Areal är arean av ett geografiskt områdes projektion på en tänkt, normaliserad jordyta.

Se även redigera