Med allmänflyg avses all annan civil luftfart än kommersiell tidtabellbunden och kommersiell icke tidtabellbunden flygtrafik.[1] Ambulansflyg, brandflyg, firmaflyg, fotoflyg, nöjesflyg, skolflyg, övervakningsflyg är exempel på verksamheter som omfattas av begreppet allmänflyg.

Referenser

redigera