

Andra kända företag från trakten är kontorsvaru- och spelkorttillverkaren Öbergs, numera del av Esselte, bordtennis- och leksakstillverkaren Stiga Sports, och Skogaholms bageri, idag del av Fazerkoncernen.

Eskilstuna kommun utsågs 2007 till Årets tillväxtkommun av intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting.[29]

Se ävenRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Ny vision för Eskilstuna 2030, 14 december 2017, läs online, läst: 17 januari 2021.[källa från Wikidata]
 2. ^ Per Andersson, Sveriges kommunindelning 1863-1993, Draking, 1993, ISBN 978-91-87784-05-7.[källa från Wikidata]
 3. ^ [a b c d] Land- och vattenareal per den 1 januari efter region och arealtyp. År 2012–2019, Statistiska centralbyrån, 21 februari 2019, läs online.[källa från Wikidata]
 4. ^ [a b] Folkmängd i riket, län och kommuner 31 mars 2022 och befolkningsförändringar 1 januari–31 mars 2022, Statistiska centralbyrån, 11 maj 2022, läs online.[källa från Wikidata]
 5. ^ [a b] Kommuner, lista, Sveriges Kommuner och Regioner, läs online, läst: 19 februari 2019.[källa från Wikidata]
 6. ^ [a b] Största offentliga arbetsgivare, Näringslivets ekonomifakta, läs online, läst: 30 oktober 2020.[källa från Wikidata]
 7. ^ Folkmängd 31. 12. 1971 enligt indelningen 1. 1. 1972 (SOS) Del, 1. Kommuner och församlingar, Statistiska centralbyrån, 1972, ISBN 978-91-38-00209-4, läs online.[källa från Wikidata]
 8. ^ ”Eskilstuna 100 000”. Eskilstuna kommun. Arkiverad från originalet den 2 april 2016. https://web.archive.org/web/20160402223354/http://eskilstuna.se/sv/kommun-och-politik/eskilstuna-100-000/. Läst 7 mars 2014. 
 9. ^ Andersson, Per (1993). Sveriges kommunindelning 1863–1993. Mjölby: Draking. Libris 7766806. ISBN 91-87784-05-X 
 10. ^ Elsa Trolle Önnerfors: Domsagohistorik - Eskilstuna tingsrätt (del av Riksantikvarieämbetets Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007)
 11. ^ ”Statistiska centralbyrån - Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968 - 2015”. http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningNy/?rxid=32b58817-6714-41b0-af53-ab9ecc5f3da2. Läst 1 december 2016. 
 12. ^ ”Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund (fin indelning) efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 2002 - 2019”. Statistiska centralbyrån. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101Q/UtlSvBakgFin/. Läst 30 november 2020. 
 13. ^ [a b] ”Utrikes födda efter län, kommun och födelseland 31 december 2019” (XLS). Befolkningsstatistik. Statistiska centralbyrån. 20 februari 2020. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/utrikes-fodda-efter-lan-kommun-och-fodelseland-31-december/. Läst 30 november 2020. 
 14. ^ Eric de Geer: Den finska närvaron i Mälarregionen, 2004. En geografisk-statistisk studie om de finsktalande i Sverige. Rapporter från Finskt språk- och kulturcentrum, 2. Eskilstuna. Mälardalens högskola (svenska)
 15. ^ ”Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk”. Notisum AB. 11 juni 2009. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090724.htm.  (svenska)
 16. ^ ”Förvaltningsområden”. Minoritet.se. 21 december 2009. Arkiverad från originalet den 31 augusti 2012. https://web.archive.org/web/20120831063554/http://minoritet.prod3.imcms.net/1057. Läst 29 december 2009. 
 17. ^ ”Områden för finska”. Minoritet.se. 28 december 2009. Arkiverad från originalet den 5 december 2013. https://web.archive.org/web/20131205130007/http://minoritet.prod3.imcms.net/1077. Läst 29 december 2009. 
 18. ^ SFS 2015:493, justerad i SFS 2015:698 Förordning om distrikt. Trädde i kraft 1 januari 2016.
 19. ^ Eskilstuna.se: Ny mandatperiod 2015-2018 Arkiverad 5 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine. Läst 8 januari 2016
 20. ^ Österman, Marie (16 januari 2015). ”Dagarna som skakade stadshuset”. Eskilstuna-Kuriren. Arkiverad från originalet den 27 mars 2016. https://archive.is/20160327122852/http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.2906936-dagarna-som-skakade-stadshuset. Läst 29 februari 2016. 
 21. ^ SVT Nyheter: Eskilstuna först ut med tiggeriförbud Läst 13 augusti 2019.
 22. ^ Eskilstuna.se: Personhistorik: Ekström, Hans Arkiverad 5 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine. Läst 8 januari 2016
 23. ^ Eskilstuna.se: Personhistorik: Jansson, Jimmy Arkiverad 5 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine. Läst 8 januari 2016
 24. ^ Eskilstuna.se: Kommunalråd Arkiverad 9 november 2018 hämtat från the Wayback Machine. Läst 10 januari 2019
 25. ^ Eskilstuna.se: Oppositionsråd Arkiverad 9 november 2018 hämtat från the Wayback Machine. Läst 10 januari 2019
 26. ^ Eskilstuna.se: Kommunstyrelsen Arkiverad 5 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine. Läst 8 januari 2016
 27. ^ Eskilstuna.se: Överförmyndarnämnden Läst 8 januari 2016
 28. ^ ”Fakta om näringslivet - Statistik”. Eskilstuna.se. Eskilstuna kommun. Arkiverad från originalet den 12 augusti 2016. https://web.archive.org/web/20160812001426/http://www.eskilstuna.se/sv/Naringsliv-och-arbete/. Läst 16 augusti 2016. 
 29. ^ ”Eskilstuna är Årets tillväxtkommun”. Sveriges kommuner och landsting. 15 mars 2007. Arkiverad från originalet den 19 oktober 2007. https://archive.is/20071019112306/http://www.skl.se/artikel.asp?A=45062&C=361. 

Externa länkarRedigera